Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Son Yazılar

Robotik Diz Cerrahisi

Güncelleme Tarihi: 16.05.2018
Robotik Diz Cerrahisi

Total diz protezi uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardır başarı ile uygulanmaktadır.
Protezlerin dizaynındaki uzun araştırmalar sonrasında yapılan olumlu değişiklikler, kullanılan metallerin kemiğe uyumu ve uzun ömürlülüğü, yine kullanılan polietilen parçanın güçlendirilmesi ve aşınmalara karşı dayanıklılığının arttırılması sonrası hekimlerin bu malzemeleri kullanmadaki cesaretini arttırmıştır. Böylece  hastaların da bu ameliyatların uzun dönem olumlu  sonuçları gördükten sonraki diz protezine olan talepleri de artmıştır.  

Yapılan çalışmalar sonrası protezlerin anatomik dizaynındaki gelişmeler hemen hemen son seviyelere gelmiş olup yakın zamanda büyük değişilklikler olmamıştır. Bu kadar deneyim ve protezlerdeki kusursuzluğa rağmen yine de enfeksiyon dışı gevşeme ve  revizyon(protezin çıkarılması ve yenisinin takılması)ameliyatları belli bir oranda risk olarak karşımızdadır. Diz protezlerindeki gevşeme en sık 2-5 yıl (%50-55) içerisinde olmaktadır. Bunun en sık görülen nedeni de % 75 oranında enfeksiyon dışı mekanik nedenlerdir. (gevşeme,açısal deformite oluşumu, ve protezin stabilitesini kaybetmesi)

İşte bu nedenle teknolojik gelişmeler biz hekimleri teknik açıdan en az hatalı ve  nerdeyse kusursuz ameliyatlar yapmamıza yardım etmektedir. Başarılı protez sonuçları cerrahın deneyimi, protezlerdeki kalite ve teknolojinin kullanımına bağlıdır. Özellikle diz protezi cerrahisinde çok önemli olan kemik kesilerin hassasiyetle yapılması önem arzetmektedir.

Son dönemde yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde  diz protezinde yapılan kemik kesilerinin hatasız yapılması ile için bilgisayar yardımlı ROBOTİK DİZ CERAHİSİ olarak isimlendirilen yüksek teknoloji bir yöntem geliştirilmiştir. Bu teknikte hastanın dizinin kesiler yapılmadan önce ameliyat sırasında lazer teknolojisi ve kablosuz bağlantılar yardımı ile 3 boyutlu olarak haritası çıkarılmaktadır. Sistem, bilgisayar programı sayesinde cerraha kullanılacak protezin boyutu ve kesilerin derece ve miktarlarını önermektedir. Cerrah buna uygun olarak kemik kesilerini özel cihazlar ve kılavuzlar yardımı ile tamamlamaktadır. Her aşamada da kontrol imkanı olmaktadır.  Sistem ameliyat sahasındaki kablosuz lazer vericiler ile saha dışındaki alıcılar arasında çok hızlı ve hatasız veri alışverişi ile çalışmakta, dizin konumunu ve kesilerin açısını hatasız olarak ölçmektedir.

Hastanemizin Teknolojik alt yapı yatırımları tamamlanmış ve ROBOTİK DİZ CERRAHİSİ ameliyatlarına başlanmıştır. Henüz ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan Robotik Diz Cerrahisi ve Diz Protezi Ameliyatları hastanemizde başarı ile yapılmaktadır.

Op.Dr. Levent TAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Bölüm Doktorları

Diğer Yazılar