Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

GEBELİK TAKİBİ VE DOĞUM

 • RUTİN GEBELİK TAKİBİ
 • RİSKLİ GEBELİK TAKİBİ
 • İKİLİ,ÜÇLÜ,DÖRTLÜ TARAMA TESTLERİ
 • AYRINTILI ANOMALİ TARAMASI
 • FETAL MONİTÖRİZASYON
 • AĞRISIZ EPİDURAL DOĞUM
 • SEZERYAN

 
JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR TANI VE TEDAVİSİ

 • ENFEKSİYONLAR
 • MYOM
 • OVER KİSTLERİ
 • ANORMAL KANAMALARIN TANI VE TEDAVİSİ
 • AÇIK VE KAPALI AMELİYATLAR

(LAPAROSKOPİK)
  
İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TANI VE TEDAVİSİ

 • HORMAN İNCELEMELERİ
 • SPERMİYOGRAM TESTLERİ
 • RAHİM FİLMİ VE AŞILAMA
 • İNFERTİLİTE TANI VE TEDAVİSİ

(HİSTEROSKOPİ KULLANILMAKTADIR)
 
JİNEKOLOJİ KANSERLERİN TANI VE TEDAVİSİ

 • RAHİM AĞZI,RAHİM,YUMURTALIK KANSERLERİNİN ERKEN TANI VE TEDAVİSİ

 
MENAPOZ TANI VE TEDAVİSİ
Hastanemiz kadın doğum kliniğinde,kadın hastalıkları ve doğum alanında dünya standartlarında aşağıdaki tanı ve tedavileri uygulanmaktadır.
Gebelik Takibi ve Doğum: Gebelik takipleri,tüm kadın doğum polikliniklerimizde 4 boyutlu renkli doppler ultrasonografi ile yapılmaktadır. Riskli gebelik takibi,ikili,üçlü,dörtlü tarama testleri,ayrıntılı anomali taraması,fetal monitörizasyon,ağrısız epidural doğum.
Jinekolojik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi: Enfeksiyonlar,myom,over kistleri,anormal kanamaların tane ve tedavisi,jinekolojik hastalıklar için gerekli ameliyatlar açık ve kapalı(laparoskopik) şekilde yapılabilmektedir.
İnfertilite(Kısırlık) Tanı ve Tedavisi: Hormon incemeleri,spermiyogram testleri,rahim filmi ve aşılama uygulamaları yapılmaktadır.İnfertilite tanı ve tedavisinde histeroskopi kullanılmaktadır.
Jinekoloji Kanserlerin Tanı ve Tedavisi: Rahim ağzı,rahim,yumurtalık kanserlerin erken tanı ve tedavisi.
Menopoz Tanı ve Tedavisi

Bölüm Doktorları

Tıbbi Bölümlere Geri Dön