Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Eğitim

  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

  • Çorlu Devlet Hastanesi
  • Tekin Yönetim İş Sağlığı Ve Güvenlik Hizmetleri (İşyeri Hekimi)
  • Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil

  • İngilizce