Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Eğitim

 • 1996 – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)
 • 2005 – Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • 1997 – 2000 Alatarla Sağlık Ocağı Taşköprü / Kastamonu (Pratisyen Hekim)
 • 2000 – 2005 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi - Trakya Üniversitesi Edirne (Araştırma Görevlisi)
 • 2006 – 2007 Çocuk Cerrahisi Kliniği - Mareşal Çakmak Hastanesi Erzurum (Tabip Asteğmen)
 • 2007 – 2010 Çocuk Cerrahisi Kliniği - Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bursa (Uzman)
 • 2010 – 2015 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi - Trakya Üniversitesi Edirne (Yardımcı Doçent)
 • 2015 – 2017 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi - Trakya Üniversitesi Edirne (Doçent)
 • 2017 – Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

 • -

Yabancı Dil

 • İngilizce

ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • A1. U.N.Basaran, M.Inan, S.Ayhan, C.Aydiner, S.Ayvaz, T.Ceylan, M.Pul. Acute Gastric Volvulus Due to Deficiency of the Gastrocolic Ligament in a Newborn. Eur J Pediatr. 161, 288-290, 2002.
 • A2. M.Inan, C.Y.Aydiner, S.Ayvaz, U.N.Basaran. Malrotation as a Preparing Ground for Intussusception. Pediatr Surg Int. 19, 616, 2003.
 • A3. M.Inan, B.Aksu, S.Ayvaz, T.Ceylan M.Pul. Jejuno-jejunal Intussusception with Henoch-Schönlein Syndrome. Case Rep Clin Pract Rev. 5, 44-46, 2004.
 • A4. M.Inan, U.N.Basaran, S.Ayvaz, M. Pul. Waugh’s syndrome: report of two cases. J Pediatr Surg. 39, 110-111, 2004.
 • A5. F.Tütüncüler, S.Eskiocak, U.N.Başaran, G.Ekuklu, S.Ayvaz, U.Vatansever. The protective role of melatonin in experimental hypoxic brain demage. Pediatr Int. 47, 434-439, 2005.
 • A6. M.Inan, S.Ayvaz, U.N.Basaran. Treatment of tracheolacia with Palmaz stent: a case report. Folia Med. (Plovdiv). 47, 58-60, 2005.
 • A7. B.Aksu, M.Inan, M.Kanter, F.Oz Puyan, H.Uzun, G.Durmus-Altun, S.Gurcan, S.Aydin, S.Ayvaz, M.Pul. The Effects of Methylene Blue on Renal Scarring Due to Pyelonephritis in Rats. Pediatr Nephrol. 22, 992-1001, 2007.
 • A8. M.Inan, S.Ayvaz, M.Baser, M.Karaayvaz, A.Ciftci, A.R.Hatipoglu, H.Gul. Hepatic hydatid disease in children and adults living in different areas in Turkey. Saudi Med J. 28, 555-558, 2007.
 • A9. M.Inan, S.Ayvaz, N.Sut, T.Ceylan, U.N.Basaran, B.Aksu. Blunt Chest Trauma in Childhood. ANZ J Surg, 77, 682-685, 2007.
 • A10. M.Inan, C.Y.Aydiner, B.Tokuc, B.Aksu, S.Ayvaz, S.Ayhan, T.Ceylan, U.N.Basaran. Factors Associated with Childhood Constipation. J Paediatr Child Health. 43, 700-706, 2007.
 • A11. M.Inan, C.Y.Aydiner, B.Tokuc, B.Aksu, S.Ayhan, S.Ayvaz, T.Ceylan. Prevalence of Cryptorchidism, Retractile Testis and Orchiopexy in Schoolchildren. Urol Int. 80, 166-171, 2008.
 • A12. S.Ayvaz, B.Aksu, M.Inan, H.Uzun, S.Aydın, S.Bilgi, H.C.Umit, M. Pul. The Effects of N-Acetylcysteine on Intestinal Ischemia/ Reperfusion Injury in Rats. Saudi Med J. 30, 24-29,2009.
 • A13. C.Erenoğlu, M.Kanter, B.Aksu, T.Sağıroğlu, S.Ayvaz, C.Aktaş, M.Erboğa. Protective effect of Curcumin on liver demage induced by biliary obstruction in rats. Balkan Med J. 28, 352-357, 2010.
 • A14 S.H.Sahin, M.Kanter, S.Ayvaz, A.Colak, B.Aksu, A.Guzel, U.N.Basaran, M.Erboga, A.Ozcan. The effect of hyperbaric oxygen treatment on aspiration pneumonia. J Mol Histol. 42, 301-310, 2011.
 • A15. S.Ayvaz, B.Aksu, M.Kanter, H.Uzun, M.Erboga, A.Colak, U.N.Basaran, M.Pul. Preventive effects of hyperbaric oxygen treatment on glycerol-induced myoglobinuric acute renal failure in rats. J Mol Histol. 43, 161-170, 2012.
 • A16 S.Ayvaz, M.Kanter, B.Aksu, S.H.Sahin, H.Uzun, M.Erboga, M.Pul. The effects of hyperbaric oxygen application against cholestatic oxidative stress and hepatic damage after bile duct ligation in rats. J Surg Res. 183, 146-155, 2013.
 • A17. U.N.Basaran, S.Ayvaz, B.Aksu, T.Karaca, M.Cemek, I.Karaboga, M.Inan, F.Aksu, M.Pul. Desferrioxamine reduces oxidative stress in the lung contusion. ScientificWorldJournal., (doi: 10.1155/2013/376959)
 • A18. S.Ayvaz, E.Cancilar, O.Yalcin. Nephrogenic Adenoma of the Urethra: A Rare Tumor in Children. Kuwait Med J. (Baskıda, yayına kabul tarihi: 18.11.2013).
 • A19. S.Ayvaz, M.Inan, B.Aksu, T.Karaca, M.Cemek, A.Ayaz, U.N.Basaran, M.Pul. Desferrioxamine effectively attenuates testicular tissue at the end of 3 h of ischemia but not in an equal period of reperfusion. J Pediatr Urol. 10, 550-8, 2014.
 • A20. M.Dereli, B.E.Krazinski, S.Ayvaz, B.Aksu, M.Kanter, H.Uzun, R.Gelisgen, C.H.Umit, M.İnan, U.N.Basaran, M.Pul. A novel approach for preventing esophageal stricture formation: olmesartan prevented apoptosis. Folia Histochem Cytobiol. 52, 29-35, 2014.
 • A21. S.Ayvaz, B.Aksu, T.Karaca, M.Cemek, Y.T.Tarladacalisir, A.Ayaz, M.S.Metin, U.N.Basaran, A.T.Ayvaz , F.Aksu, M.Pul. Effects of methylene blue in acute lung injury induced by blunt chest trauma. Hippokratia. 18, 50-6, 2014.
 • A22. M.Kanter, S.H.Sahin, U.N.Basaran, S.Ayvaz, B.Aksu, M.Erboga, A.Colak. The effect of methylene blue treatment on aspiration pneumonia. J Surg Res. 193, 909-19, 2015.
 • A23. B.Aksu, S.Ayvaz, F.Aksu, T.Karaca, M.Cemek, A.Ayaz, S.Demirtaş. Effects of sphingosylphosphorylcholine against oxidative stress and acute lung ınjury ınduced by pulmonary contusion in rats. J Pediatr Surg. 50, 591-7, 2015.
 • A24. T.Karaca, S.Demırtas, İ.Karaboga, S.Ayvaz. Protective effects of royal jelly against testıcular damage in streptozotocin-induced diabetic rats. Turkİsh Journal of Medical Sciences. 45, 27-32, 2015.
 • A25. S.Ayvaz, S.A.Tuncel, G.Can, B.Caglı, T.Karaca, S.Demırtas, M.Elmaoglu, M.E.Ünlü, M.Pul. Efficacy of the diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the evaluation of extrahepatic cholestasisrelated hepatic fibrosis. Turkİsh Journal of Medical Sciences. (doi: 10.3906/sag-1403-113. Baskıda, yayına kabul tarihi: 15.10.2014).

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • B1. M.Kaya, M.Inan, D.Bedel, S.Ayvaz. Scintigraphy in the Evaluation of Esophageal Transit in Children with Caustic Esophageal Injury, 17th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Helsinki, European Journal of Nucleer Medicine and Molecular Imaging, Vol. 31 (suppl 2), S416, Springer, Berlin, 2004.
 • B2. D.Memis, S.Oguz, C.Ibis, S.Huseyin, S.Ayvaz, Z.Yargıtay, S.Tahmazoglu, H.Celik, C.Yazici. Nutritional risk at hospital admission in Trakya university Turkey. 34th ESPEN Congress, Barcelona, Spain, Clinical Nutrition, Vol. 7 (suppl 1), 112, 2012.
 • B3. T.Karaca, S.Demirtas, İ.Karaboga, S.Ayvaz. The antiapoptotic effects of royal jelly on streptozotocin-induced diabetic rat testes. International Conference on Natural Products Utilization from plants to pharmacy Shelf, Bansko, Bulgaria, 106, 2013.

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  -

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • D1. M.İnan, Ü.N.Başaran, Ç.Aydıner, S.Ayvaz, S.Ayhan. Omfalomezenterik kanal artığına bağlı umlikal sinüs. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18, 193-195, 2001.
 • D2. M.İnan, Ü.N.Başaran, S.Ayvaz, Ç.Aydıner, S.Ayhan. Komplet özefagial web ve distal trakeaözefagial fistül. Nadir bir özefagus atrezisi varyantı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18, 315-317, 2001.
 • D3. M.İnan, Ü.N.Başaran, S.Ayhan, Ç.Aydıner, S.Ayvaz. Çocuk yaş grubu
 • kutanöz safra fistüllerinde somatostatinin yeri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18, 197-199, 2001.
 • D4. M.İnan, T.Ceylan, S.Ayvaz, B.Aksu, M.Pul. Pediatrik travma skorunun künt karın travmalarındaki tanısal değeri. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 11, 238-241, 2005.
 • D5. M.İnan, S.Ayvaz, Ç.Y.Aydıner, M.Pul. Larengotrakeal Darlık Onarımında Kaburga Kıkırdağının Kullanımı: Olgu Sunumu. K.B B. Klinikleri. 7, 92-95, 2005.
 • D6. M.İnan, R.Yağız, A.Taş, S.Ayvaz, S.Ada. Çocuklarda görülen doğuştan boyun kitlelerinin klinik özellikleri. Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi. 24, 1-5, 2007.
 • D7. S.Ayvaz, S.Karaca, H.Gençhellaç, M.Kırıcı, E.Çancılar, M.Pul. Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.15(3), 43-45, 2013.

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • E1. M.İnan, R.Yağız, A.Taş, S.Ayvaz, S.Ada. Çocuklarda Doğumsal Boyun Kitleleri. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Pediatrik Cerrahisi Dergisi, Vol. 18 Suppl., 185, 2004.
 • E2. M.İnan, T.Ceylan, S.Ayvaz, B.Aksu, M.Pul. Pediatrik Travma Skorunun Künt Karın Travmalarındaki Prognostik Değeri. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Pediatrik Cerrahisi Dergisi, Vol. 18, Suppl., 261, 2004.
 • E3. M.İnan, S.Ayvaz, T.Ceylan, B.Aksu, M.Pul. Çocuklarda Toraks Travmaları. 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Konferanslar ve Poster Sunum Özetleri, 197, 2004.
 • E4. M.İnan, Ç.Y.Aydıner, B.Tokuç, B.Aksu, S.Ayvaz, S.Ayhan, T.Ceylan. Bir İl Merkezinde İlköğretim Çağındaki 7-12 Yaş Çocuklarda İnmemiş Testis Sıklığı. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 19, Suppl., 52, 2005.
 • E5. M.İnan, Ç.Y.Aydıner, B.Tokuç, B.Aksu, S.Ayvaz, S.Ayhan, T.Ceylan. Bir İlde 7-12 Yaş Okul Çocuklarında Kabızlık Sıklığı ve İlişkili Etkenler. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 19, Suppl., 73, 2005.
 • E6. M.İnan, S.Ayvaz, M.Başer, M.Karaayvaz, A.Çiftçi, A.R.Hatipoğlu, H.Gül. Doğu ve Batı Anadolu’da Çocuklarla Yetişkinlerdeki Karaciğer Kist Hidatiğinin Özellikleri. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 19, Suppl., 90, 2005.
 • E7. S.Ayvaz, B.Aksu, M.İnan, H.Uzun, S.Aydın, S.Bilge, M.Pul. N-acetylcysteine Sıçanlarda İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarını Azaltır. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 21, Suppl., 150, 2007.
 • E8. Ü.N.Başaran, S.Ayvaz, M.İnan, B.Aksu, N.A.Çifdemir. Yenidoğan ve süt çocuklarında primer organoaksiyel mide volvulusu. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 24, Suppl., 185, 2010.
 • E9. Ü.N.Başaran, S.Ayvaz, M.İnan, B.Aksu. Mitrofanoff prosedürü geçici bir süre için yapılabilir mi? 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 24, Suppl., 231, 2010.
 • E10. M.Dereli, B.Aksu, M.Kanter, H.Uzun, S.Ayvaz, H.Ümit, M.İnan, Ü.N.Başaran, M.Pul. Olmesarta’nın koroziv özefagus darlıklarının engellenmesindeki yeri: sıçanlarda deneysel çalışma. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 24, Suppl., 156, 2010.
 • E11. Z.Dörtdoğan, Ü.N.Başaran, M.İnan, B.Aksu, M.Kanter, M.Erboğa, S.Ayvaz, M.Pul. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan tek taraflı üreter obstrüksiyonu oluşturulmuş ratlardaki nitrik oksitin rolü. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Kongre Kitabı, 184, 2012.
 • E12. Ü.N.Başaran, M.İnan, B.Aksu, S.Ayvaz, M.Pul. Orşiopeksi ameliyatında testisin uyluğa geçici olarak tespit edilmesi. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Kongre Kitabı, 140, 2012.
 • E13. Ö.N.Pamuk, G.Can, S.Ayvaz, T.Karaca, S.Demirtaş, G.E.Pamuk, G.H.Tsokos. Spleen trozin kinaz (SYK) inhibitörü fostamatinibin bleomisin ile indüklenen skleroderma modelinde etkisi. 14. Ulusal Romatoloji Kongresi, Çeşme, Kongre Kitabı, 22, 2013.
 • E14. B.Aksu, S.Ayvaz, F.Aksu, T.Araca, M.Cemek, A.Ayaz, S.Demirtaş. Sfingozinfosforilkolin’nin Akciğer Kontüzyonu Üzerine Etkileri. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 27, Suppl., 126, 2013.
 • E15. ÜN.Başaran, S.Ayvaz, B.Aksu, T.Karaca, M.Cemek, İ.Karaboğa, M.İnan, F.Aksu, M.Pul. Desferrioksamin Deneysel Akciğer Kontüzyonunda Oksidatif Stresi Azaltmaktadır. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Çocuk Cerrahisi Dergisi Vol. 27, Suppl., 294, 2013.
 • E16. S.Karaca, S.Ayvaz, E.Çancılar, M.Pul. Posterior Üretral Valv’de Gecikmiş Tanı: Olgu Sunumu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Vol. 27, Suppl., 380, 2013.
 • E17. S.Ayvaz, S.A.Tuncel, G.Can, B.Çağlı, T.Karaca, S.Demirtaş, E.Ünlü. Ekstrahepatik Kolestaza Bağlı Gelişen Karaciğer Fibrozisinin Değerlendirilmesinde Difuzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Etkinliği: Deneysel Çalışma. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, 9, 2013.
 • F. Diğer yayınlar :

 • F1. Uluslar arası süreli ve hakemli dergilerde hakemlik:
 • F1.1. Balkan Medical Journal (SCIE tarafından taranan hakemli dergi, 2010-2013, 3 kez).
 • F1.2. European Gastroenterology and Hepatology (SCIE tarafından taranan hakemli dergi, 2013, 1 kez).
 • F2. Atıf yapılan yayınlar (Toplam atıf sayısı: 80)