Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Eğitim

  • Bulgaristan Tıp Fakültesi Varna
  • Bulgaristan Yüksek Tıp Enstitüsü Sofya
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri

İş Deneyimi

  • Bulgaristan Şumen Psihodispanser - Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
  • Yozgat Devlet Hastanesi
  • Fatsa Özel Avrasya Hastanesi
  • Özel Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Psikiyatri Derneği
  • Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil

  • Bulgarca - Rusça - Fransızca