новини от нас, Огуз ЙОЗЕЛ

Пациентът дойде от Izmit за микрохирургична интервенция за вътрешна декомпресия

Оп.Д-р Огуз Йозел – Специалист по Мозъчна и Неврохирургия в Болница Чорлу Ватан сподели:

“Г-жа Хафизе Йозток–75г. пристигна от гр.Измит за интервенцията – Вътрешна Декомпресия с Микрохирургия.

В продължение на 3 години г-жа Йозток имала оплаквания за проблеми и затруднения при вървене. Във всички здравни центрове, които е посетила и било заявено, че за решението на проблема е необходимо поставянето на импланти в гръбначния стълб, но заради възрастта и наличието на остеопороза не може да се оперира, и че трябва да се примири и да свикне с тези болки.

Пациентката ни пристигна от гр. Измит в Болница Чорлу Ватан по препоръка на роднина. След извършен преглед и изследвания установихме, че в случая е необходимо и уместно да се извърши интервенция по микрохирургичен метод без поставяне на импланти.

Тъй като не бяха поставени импланти при тази интервенция и се използва микрохирургичния подход пациентката ни се възстанови за кратко време, 2-3 часа след операцията се изправи и започна да върви.

Възрастта на пациентката, наличието на остеопороза и хронични заболявания като диабет и високо кръвно налягане не оказаха влияние върху операцията на пациентката. Интервенцията беше извършена с лекота и г-жа Йозток беше изписана на следващия ден в добро общо състояние“