Bizden Haberler, новини от нас, Ферудун БЪКМАЗ

Заедно сме по силни в борбата с наднорменото тегло!

Г-н Атанас Иванов Божинов от гр. Варна/България се свърза с нашия отдел за обслужване на международни пациенти, след като е попаднал на наши публикации в социалните мрежи. По време на проведените разговори той сподели с нас, че има проблеми с наднорменото тегло, има оплаквания като повишени стойности на кръвната захар и изпитва затруднения при извършването на ежедневните си дейности.

След проведените разговори с г-н Божинов, на база на споделената от него информация беше направена предварителна консултация с Оп. Д-р Ферудун БЪКМАЗ – специалист по Oбща и Бариатрична Хирургия и пациентът беше поканен в болницата ни за детайлни изследвания.

При пристигането си в болницата ни, случаят на г-н Божинов беше поет от страна на Оп. Д-р Ферудун БЪКМАЗ. След серия от физически прегледи при специалисти от различни браншове и детайлни изследвания, на база на текущото състояние на пациента, беше препоръчана интервенцията “Ръкавна Гастректомия”. По време на проведената ехография, която е част от рутинната предоперативна подготовка беше установено, че жлъчният мехур на г-н Божинов е възпален поради наличието на жлъчни камъни, които механично блокират жлъчния канал. На база на получените данни от предоперативната подготовка беше взето решение за извършване на хирургична намеса по лапароскопски метод, насочена към разрешаване и на двата проблема на пациента.

След като г-н Божинов получи и одобрението на специалистите ни по Анестезиология и Реанимация се премина към извършването на оперативната намеса. Интервенцията беше извършена по лапароскопски метод, като първо беше отстранен жлъчният мехур и след след това и 3/4 от стомаха на пациента.

След успешно преминалата намеса, пациентът беше отведен в болничната си стая и остана под лекарско наблюдение в продължение на 5 дена. По време на престоя си в болницата ни, на пациента беше предоставена подробна информация и препоръки от страна на специалистката ни по хранене и диететика – Чигдем Кърал. Още по време на следоперативното му проследяване в болницата, беше установено че г-н Божинов е свалил около 6 килограма и след приключване на проследяването му, пациентът ни беше изписан от болницата в добро общо състояние.

Пожелаваме на г-н Божинов, един нов живот изпълнен със здраве и щастливи мигове.