Sağlık Rehberi

Balık tüketimi nasıl olmalıdır?

Balık, sezonunun açılması ile birlikte haftada 2-3 gün sofralarımızda yer almaya başlayacak.

Balık; kanser, diyabet, kolesterol, kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır.

Avrupa Kanser Araştırma Çalışması (EPIC)’nda balık tüketiminin bel çevresinde azalma sağlamadığı bulunmuştur. Randomize kontrollü bir çalışmada 8 hafta boyunca balık tüketen (haftada 3 kez 150 gram yağlı/yağsız balık) veya balık yağı kapsülü kullanan erkek bireylerin bel çevresinde anlamlı bir azalma olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde metabolik sendromlu 273 bireyde yapılan çalışmada; günde 100 g yağsız balık tüketiminin 8 hafta sonunda bel çevresi ve diastolik kan basıncında anlamlı bir azalma sağladığı bulunmuştur.

Depresyon, genetik ve biyolojik risklerin yanı sıra, sağlıksız beslenme gibi çevresel faktörlerin de psikiyatrik hastalıklara neden olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle balık tüketimi ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Balık tüketimi ve depresyon görülme riski arasında negatif ilişkinin olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalar balığın içeriğindeki tirozin aminoasitinin depresyonu önlemede etkili olduğunu göstermiştir. İçeriğindeki EPA-DHA‘nın uyku kalitesinde etkili olan seratonin hormonu salgısında etkili olduğunu ve haftada 1-2 kez balık tüketiminin uykuyu düzenleyebileceği gösterilmiştir.

 

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Balık Tüketimi

Balık, gebelik ve laktosyon döneminde bebeğin beyin gelişimi için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer almakta. Yapılan çalımalar balık tüketiminin omega 3 vitamin takviyesi almaktan daha etkili olduğunu; gebe ve laktasyon dönemindeki kadınların balık tüketiminin teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Fakat son zamanlarda balığın içerdiği civa nedeniyle tüketilmemesi gerektiği üzerine pek çok haberle karşılaşıyoruz.

2009-2010 yılları arasında haftada 2 porsiyon balık tüketen, Boston bölgesinde yaşayan 22 gebe kadınla yapılan bir çalışmada; gebe kadınların 10’u balığın cıva içerebileceğini, 16’sı ise cıvanın tehlikeli olduğunu ve nörolojik gelişimi etkileyebileceğini belirtmiştir. Kadınlar, güvenilir olarak tüketebilecekleri balıkların türü ve ne kadar tüketebilecekleri konularında eğer tavsiye almış olsalardı, bu durumda daha fazla balık tüketebileceklerini bildirmişlerdir.

Ayrıca balık tüketiminin laktasyon sonrası depresyonu azalttığı da yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Amerika Gıda ve ilaç Dairesi (FDA) ‘nın doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebeler için önerdiği balık tüketim miktarları ve çeşitleri:

 

Haftada 2-3 porsiyon tüketilebilen balıklar: (1 porsiyon 100 gram olarak belirlenmiştir. )

Hamsi, Atlantik Uskumru, Deniz Levreği, Mezgit, Morina, Berlam, Pisi Balığı, Sardalya, Tirsi, Kefal,
Kolyos, Tatlı Su Levreği, Dil Balığı, Salmon, Vatoz, Dil Balığı, Tilapia, Alabalık, Bakalyaro

 

Haftada 1 porsiyon tüketilebilen bazı balık türleri (100 gram)

Orfoz, Lagos, Mercan, Ton Balığı

 

Cıva içeriği çok yüksek olan ve tüketilmesi önerilmeyen balık türleri

Ceylan, Köpek Balığı, Kılıç Balığı, İrigöz Ton Balığı

Türkiye’de Yetişkin Bireylerin Balık Tüketim Durumu ve Öneriler, ülkemizin beslenme – sağlık durumu ve sorunlarının araştırıldığı “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” (TBSA-2010) verilerine göre; 20 yaş ve üzeri yetişkin bireylerin %17.2’sinin haftada 1-2 kez, %14.8’inin ayda 2 kez, %25.6’sının ayda 1 kez balık tükettiği, %39.1’inin ise hiç balık tüketmediği belirlenmiştir (TBSA, 2014). Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’nde balığın yüksek omega–3 yağ asidi içeriği nedeniyle haftada en az 2-3 kez (1 porsiyon 150 gram) ızgara, fırın ve buğulama şeklinde pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir.