Sağlık Rehberi

Baş Dönmelerinden Korkmalı mıyız?

BAŞ DÖNMELERİNDEN KORKMALI MIYIZ?

Vertigo, denge ve uzaysal oryantasyondan sorumlu olan vestibüler sistemin fonksiyonel ve yapısal bozukluğundan kaynaklanan bir dönme illüzyonudur. Beraberinde denge kaybı, bulantı ve kusma, terleme, solgunluk ve nistagmus dediğimiz gözde bir tarafa doğru istemdışı hareket olabilir. Dengesiz yürüme; yani ataksi ve nistagmus denilen istemdışı göz hareketi vestibüler sistemin omurilik ve gözle olan koordinasyonunun bozulmasından kaynaklanır. Vertigonun periferik(sinir sistemini ilgilendirmeyen) ve santral(sinir sistemini ilgilendiren) nedenleri olabilir. Periferik vertigoda dönme illüzyonu genellikle çevrenin dönmesi tarzındadır ve baş hareketi ile şiddeti artar. Santral vertigo denilen merkezi sinir sistemi kaynaklı vertigoda dönme illüzyonu kişinin kendini dönüyor hissetmesi tarzındadır ve baş hareketinden bağımsızdır. Sersemlik hissi, bayılacak gibi olma şeklinde ifade edilen yakınmalar genellikle dizziness olarak adlandırılır. Periferal sistem kulaktaki üç semisirküler kanal ve otolitik organlar, santral sistem de proprioseptif ve oküler girişleri işleyen vestibüler yapı ve yollardan oluşur. En sık karşılaştığımız periferik vertigo tipi BPPV’dir ( benign pozisyonel paroksismal vertigo). Burada baş dönmesi bir atak halinde de olabilir, haftalar, aylar veya yıllar sonra tekrarlayabilir. Meniere Sendromu, endolenfatik hidrops denilen labirent içindeki kanallarda endolenf sıvısının birikmesi nedeniyle oluşan ve kulak çınlaması, işitme kaybı ve vertigo ile karakterize durumdur. Vestibüler nörinit periferik vertigonun en sık ikinci sebebidir. Genelde işitme kaybı ve çınlama olmaz. Baş dönmesi çok şiddetlidir. Vestibüler sinirin genellikle herpes virüs kökenli enfeksiyon ile hasara uğraması sonucu oluşur. Bir diğer vertigo sebebi; kulaktaki labirentlerin viral veya bakteriyel patojenlerce invazyonu, bakteriyel toksinler ve sistemik hastalıklar sonucu ortaya çıkan vestibüler ve kohlear organları etkileyen iltihabi bir hastalık olan labirintitdir. Vestibüler Schwannom denilen kafa içi yer kaplayıcı lezyon da vertigoya sebep olabilen santral nedenlerdendir. Bunlar dışında perilenfatik fistül, superior semisirküler kanal açılma sendromu, migren, vertebrobaziller yetersizlik denilen dolaşım bozukluğu, arka sistem sinir sistemi inme sendromları, travmalar ( kafa travması, boyun travmaları, periferik vestibüler sistem travmaları), bazı ilaçlar, vitamin B12 eksikliği anemisi, hiper veya hipotansiyon, tiroid fonksiyon bozuklukları, metabolik bozukluklar vertigo ve dizziness benzeri belirtilere yol açabilir. Pekala, yakınmalarımız olduğunda hangi polikliniklere başvurmalıyız? Vertigo, altta yatan patolojinin saptanması açısından öncelikle  nöroloji ve kulak burun boğaz hekimlerinin tetkik ve tedavi etmesi gereken bir belirtidir. Tabii ki hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta kendi özel şartlarında değerlendirilir.