Sağlık Rehberi

Bebek ve Çocuklarda Göz Muayenesini Kolaylaştıran Yeni Yöntem

Göz hastalıkları ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler. Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Hastanemizde, Pediatrik otorefraktometre cihazı ile çocuk muayeneleri muayene ünitesine çocuğun oturmasına gerek olmaksızın muayene olabilmesini sağlamaktayız.

Cihaz göz polikliniğimizde bulunmaktadır.

Çocuk otorefraktometre cihazı ile kırma kusurunu ölçme, Göz tembelliği(ambliyopi)nin teşhisi zamanında tespit edilebilmesini sağlayabilmekteyiz.

  • Çocuk otorefraktometre cihazı yaklaşık 60-80 cm’den gözün kırma kusurunu ölçme imkanı vermektedir. 6.aydan itibaren kırma kusurunu ölçme takibi yapılabilmektedir.
  • Son teknoloji çocuk otorefraktometre cihazı, Göz tembelliğinin teşhisi için hekime büyük kolaylık sağlamaktadır. 3 yaşından itibaren, tüm çocukların kontrolden geçmesi Göz tembelliği (ambliyopi) nin zamanında tespiti için gerekmektedir. İdealde tüm çocuklar; 1.ay, 6.ay, 1 yaş ve 3.yaş sonunda mutlaka göz kontrolü yaptırması önerilmektedir.

Gözlük kullanılıyorsa kontrolün 6 ayda bir yapılması önerilmektedir.

Göz Tembelliği (ambliyopi) Nedir ?

Tıpta ambliyopi olarak adlandırılan göz tembelliği her iki gözde veya gözlerden birinde görme keskinliğinde %20 veya daha fazla oranda azalma olmasıdır. Toplumdaki sıklığı % 2-4 arasında değişmektedir.

Görme doğuştan itibaren beynin öğrendiği bir yetenektir. Eğer doğumsal veya sonradan ortaya çıkan bazı göz bozukluklarına ( katarakt, şaşılık, yüksek göz bozukluğu, vs) bağlı olarak görsel uyarının beyine iletilmesinde kusur olursa görmenin hızlı geliştiği bebeklik ve çocukluk yıllarında göz tembelliği gelişebilir. Göz tembelliğinin önlenmesi ve binoküler görmenin ( her iki gözün birlikte kullanılması ) sağlanması özellikle sinir sisteminin henüz esnek olduğu ilk iki senede kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alınabilir.

Kırma Kusurunu Ölçme Nedir ?

Işığın gözün optik ortamları tarafından kırılmasının, istenilen şekilde yeniden kırılmasını ifade eder. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün kırma kusurunun tespiti için yapılan muayeneye verilen isimdir.