новини от нас, Огуз ЙОЗЕЛ

ЛУМБАЛНА СТЕНОЗА – ВЪЗМОЖНО Е ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ИМПЛАНТИ!!!

Лумбалната стеноза е стеснение на гръбначния канал в поясния отдел, което притиска нервните коренчета, отиващи към краката. Натискът върху нервните коренчета обикновено се усилва бавно в продължение на месеци и години. Поради това и симптомите се засилват постепенно във времето. Във всеки един етап на заболяването, лумбалната стеноза причиняват много трудности и дискомфорт на пациентите.
Класическият хирургичен метод за лечение на лумбална стеноза включва използването на системи за стабилизация на деформираните гръбначни сегменти. По време на операцията титаниеви плочи и/или други метални конструкции са прикрепят към гръбначния стълб, като на всяко засегнато от стеноза ниво на гръбнака, се поставят по два винта за фиксация на прешлените и множество взаимносвързващи елементи . Въпреки, че този метод в самото начало дава успешни резултати, с времето поради подвижността на областта в която са поставени тези структури, наличието им води до нарушаване на биомеханиката на съседните сегменти и често се развиват заболявания като спондилолистеза, сколиоза и др.
В частна болница “Чорлу Ватан”, при пациенти с диагноза спинална стеноза прилагаме и по иновативни методи за хирургично лечение като “Безимпланта Микрохирургична Декомпресия на Спинална Стеноза”. Тези операции се извършват от страна на Д-р Огуз Йозел – Специалист по Мозъчна и Неврохирургия по микрохирургичен метод, чрез двусантиметров разрез в засегнатата област от спинална стеноза. При операция, извършена по този метод, не се правят големи разрези в мускулатурата, поддържаща гръбначния мозък на пациента и не се поставят системи за стабилизация. По този начин даже при пациенти, пристигащи със силни болки и загуба на подвижност, още в същия ден на операцията се получава значително облекчаване на оплакванията им. Няколко часа след края на операцията, пациентите се мобилизират в присъствието на лекаря и след еднодневно проследяване се извършва изписването им.
Г-н Даниел Жеков, от гр. Варна се обърна към болницата ни с оплаквания от болки в кръста и болки и изтръпване в двата крака. След оценяване на изпратените от пациента ни ЯМР изображения, от страна на Д-р Огуз ЙОЗЕЛ беше взето решение, че в случая може да се приложи безимплантна хирургия за декомпресия на лумбална стеноза. След направената организация пациентът ни пристигна в болницата ни, и на следващия ден беше извършена микрохирургична интервенция за декомпресия на спинална стеноза на ниво Л4-Л5 без използването на система за стабилизация на гръбначния стълб. Щастливи сме, че изписахме г-н Жеков на втория ден след операцията в добро общо състояние без болки и оплаквания. При изписването си той сподели с нас, че именно поради предложения микрохирургичен подход е взел решение да се подложи на лечение в болницата ни, като досега в други здравни заведения са му предлагали основно само хирургична интервенция с изпозването на импланти и стабилизиращи системи.
Благодарим му че избра нас и ни се довери. Пожелаваме на пациента ни живот изпълнен с много здраве и щастливи моменти.