corlu_vatan_hastane_4111_corlu-vatan-hastane-psikiyatri-hizmetleri

Ruh Sağlığı günümüzde önemi gittikçe daha fazla fark edilen, tıbbın tüm diğer alanlarıyla bağlantılı, tam bir sağlık ve iyilik halidir. Ruhsal bozukluk yaşam kalitesini ciddi biçimde bozar. İşlevsellik kaybına ve günlük hayatın aktivitelerinin yürütülmesinde zorluluğa neden olurlar.

Ruhsal bozukluklar sosyal iletişim de olumsuz etkileyerek kişinin toplum içerisinde ilişkilerini olumsuz etkilerler. Sık görülen Ruhsal bozukluklar arasında depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif bozuklukları, duygu durumu bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları sayılabilir.
Ruhsal Bozukluklar toplumdaki yaygın kanının aksine tedavi edilebilir hastalıklardır.Kronik Hastalıklarda bile kişinin ruhsal sağlığının işlevselliğini arttıracak ve günlük hayatı idame ettirecek kadar iyileştirmek mümkündür. Bunun için antipsikotik ve antidepresananksiyolitik ilaçlar, psikoterapi, iş – uğraş terapileri vb.kullanılmaktadır.

ЛЕКАРИ

Uzm.Dr. Ali Barlas KOÇAK

СПЕЦ. Д-Р АЛИ БАРЛАС КОЧАК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПСИХИАТРИЯ