новини от нас, Оп. Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ

Решение на Естетичните и Функционални проблеми на носа – Септоринопластика!

Г-жа Любка Николова Чепишева ни посети на консултацията ни на тема Ринопластика, която беше проведената в гр. Хасково. Пациентката сподели с нас, че иска да се подложи на интервенцията Ринопластика, поради желанието си за корекция на деформация във външния вид на носа си. След детайлни разяснения, г-жа Чепишева беше поканена в болницата ни за съответната интервенция.

Седмица след консултацията г-жа Чепишева пристигна в болницата ни. По-време на проведения физически преглед от страна на Оп. Д-р Бурак Демирел- Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия, беше установено наличие на септална девиация (изкривяването на хрущяла на носната преграда). На база на текущото състояние и желанието на пациентката за естетична промяна, беше взето решение за извършване на интервенцията Септоринопластика. След като бяха обсъдени детайлно очакваните резултати от съответната хирургична намеса, със съгласието на пациентката се премина към процеса на хоспитализация и предоперативна подготовка.

По-време на проведените детайлни изследвания и прегледи беше установено, че няма наличие на медицински пречки пред извършването на интервенцията и ден след хоспитализацията си пациентката беше приета в операционната зала за извършването на хирургичната намеса. След успешно преминала интервенция, г-жа Чепишева остана под наблюдение в болницата ни за една нощ, с цел проследяване на следоперативното й състояние, и на следващия ден бе изписана от болницата без болки и в добро общо състояние.

Седмица след интерявенцията г-жа Чепишева ни посети за контролен преглед, по време на който бяха премахнати поставените по време на операционната намеса силиконови тампони в носа. Г-жа Чепишева изрази своите искренни благодарности на Оп. Д-р Бурак Демирел и целият екип, който се грижеше за нея по време на престоя й в болницата ни.

Ние също и благодарим за доверието й към нас и че избра нас за лечението си. Целията екип на Частна Болница “Чорлу Ватан” пожелаваме на г-жа Чепишева живот изпълен с много здраве.