За да си запишете час, оставете ни вашите данни за кореспонденция и нашите българоговорящи колеги ще се свържат с Вас за да Ви информират по-детайлно.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И БАРИАТРИЧНА ХИРУРГИЯ

Центърът за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия на частна болница “Чорлу Ватан” е основан с цел да предостави решение на един от най-важните здравословни проблеми на днешното общество – наднорменото тегло. В центъра ни практикуват трима опитни лекари, специалисти с дългогодишен опит в областта на бариатричната хирургия. От основаването си до днешни дни, в този център успешно са излекувани множество пациенти, и с всеки изминат ден броя им продължава да расте. Именно поради тази причина центърът ни е достигнал до високо опитно ниво в областта на бариатричната и метаболитна хирургия. Тук се предлагат хирургични и нехирургични методи за лечение на затлъстяването, съобразно здравословното състояние, нуждите и очакванията на всеки един пациент.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО?

Днес затлъстяването представлява един от най-важните здравни проблеми в развитите и развиващите се страни. Обикновено затлъстяването представлява натрупване на прекомерно количество мастна тъкан в тялото. Това отлагане на мастна тъкан може да бъде подкожно, в коремната кухина, около вътрешните органи. Според класификацията по индекса на телесната маса (ИТМ), при индекс над 25 говорим за наднормено тегло, а при индекс над 30 за затлъстяване. Затлъстяването може да повлияе неблагоприятно върху качеството на живот на страдащия, социалния живот и психическото състояние на човека, както и да причини сериозни заболявания. При пациенти с наднормено тегло се наблюдава драстично нарастване на риска от появата на сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, затлъстяване на черния дроб, ставни заболявания, а също и увеличаване на риска от развиване на онкологични заболявания. В тази връзка е известно, че затлъстяването не е само проблем, свързан с естетичната визия на пациента, а е заболяване, което има сериозни последствия върху здравословното състояние, и е един от основните фактори, които скъсяват живота. При вземане на решение за хирургическа намеса, при пациенти със затлъстяване и с метаболични нарушения, се процедира според индекса на телесната маса (ИТМ). За да се вземе решение за оперативна намеса при пациенти със затлъстяване, без придружаващи заболявания, индексът на телесната маса тряба да бъде над 40. А за тези пациенти, които имат и придружаващи заболявания като диабет тип 2, индекс на телесната маса трябва да бъде над 25. След вземане на решение за оперативна намеса, пациентите предварително са информирани детайлно за нужната интервенция, очаквани ползи от нея, следоперативния период и хранителния режим към който ще трябва да се придържат през този период.

НЕХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Прилагането на Ботулинов Токсин (Ботокс) върху фундусната част на стомаха е метод за отслабване, основан на инжектиране на Ботулинов Токсин в определени части на стомаха по ендоскопски метод. Ботоксът спомага за забавяне на храносмилането в стомаха; по този начин се осигурява забавяне на храносмилането на храната и така периодът на ситост става по-дълъг. Процедурата отнема около 15-20 минути. Поставянето на стомашния ботокс се извършва по ендоскопски метод без болка и гадене, при лека седация. Основното предимство на процедурата е, че това не е хирургична процедура и пациентът се връща веднага към нормалното си ежедневие. Тъй като няма разрез и шевове, не се изисква следоперационна превръзка. До момента прилагането на ботулинов токсин няма известни опасни странични ефекти. Посредством тази процедура се очаква пациентите да загубят около 10-15% от общото си тегло в рамките от 3-6 месеца.

Количеството загубено тегло може да се различава от човек на човек в зависимост от възрастта, скоростта на метаболизма и физическата активност.

Интрагастралният Балон известен още като „Стомашен Балон“, е медицински продукт, който цели подпомагането на безоперативното отслабване на пациентите. Въвеждането на балон в стомаха става през устната кухина, по ендоскопски метод. Стомашния балон представлява мек, разширяващ се балон, вмъкната тръба и система за пълнене. Целта на поставянето на стомашен балон, е частично запълване на стомаха, като това спомага за създаването на постоянно чувство за ситост, даже при консумация на минимално количество храна. Това е една обратима и проста техника, която не налага разрези, така тя се смята за една от интервенционалните диети. Загубата на тегло постредством поставянето на интрагастрален балон варира в зависимост от текущото наднормено тегло на пациента, скоростта на метаболизма, пола, възрастта, метаболитните и хормонални заболявания, спазването на диетата и физическата активност. Средно очакваната загуба на тегло е около 20-30% от текущото тегло. Спазването на диета и повишената физическа активност допълнително ще подпомогнат за постигане на по високи резултати.

ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Ръкавната Гастректомия, известна още като “стомашно-тръбна хирургия”, е най-често използваният хирургичен метод сред операциионните методи за хирургия при затлъстяване. Това е сигурен и високоефективен хирургичен метод за отслабване, който позволява на пациентите с проблеми като затлъстяване да отслабнат трайно. Интервенцията “Ръкавна Гастректомия” е лапароскопска хирургична намеса, тоест  чрез минимални разрези, направени в горната част на корема се отстранява около 80% от стомаха, като останалата част от стомаха придобива формата на тръба. При тази интервенция не се извършва някаква намеса в червата.

Средно очакваната  загуба на тегло, в рамките на една година след интервенцията е от 40% до 70%. Едно от основноте предимства на този метод е, че не се правят промени в тънките черва,  храните следват нормалния храносмилателен тракт, и  по този начин е малко вероятно да се срещне дефицит на витамини и минерали в следоперативния период.

Стомашният Байпас е комбиниран метод, представляващ двуетапна лапароскопска хирургия. Интервенцията “Стомашен Байпас” е техническо намаляне на размерите на стомаха, чрез минимизиране на стомаха до малка торбичка посредством скоби. При него чрез скоби, поставени в горния отдел на стомаха се оформя малка кухина, изолирана от останалата част на стомаха. Тази кухина се изпразва директно в дистален участък на тънкото черво, свързан с нея. Проксималният участък, който следва естествения ход на гастроинтестиналния тракт, след изолирания дял на стомаха се свързва с долен участък от червото. Останалата част от стомаха не се отстранява, като например при интервенцията ръкавната гастректомия на стомаха, но в останалата част на стомаха няма достъп на храна. Стомашните сокове и ензими продължават да се произвеждат от останалата част на стомаха, за да се подпомогне храносмилането и абсорбцията на хранителни вещества. По този начин консумираните храни заобикалят по-голямата част от стомаха и първата част на тънките черва. Така  пациентът получава чувство за ситост, даже когато консумира малко количество храна, и същевременно с това по-малко количество храна се абсорбира от тънките черва.

Пациентите, подложили се на интервенцията “Стомашен  Байпас”, обикновено губят две трети от теглото си в рамките на 2 години. В резултат на тази загуба на тегло, се постигат и положителни резултати при лечението на пациенти с диабет тип 2, като се постига и трайно решение на множество други заболявания причинени от наднорменото тегло.

Метаболитната хирургия може да осигури безлекарствен контрол на неконтролируемия диабет тип 2. При пациенти, които постъпват в клиниката ни с подобни оплаквания се подхожда мултидисциплинарно. Първоначално, за вземането на решение за оперативно лечение на диабет тип 2, се извършва детайлен физически преглед и изследвания от страна на специалистите ни по вътрешни болести.

При случаи с високи нива на глюкоза в кръвта, които не могат да бъдат контролирани с диета и медикаменти, се избира най-подходящата хирургична интервенция между  стомашеп байпас, транзитна бипартиция и интерпозиция на илеума. След извършването на оперативната намеса, пациентите ни се намират под прякото наблюдение на екип от специалисти: диетолог, специалист по вътрешни болести и специалист по обща хирургия.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Основните причини, които водят до затлъстяване са неправилните хранителни навици, заседналия начин на живот и някои ендокринни заболявания, като хипотироидизъм и синдром на Кушинг и др. Затлъстяването може да повлияе в отрицателна посока върху качеството на живот на страдащия, социалния живот и психическото състояние на човека, както и да причини сериозни заболявания. При пациенти с наднормено тегло се наблюдава драстично нарастване на риска от появата на сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, омазняване на черния дроб (чернодробна стеатоза), костно-ставни заболявания, а също и  увеличаване на риска от развиване на онкологични заболявания. В тази връзка е известно, че затлъстяването не е само проблем, свързан с естетичната визия на пациента, а е заболяване, което има сериозни последствия върху здравословното състояние на човека, и е един от основните фактори, скъсяващи човешкия живот. 

Нехирургичните методи за лечение на затлъстяването може да се класифицират като спазване на  строга диета, поставяне на интрагастрален балон и поставяне на стомашен ботокс. 

Най-често извършваните хирургични интервенции в областта на бариатричната и метаболитна хирургия са: Ръкавна Гастректомия, Стомашен Байпас и Транзитна Бипартиция. Подходящия за конкретния пациент хирургичен подход се определя след оценяване на множество фактори като физическо състояние, коморбидни (съпътстващи) заболявания и начин на живот на пациента и др. 

Не всеки пациент с наднормено тегло отговаря на условията за оперативна намеса. Тук решаващ фактор е индексът на телесна маса и наличието на допълнителни заболявания като диабет тип 2. 

Преди  да се вземе окончателно решение  за хирургична намеса, пациентите се подлагат на физически прегледи при специалисти от различни браншове и детайлни лабораторни изследвания. В предоперативната подготовка са включени консултации със специалист по кардиология, специалист по  вътрешни болести, специалист по гръдни заболявания, специалист по психиатрия, специалист по хранене и диететика,  заедно с това се извършват и подробни кръвни изследвания.  

Ако след тези прегледи и изследвания се оцени, че пациентът отговаря на необходимите условия за извършване на оперативна намеса, се извършва и консултация със специалист по анестезиология и реанимация и ако няма установена медицинска предпоставка пред извършването на оперативна намеса се преминава към самата интервенция. Ако по време на проведените прегледи и изследвания се установи наличие на пречки от медицинска гледна точка, пред извършването на оперативната намеса първо се прилага нужното лечение за елиминирането на тези предпоставки и след това, когато се стабилизира състоянието на пациента се обмисля оперативната намеса. 

 Времевата продължителност на хирургичната намеса варира в зависимост от вида на планираната интервенция.  Например интервенцията Ръкавна Гастректомия отнема средно около 1-2 часа, Стомашният Байпас отнема 2-3 часа, а “Транзитната Бипартиция отнема средно около 3 часа. Стандартно предвиденото време за хоспитализация и следоперативно проследяване в болнична среда  е около 4-5 дни.  Въпреки, че пациентът се връща към ежедневния си живот няколко дни след интервенцията, за да се върне към работната си длъжност ще бъде необходимо да са изминали поне 10-15 дни след операцията. 

Хирургичните интервенции в областта на бариатричната хирургия се извършва под обща анестезия. Всички операции се извършват с изключително внимание и прецизност от страна на нашите опитни специалисти в областта на бариатричната хирургия. 

Всеки отделен етап от оперативната намеса изисква максимално внимание. Определянето на правилния за пациента оперативен подход е толкова важно, колкото и  самата операция. Материалите и приспособленията, които използваме по време на хирургичните интервенции са с най-високо качество и отговарят  на глобалните стандарти за качество. 

Основните опасения по време на оперативните намеси са възникването на белодробните проблеми, тромбоемболия, кръвоизливи и образуването на ингвинални хернии. При пациенти на които е извършена интервенцията Ръкавна Гастректомия, основното опасение на пациентите е образуването на течовете от степлера( мястото на шева). Водената световна статистика в медицинската литературата показва, че това се  наблюдава в 2-4% от случаите. 

От основно значение в следоперативния процес е приемането на достатъчно количество течности, спазването на правилен хранителен режим, както и проследяването от страна на специалист по хранене и диететика. Но най-същественната точка в този процес е вземането на решение за трайната промяна в начина на живот по отношение на хранителните навици и ежедневните дейности. Наблюдаваното наддаване на тегло през последващите години след оперативната намеса се дължи най-вече на нерационалното хранене. 

Много често имаме пациенти от чужбина, особено от страни като България, Румъния, Италия, Германия и Македония, които се обръщат към нашия център за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия. В болницата ни разполагаме с отдел за международни пациенти, който се състои от опитен екип от колеги преводачи, които успешно извършват комуникацията с чуждестранните ни пациенти и осигуряват  нужната  за тях подкрепа на всеки един етап. С увереност мога да твърдя, че чуждестранните ни пациенти може да бъдат сигурни, че няма да имат проблеми като езикова бариера в нашата болница и ще се почувстват като у дома. 

ЛЕКАРСКИ ЕКИП

null

Оп. Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП

Заместник Главен Лекар - Специалист по Обща Хирургия

Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП е специалист по Обща Хирургия, който в същото време е и заместник главен лекар на частна болница Чорлу Ватан. Специалистът е завършил бакалавърска степен в медицинския факултет на Университет Истанбул през 1996г., а специализацията си завършва в учебно-изследователска болница Хасеки. Хирургът ни е завършил и курс по обучение по Минимално  Инвазивна  Хирургия в Страсбург през 2013г., а между периода 2015г.-2017г. завършва обучение за Хирургия при Затлъстяване и Метаболитни Заболявания в медицинския факултет на Джеррахпаша 

null

Оп. Д-р Ферудун БЪКМАЗ

Специалист по Обща Хирургия

Д-р Ферудун БЪКМАЗ е специалист по Oбща Хирургия, който е завършил  медицинския факултет на Университет Истанбул през 1987г. Завършил е специализацията си в държавна болница Бейоглу през 1993г. До 2015г. е  работил в различни болници в структурата на Министерството на Здравеопазването. От 2015г. до момента практикува в частна болница Чорлу Ватан. 

null

Оп. Д-р Окай ПЪРТЪ

Специалист по Обща Хирургия

Д-р Окай ПЪРТЪ е специалист по Обща Хирургия, който е получил обучение в  медицинския факултет на Университет Анкара в периода от 2000г. 2006г. През 2012г. е завършил специализациата си като Общ Хирург в учебно-изследователска болница Анкара. До 2018г. е работил в три различни болници, а от 2018г. до момента практикува в частна болница Чорлу Ватан. 

Заедно сме по-силни!

IMG_7477

РЪКАВНА ГАСТРЕКТОМИЯ

Г-жа Теодора Куртева от гр. Варна, Република България се свърза с отдела за международни пациенти на частна болница „Чорлу Ватан“. Тя сподели с нас своите дългогодишни оплаквания свързани с наднорменото тегло и множеството налични съпътстващи заболявания.

След детайлни разяснения г-жа Куртева беше поканена в болницата ни за диагностициране на текущото ѝ състояние и определяне на правилния метод за лечение в конкретния случай.

Случаят на пациентката ни беше поет от страна на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП – специалист по обща хирургия с дългогодишна практика в областта на бариатрична и метаболитна хирургия. В следствие на анализ от проведените подробни прегледи при специалисти от няколко бранша и детайлни изследвания, препоръката на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП беше в посока на извършване на оперативна намеса в областта на бариатричната хирургия – така наречена интервенция „Ръкавна Гастректомия“.

След петдневна хоспитализация и проследяване, г-жа Куртева беше изписана от болницата усмихната и в добро общо здравословно състояние. Преди да си тръгне, г-жа Теодора Куртева изказа своите искрени благодарности на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП и екипа на частна болница „Чорлу Ватан“.

Целият екип на болницата ни, пожелаваме на г-жа Куртева дълъг живот изпълнен със здраве и щастие.

ПАЦИЕНТСКИ ИСТОРИИ

С помощта на бариатрична хирургия пациентът ни отслабна с цели 41 килограма!

Г-н Атанас Иванов Божинов от гр. Варна/България се свърза с нашия отдел за обслужване на международни пациенти, след като е попаднал на наши публикации в социалните мрежи. По време на проведените разговори той сподели с нас, че има проблеми с наднорменото тегло, има оплаквания като повишени стойности на кръвната захар и изпитва затруднения при извършването на ежедневните си дейности.
След проведените разговори с г-н Божинов, на база на споделената от него информация беше направена предварителна консултация с Оп. Д-р Ферудун БЪКМАЗ – специалист по Oбща и Бариатрична Хирургия и пациентът беше поканен в болницата ни за детайлни изследвания.

 

При пристигането си в болницата ни, случаят на г-н Божинов беше поет от страна на Оп. Д-р Ферудун БЪКМАЗ. След серия от физически прегледи при специалисти от различни браншове и детайлни изследвания, на база на текущото състояние на пациента, беше препоръчана интервенцията “Ръкавна Гастректомия”.

По време на проведената ехография, която е част от рутинната предоперативна подготовка беше установено, че жлъчният мехур на г-н Божинов е възпален поради наличието на жлъчни камъни, които механично са блокирали жлъчния канал. На база на получените данни от предоперативната подготовка и  желанието на пациента, беше взето решение за извършване на хирургична намеса по лапароскопски метод, насочена към разрешаване на двата проблема на пациента по време на една оперативна намеса.

След като г-н Божинов получи и одобрението на специалистите ни по Анестезиология и Реанимация се премина към извършването на оперативната намеса. Интервенцията беше извършена по лапароскопски метод, като първо беше отстранен жлъчният мехур и след  това се премина към интервенцията “Ръкавна Гастректомия”.

След успешно преминалата намеса, пациентът беше отведен в болничната си стая и остана под лекарско наблюдение в продължение на 5 дена. По време на престоя си в болницата ни, на пациента беше предоставена подробна информация и препоръки от страна на специалистката ни по хранене и диететика – Чигдем Кърал. След приключване на проследяването му, пациентът ни беше изписан от болницата в добро общо състояние.

Пет месеца след оперативната намеса г-н Атанас Иванов Божинов сподели с нас актуалното си тегло. Той заяви, че е свалил 41 килограма за 5 месеца, и че вече не се налага да използва лекарства за високо кръвно и диабет тип 2. Трудностите, които е изпитвал в ежедневните си дейности са останали в миналото.

Пожелаваме на г-н Божинов, един нов живот изпълнен със здраве и щастливи мигове.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 15.27.20
2

Транзитна Двуразделна Хирургия Свалени – 53 килограма за 5 месеца!

Г-н Диян Донев от гр. Стара Загора/ България, се свърза с нас, чрез социалните медии и сподели оплакванията си свързани с наднорменото тегло. Той изрази желанието си за редуциране на наднорменото тегло, което в течение на години, поетапно влошава здравословното му състояние и качеството на живот.

След проведените информативни разговори, г-н Донев беше поканен в болницата ни за детайлни прегледи и изследвания за да се определи най-подходящия за него метод на лечение.

След като пациентът ни пристигна в планираният ден за посещение в болницата ни, случаят му беше поет от страна на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП – Специалист по Обща и Бариатрична Хирургия. След проведения първичен физически преглед и консултация при специалистта, се премина към серия от физически прегледи и изследвания, за да се определи точното текущото състояние на пациента.

В рамките на същия ден на пациента ни беше направен детайлен цялостен преглед, състоящ се от физически прегледи при специалисти от различни браншове като: Вътрешни Болести, Кардиология, Психиатрия, Хранене и Диететика. Бяха извършени и редица кръвни и радиологични изследвания, фиброгастроскопия, ехография на коремните органи и др. На база на резултатите от извършените изследвания беше установено, че няма медицинска пречка пред извършването на предвидената хирургична намеса.

В следствие на анализа от подробните прегледи и изследвания, препоръката на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП беше извършването на интервенцията „Транзитна Бипартиция“.

Оперативната намеса беше извършена успешно на следващия ден ,и след това пациентът ни беше  настанен в хирургичното ни отделение за следоперативно проследяване.

След едноседмична хоспитализация и проследяване, пациентът ни беше изписан от болницата усмихнат и в добро общо здравословно състояние.

Четири месеца след първия контролен преглед, пациентът ни пристигна в болницата за рутинен преглед. След направените измервания беше установено, че пациентът ни  е свалил общо 53 кг за 5 месеца. Също така се установи, че съотношението на мазнините е намаляло от 47% на 34%, а обиколката на талията му – от 190 см на 130 см.

Изключително сме щастливи да видим  положителните резултати и промяната в пациента ни, който заяви че е много щастлив с новия си начин на живот.

Г-н Донев изрази благодарността си към Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП  и колегите ни от отдела за обслужване на чуждестранни пациенти, които бяха неотлъчно до него във всеки един етап от лечението му.

Ние също му благодарим, че ни се довери и избра нас за лечението си.

Целият екип на болницата ни, пожелаваме на г-н Диян Донев, дълъг живот изпълнен със здраве и щастие.

Пациентът ни г-н Стоян Турнов пристигна от Кралство Швеция, за да реши трайно проблемите си свързани с наднорменото тегло.

Г-н Стоян Турнов, който от дълги години живее в Кралство Швеция, се свърза с нашият отдел за “Международни Пациенти” по препоръка на негов приятел и заяви, че иска да намери трайно решение за проблемите си свързани с наднорменото тегло. След направената детайлна подготовка за посещението му, пациентът ни беше посрещнат от колегите ни от летище “ИСТАНБУЛ” и беше транспортиран до болницата ни в гр.Чорлу.

Случаят на г-н Турнов бе поет от страна на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП – специалист по Обща и Бариатрична Хирургия и заместник главен лекар на болницата ни. По време на проведената консултация с Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП, на пациента ни беше предоставена подробна информация относно най-подходящия в неговия случай метод за лечение – интервенцията “Ръкавна Гастректомия”, който беше определен на база на Индекса на Телесна Маса и индивидуалните особености на г-н Турнов.

В рамките на същия ден на пациента ни беше направен детайлен цялостен преглед, състоящ се от физически прегледи при специалисти от различни браншове като: Вътрешни Болести, Кардиология, Психиатрия, Хранене и Диететика. Бяха проведени и редица кръвни и радиологични изследвания, фиброгастроскопия, ехография на коремните органи и др. На база на резултатите от проведените изследвания беше установено, че няма медицинска пречка пред извършването на хирургичната намеса.Оперативната намеса беше извършена успешно на следващия ден и след това пациентът ни беше върнат в хирургичното ни отделение за следоперативно проследяване. По време на хоспитализираното си лечение, на г-н Турнов беше предоставена подробна информация за правилния за него хранителен режим и бяха дадени детайлни препоръки от страна на специалистката ни по хранене и диететика – Чийдем Кърал.

След едноседмична хоспитализация и проследяване, пациентът ни беше изписан от болницата усмихнат и в добро общо състояние.
Преди заминаването си, г-н Стоян Турнов предаде своите искрени благодарности на Д-р Мустафа Йондер ДОЛАП и целият му екип, служителите на отдел „Международни Пациенти“ и на всички медицински сестри и персонал на частна болница „Чорлу Ватан“. Ние също благодарим за това, че ни се довери и избра нас за лечението си.

Целият екип на частна болница “Чорлу Ватан”, пожелаваме на пациента ни бързо оздравяване и един нов живот изпълнен със здраве и щастливи мигове.

Kакво представлява интервенцията “Ръкавна Гастректомия”?

Интервенцията “Ръкавна Гастректомия”, известна още като “стомашно-тръбна хирургия”, е най-често използваният хирургичен метод сред операциионните методи за хирургия при затлъстяване. Това е сигурен и високоефективен хирургичен метод за отслабване, който позволява на пациентите с проблеми като затлъстяване да отслабнат трайно. Интервенцията “Ръкавна Гастректомия” е Лапароскопска Хирургична намеса, тоест чрез минимални разрези, направени в горната част на корема се отстранява около 80% от стомаха, като останалата част от стомаха придобива формата на тръба. При тази интервенция не се извършва някаква намеса в червата.
Средно очакваната загуба на тегло, в рамките на една година след интервенцията е от 40% до 70%. Едно от основните предимства на този метод е, че не се правят промени в тънките черва, храните следват нормалния храносмилателен тракт, и по този начин е малко вероятно да се срещне дефицит на витамини и минерали в следоперативния период.

В нашия център за лечение на Затлъстяването и Бариатрична Хирургия се извършват следните нехирургични и хирургични намеси:

  • Поставяне на Стомашен Ботокс
  • Поставяне на Интрагастрален Балон (Стомашен Балон)
  • Ръкавна Гастректомия
  • Транзитна Двуразделна Хирургия
  • Стомашен Байпас

За повече информация свържете се с нас!
Тел. 0090 549 548 55 21

Никога не е късно за да се сбогувате с наднорменото тегло!

В резултат на различни физиологични и психологически фактори, затлъстяването днес се превърна в едно от най-сериозните заболявания на нашия век. С наша помощ е възможно да се спасите от проблемите си свързани със затлъстяването…

Пациентът ни г-н Мартин Атанасов Аргиров ни посети на организираната ни консултационна среща, която се проведе в гр. Бургас. По време на консултацията той изказа недоволството си от наднормените си килограми, които вече са влошили качеството му на живот, също и желанието си да живее здравословно и да бъде във форма.

В удобен за него ден бяха определени дата и час за физически преглед и контролни изследвания в болницата ни.

В деня на пристигането пациентът ни се прегледа от страна на Оп. Д-р Ферудун Бъкмаз – специалист по Oбща и Бариатрична Хирургия, след което се направиха необходимите изследвания.

На база на резултатите от изследванията специалистът препоръча интервенцията “Ръкавна Гастректомия”. След физическия преглед се пристъпи към предоперативната подготовка, която включва преглед при специалисти от различни браншове и различни изследвания. След приключване на подготовката се премина към хоспитализация.След успешно преминалата операцията пацинтът беше в изключително здравословно състояние и доволен от интервенцията. Направи се следоперативно проследяване. Пациентът ни, който преди операцията беше 142 кг, само 5 дена след операцията беше свалил 4 кг.

Доволни сме от това да виждаме щастливи и здрави пациентите ни след успешно преминали операции.

Целият екип пожелаваме бързо оздравяване на г-н Аргиров. Искрено благодарим за това, че ни се довери и избра нашите специалисти и частна болница “Чорлу Ватан” за лечението си.

Никога не е късно за да се сбогувате с наднорменото тегло!

Г-жа Сафиже Ъдризи на 62 години от Македония се обърна към нашия центъра за лечение при затлъстяване и бариатрична хирургия.

Тя сподели с нас, че от дълги години желае да се сбогува с излишните си килограми, които вече сериозно застрашават здравословното й състояние и създават затрудняват при извършването на ежедневните й дейности. По време на проведената консултация с Оп. Д-р М. Йондер ДОЛАП – специалист по Обща Хирургия и заместник главен лекар на частна болница „Чорлу Ватан“, на пациентката бяха дадени подробни разяснения относно подходящото за нея лечение, същността на бариатричната хирургия и очакваните ползи от нея. На база на физическото й състоянието и резултатите от направените изчисления за индекс на телесна маса, на г-жа Сафиже Ъдризи бе препоръчана интервенцията “Ръкавна Гастректомия”.

След проведената консултация с Оп. Д-р М. Йондер ДОЛАП и съгласието на пациентката ни, се премина към етапа на хоспитализация и предоперативна подготовка. Първоначално бяха извършени детайлни прегледи и изследвания за оценаване на текущото състояние на пациентката, които включват преглед при специалист по кардиология, специалист по вътрешни болести, специалист по гръдни заболявания, специалист по психиатрия, специалист по хранене и диететика, и кръвни изследвания. След проведената фиброгастроскопия беше потвърдено, че няма медицинска пречка пред извършването на хирургичната намеса.Ден по късно интервенцията бе извършена успешно от страна на Оп. Д-р М. Йондер ДОЛАП. След двучасова оперативна намеса по лапароскопски метод, беше отстранен 4/3 от стомаха на пациентката и тя беше настанена обратно в стаята си за да си почине. Четиридневното хоспитализирано, следоперативно проследяване на г-жа Сафиже Ъдризи беше под прякото наблюдение и на специалистката ни по хранене и диететика – Чигдем Кърал. В деня на изписването на пациентаката беше установено, че по време на престоя си в болницата тя е свалила цели 8 килограма.

След като беше направена нужната организация за контролните й прегледи и бяха дадени детайлни разяснения за правилния хранителен режим в следоперативния период, г-жа Сафиже Ъдризи беше изписана от болницата ни усмихната и в добро общо състояние.

По време на цялото си лечение и престой в болницата г-жа Сафиже Ъдризи беше винаги усмихната и във весело настроение. Бихме искаме да отбележим, че ние ще я запомним винаги с веселия и лъчезарния ѝ характер. Пожелаваме и много здраве и щастливи моменти в новия и живот.

 

Може да Отслабнете Здравословно с помощта на нашия Център за Лечение при Затлъстяване!

Г-н Илбер Саити от Македония се свърза с нашия отдел за международни пациенти и сподели с нас оплакванията си като наднормено тегло и болестно затлъстяване. Случаят на пациента бе прехвърлен към центъра за лечение при затлъстяване на Частна Болница “Чорлу Ватан”. След като беше направена необходимата организация за посещението му, пациентът ни пристигна в болницата за преглед и детайлни изследвания.

Физическият преглед на 26 годишният ни пациент, който от дълги години се е борил с наднорменото си тегло бе проведен от страна на Д-р Мустафа Йондер Долап – Специалист по Обща Хирургия с дългогодишен опит в областта на метаболитна и бариатрична хирургия. По време на прегледа беше установено, че сегашното тегло на г-н Саити е 202 кг, а индекса на телесната му маса е 62.

На база на физическия преглед и проведените допълнителни изследвания на пациента ни бе препоръчана хирургична интервенция по лапароскопски метод – Ръкавна Гастректомия (Sleeve Gastrectomy). На г-н Саити беше предоставена детайлна информация относно предстоящата операция.

След като пациентът ни реши да се подложи на оперативна намеса, и направи смела стъпка напред към един нов живот, започна и предоперативната подготовка. След серия от физически прегледи и изследвания в отделенията по Кардиология, Вътрешни Болести, Гръдни Заболявания, Диетология и Анестезиология, бе установено че няма пречки от медицинска гледна точка за извършването на хирургичната намеса и се престъпи към планирането и.

След успешно извършената операция и няколко дневна хоспитализация, г-н Илбер Саити бе изписан в добро общо състояние, без болки и оплаквания. По време на хоспитализацията му, пациентът ни беше проследяван и от страна на Д-р Чигдем Кърал – Специалист по Диетология, и бяха дадени подробни препоръки и напътствия за правилния режим на хранене в следоперативния период.

Целият екип на Частна Болница “Чорлу Ватан”, пожелаваме на г-н Илбер Саити, един щастлив нов живот изпълнен с много здраве и щастливи мигове с близките му.

СНИМКИ ОТ НАШИ ПАЦИЕНТИ

ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА