Частна Болница “Чорлу Ватан” разполага с център по Ринопластика, където предлагаме услуги, както за пациентите ни от страната така и за нашите пациенти от чужбина. По време на посещението си в болницата ни нашите чуждестранни пациенти ще бъдат придружени от наши колеги, които говорят родния им език, и чрез тях ще се осъществява връзката между пациентите  и специалистите ни. По този начин пациентите ни няма да имат затруднения като езикова бариера.

          В днешни дни Ринопластиката е една от най-популярните и често предпочитани интервенции. По своята същност тя представлява операция за промяна или корекция на формата на носа. Възможно е целта на ринопластиката да бъде отстраняване на определени вродени дефекти или визуални несъвършенства, както и облекчаване на процеса на дишане през носа. Приложенията на ринопластиката са свързани с постигане на съответствие между размера на носа и пропорциите на човешкото лице, промяна на ширината или профила на носа, както и корекции на върха или ноздрите. В зависимост от нуждите на конкретния пациент, се взема решение какъв тип ринопластика да се избере и как точно да протече нейното извършване.

          В болницата ни интервенцията Ринопластика се извършва по Ултразвуков Mетод. Това е най-съвременния метод за извършване на Ринопластика, който се прилага в момента, и едно от основните му предимства е, че е метод при който с помощта на съвременната технология значително се облекчава следоперативния период за пациента. Образуването на постоперативни отоци и синини около очите е сведено до минимум, тъй като за разлика от класическия метод при Ултразвуковата Ринопластика не се извършва чупене на костта, а се използва апаратура която с помощта на микровибрации, генерира ефективни разрези.  По този начин специалистът моделира фино, и с изключителна прецизност костните и хрущялните структури на носа. Така лекаря може да извърши естетична или функционална корекция на носа с перфектен контрол и минимално кървене.

Често Задавани Въпроси

Естетичната хирургия на носа, така наречената Ринопластика, оформя костите и хрущялите на носа, като му придава по-красива, естетична форма и в същото време подобрява функциите му. Ринопластиката може де се прилага на всички лица, навършили 18 годишна възраст, които не харесват вида на носа си и/или имат проблеми с поемането на въздух. Съществуват два метода за извършване на интервенцията – отворен и затворен метод.

Точният вид на интервенцията ще се уточни след физическия преглед, съобразно съгласуваност между специалиста и пациента.

Всеки пациент притежава различна структура на носа, кости, хрущяли и кожа. Поради тази причина са налице много фактори, които определят времетраенето на операцията. Операцията трае приблизително между 2-4 часа. Не е възможно да се направи един и същи нос при всеки пациент. От тази гледна точка от същественно значение е да се осъществи личен контакт между лекаря и пациента.

За да се постигне желания от страна на пациента резултат, трябва исканията на пациента и предложенията на специалиста до голяма степен да се припокриват.

Ринопластиката  е хирургична намеса, която има за цел да подобри формата, размера и цялостния външен вид на носа, чрез извършване на реконструкция(оформяне) на носните хрущяли и кости, като заедно с това се цели и подобряване на функциалността на носа. Може да се направят корекции във всяка една от трите проекции на носа – височина, дължина и ширина. Едни от най-често срещаните корекции са: премахване на гърбицата на носа, изправяне на носна преграда, скъсяване на нос, стесняване на нос, оформяне върха на носа, стесняване на ноздрите. На тази интервенция може да се подложат лица навършили 18 годишна възраст, които изпитват затруднения в дишането и/или желаят промяна във външния вид на носа поради естетически съображения.

В зависимост от начина на извършването й, ринопластиката се разделя на два основни типа. А това са именно отворената и затворената ринопластика. За процеса могат да се използват ултразвукови скалпели, метода на Piezzo или класическите методи. В случая са важни видът на кожата, структурата на хрущяла и костната структура на носа.

  • Затворена Ринопластика – при затворената ринопластика необходимите корекции се извършват чрез разрези във вътрешността на носа, върху лигавицата. Това е всъщност и главното предимство на този тип ринопластика. Хрущялът и костта се отделят от кожата, след което, в зависимост от случая части от коста и хрущяла могат да бъдат премахнати, оформени, увеличени /чрез трансплантат/ или преструктурирани, за да се постигне желаната нова форма. Работата посредством вътрешни разрези гарантира на пациента, че няма да останат абсолютно никакви външни белези по носа или лицето. Използват се резорбируеми конци.  Затвореният метод е по-малко травмиращ за носа от отворения и възстановяването е по-бързо.
  • Отворена Ринопластика – от друга страна, отворената ринопластика се свързва с извършването на малки разрези в долната част на колумелата (това е най-ниската част на носната преграда, разположена между двете ноздри). Кожата и меките тъкани се повдигат от подлежащата носна структура, след което се правят необходимите корекции по носа.  Този вид ринопластика обикновено бива избирана, когато са налице някакви проблеми или затруднения пред нормалното извършване на затворената ринопластика.  Предимства на отворената ринопластика са по-голямата видимост за специалиста, както и възможността за извършване на значително по-сложни промени и корекции във формата на носа. При този метод остава малък белег и възстановителният период е по-дълъг.

Септопластиката е хирургична намеса, при която се коригират дефекти и изкривявания на носната преграда наречена септум, която разделя лявата и дясната ноздра, тоест при тази интервенция се извършва корекция само във вътрешните хрущялни тъкани на носа. Отклонението на носната преграда се среща много често. Когато отклонението е тежко, преградата може да блокира една от ноздрите и да възпрепятства въздушния поток, който преминава през нея, което причинява затруднено дишане в едната или двете ноздри. Именно в тези случаи е удачно да се извърши интервенцията Септопластика. Ринопластиката е интервенция, целяща реконстукция на костите и хрущялите на носа, които образуват външната част на носа и придават естетичния вид на носа. При Септоринопластиката се извършва едновременно коригиране на външните и вътрешните хрущялни и костни структури на носа. Очаквания резултат на тази интервенция е естетически красив и едновременно с това пълноценно функциониращ нос.

Казано по общо ревизионната ринопластика е операция за корекция на предишна операция на носа. Ако поради някаква причина след първата операция се образува изкривяване на носа, назален колапс или пациентът иска допълнителни промени в естетичния вид на носа тогава се прибягва до ревизионна Ринопластика. Между първата и вторичната (ревизионна) Ринопластика трябва да има минимум едногодишен период от време. Когато пациентът се подлага за пръв път на операцията Ринопластика, наречена още Първична Ринопластика, по време на интервенцията първо се извършва повдигане на кожата на носа, като за целта се извършват минимални разрези в нервните окончания в тази област и кръвоносните съдове кръвоснабдяващи кожата. В резултат на това в ранния следоперативен период е възможно да се появи оток,кървене и изтръпване. Тези подхранващи кожата кръвоносни съдове и нервни окончания се регенерират(възтановяват)през първата година в следоперативния период. Тук трябва да отбележа също, че възстановяването на извършените минимални кожни разрези и корекции в хрущялната и костна част на носа отнемат известно време. Предприемането на прибързано решение за Ревизионна Ринопластика крие множество рискове по отношение на възтановителния период на кожата. Затова за извършването на ревизионна Ринопластика най-правилно би било да се изчака поне една година след първата интервенция. Пациентът трябва да бъде информиран, че по време на Ревизонната Ринопластика може да възникне необходимост от трансплантиране на хрущялна тъкан взета от реброто на пациента.

При класическата Ринопластика при реконструирането на носните структури, като стандартен метод се използва хирургичен чук. За разлика от класическата интервенция, при ултразвуковата Ринопластика за оформянето на носните кости се използва технология, наречена “Пиезо”, която възприема разликата между костите и меките тъкани и работи с изключителна прецизност само върху твърдите повърхности (костите) и не уврежда меките тъкани, кръвоносните съдове, нервните окончания и лигавицата. Често в следоперативния период на класическата Ринопластика, поради използваната техника и приспособления се наблюдават нежелани последици като наличие на болка, отоци и синини. При ултразвуковата Ринопластика, поради прецизността на метода “Пиезо” тези симптоми са сведени до минимум.

През изминалите години, когато още не се използваха технологичните новости при операциите на носа, пациентите ни имаха опасения в 3 основни направления. Ние специалистите в тази област извършваме всекидневно операции на носа, но повечето от пациентите ни нямат опит от преди, не знаят какво ги чака преди и след операцията, и нашата цел е да им обясним, че няма нищо страшно при този вид операции. Препоръчвам на пациенти, които искат да се подложат на интервенция, но се страхуват от нея, да дойдат на преглед в кабинета ни и лично да разговаряме, ще им бъде обяснен всеки етап от операцията и следоперативното възстановяване в детайли. Колкото по-близка и силна е връзката между лекаря и пациента, толкова по-лесно протича и самата интервенция.

  • Ще ме боли ли много, след като костите ми бъдат счупени с чук?
  • Ще тече ли много кръв, ще посинея ли, ще се подуя ли?
  • А ако стане по-зле?

Така както споменах по-рано, поради неприятни опити от използваните в миналото техники, изрази като „Операцията е много болезнена, ще се подуете така, че ще ви се затворят очите, когато изваждат тампоните от носа боли повече от родилна болка“ и много други предизвикват страх и съмнение в разтревожените пациенти. В днешно време благодарение на всекидневно развиващата се технология и новаторски методи прилагани в областта на медицината, естетичната операция на носа е доста опростена. Благодарение на паралелно развитата техника “Пиезо”- тоест ултразвукова костна резачка и изпилване, страховете относно Ринопластиката до голяма степен са преодоляни. Тежките отоци, синини и болки, причинени от неконтролирано счупени кости с чук, са намалени до минимум. Възможните опасности като колапс и напрежение в костите са елиминирани. “Piezo” позволява лесното оформяне на носните кости чрез ултразвуково изрязване или изпилване на костите в тънка линия, с точност както стъклорезачът реже стъклото. В резултат на това пациентът се чувства по-комфортно след операция. С прилагане на “Пиезо” хирургия от страна на екипа ни в клиниката по УНГ в частна болница “Чорлу Ватан” , броя на удовлетворените пациенти е завишен. Дори голяма част от пациентите ни споделят „Да бях се подложил на операция по-рано! Нямало нищо страшно!“

Тъй като костите се изрязват и оформят контролирано с изключителна прецизност, без да се чупят, натъртванията, отоците и кървенето са сведени до минимум. Постоперативната болка е подобна на тази при други операции и може да се контролира с лекарства.

Ринопластичната интервенция се провежда под обща анестезия, като средната продължителност на операцията варира от 2 до 4 часа. В момента има два подхода които се прилагат при тази интервенция: отворен и затворен метод. Не при всеки пациент може да се приложи един и същи метод, всичко е строго индивидуално и е променливо в зависимост от случая. Пациентите, които искат да се подложат на Ринопластика трябва да са информирани също,  че в бъдещия период от време може да възникне необходимост от извършване на Ревизионна Ринопластика. Постигнатите резултатите от операцията се сформират в зависимост от множество фактори, като някои от тях са: дебелината и тип на кожата на носа на пациента, наличието на допълнителни заболявания, начин на възстановяване на кожата, начина по който ще спадне отокът в следоперативния период. Няма как да се даде 100% гаранция за пълна симетрия след интервенцията Ринопластика, може да има миниатюрни различия. В ранния следоперативен период може да има наличие на лека болка, синини и отоци. При стандартни условия изписваме пациента ни на следващия ден след интервенцията и го каним да ни посети една седмица по-късно за контролен преглед.

Към края на Ринопластичната интервенция, във вътрешната част на носа на пациента се поставят специални силиконови тампони , които позволяват на пациента да диша през носа още в ранния следоперативен период, и носът на пациента се фиксира със специална шина и лепенки. След приключване на операцията, на пациента се назначава нужното лечение и в следващите два дена се препоръчват студени компреси в горната област на лицето, за да се  минимализира образуването на отоци и синини. Компресът се поставя на всеки час по 15 минути. През първите два дни на пациента се препоръчва да лежи на висока възглавница под ъгъл 45. На пациента се назначава едноседмично антибиотично лечение, болкоуспокояващи, противоалергични лекарства и кремове. Седмица след интервенцията каним пациентите ни на контролен преглед и тогава се махат поставените по време на операцията силиконови тампони и специална шина , след което още 2-3 седмици носът на пациента се фиксира със специални ленти за да се намали образуването на отоци в горната част на носа. В последващия процес на възстановяване отокът продължава  да намалява и същевременно започва възтановяването на тъканите. През първите три месеца след операцията не се препоръчва носенето на очила (с диоптър или слънчеви).

От съществено значение  при взимане на решение за операция е изграждането на връзка основана на доверие между пациента и лекаря, като тази връзка се изгражда предимно по време на физическия преглед. Лекаря и пациента трябва детайлно да обсъдят желанията и очакваните резултати от тази интервенция. Ринопластичната интервенция е сериозна хирургична намеса, изискваща добра психическа подготовка. Моята препоръка към пациентите ми е, да се подложат на желаната от тях оперативна намеса тогава, когато решат и почувстват че са готови и да не прибързват при вземането на решение. Правилния момент е тогава, когато те решат че са готови да се доверят на лекаря си.

При пръв поглед към лицето най-силно впечатление прави носът, поради което от естетична и психологична гледна точка е важно да бъдат коригирани дефектите във формата му. Извършените операции не само разкрасяват носовете на пациентите, но и в същото време подобряват самочувствието им. Това е много деликатна тема, която може да бъде разбрана от хора със сходен проблем. Например хора, които смятат, че носът им е извит, голям или крив, не се чувстват добре в обществото, не са социални и избягват да стоят сред много хора; не харесват външния си вид и не позволяват на приятелите си да им правят снимки. Опитват се да коригират, филтрират или скриват своите снимки. Този проблем е особено задълбочен сред младите дами на възраст между 18-25 години. Те се затварят в себе си и започват да живеят изолиран социалния живот. Научаваме от пациенти си, че след извършване на естетична операция на носа, тяхното самочувствие се повишава и стават по-силни фигури в социалната си среда. Също така проведените психологични проучвания при пациенти преди и след естетична операция на носа се установява, че след операция психологическото състояние на пациентите се подобрява и самочувствието им расте.

Винаги има изключения, но като цяло на тази интервенция може да се подложи всеки пациент, навършил 18 годишна възраст, които изпитва затруднения в поемането на въздух и/или желае промяна във външния вид на носа поради естетически съображения.

Въпреки че носът е област, която е важна от естетична гледна точка, в същото време той е най-важният функционален орган, чрез който поемаме чист и влажен въздух. Резултатите от операционната намеса целят не само красив и естетичен, но и свободно поемащ въздух нос. В миналото естетичните операции на носа, целяха само естетична визия и се извършваха насочени само върху външната част на носа. Резултатът от тези интервенции беше красив, но не и достатъчно функционален нос. Хирурзите задаваха на пациентите си въпрос с право само на един отговор: „ Желаете носа Ви да бъде красив или да може да си поемате свободно въздух?“ Изберете! Тоест „Интервенция насочена само върху вътрешната част или само върху външната част на носа желаете?“ Ние, хирурзите в областта на Уши, Нос, Гърло (УНГ) сме специалисти и по отношение на естетичността и по отношение на функционалността на носа. С нашите операции ние предлагаме и двете неща само с една операция, и така създаваме красиви и свободно поемащи въздух носове. Основната ни цел е да създадем поемащи свободно въздух, но и в същото време естетично красиви носове.

Категорично може да подчертая, че не го препоръчвам. Поставеният филър отслабва и уврежда хрущялните тъкани и носните структури намиращи се под него. Често имаме пациенти който първоначално са се подложили на процедура за поставяне на филър в носа, но след време поради незадоволителни резултати решават да се подложат на хирургична корекция. При голям процент от тези случаи, по време на операцията ясно се вижда, че структурите под поставения филър са много отслабени и увредени.

Определено корекцията на носа трябва да се направи в зависимост от индивидуалните качества на пациента. Основната причина за това е, че всеки от нас има различен тип и дебелина на кожата на носа и различни лицеви пропорции. Челюстната структура на пациента , позицията на скулите, ъгъла на очите, ъгъла на челото и много други параметри като тези са определящи при планирането на нужните корекции при съответния пациент.

Щастлив съм да споделя, че освен пациенти от цялата страна имаме и множество пациенти, които идват от чужбина. Частна болница “Чорлу Ватан” разполага с център за обслужване на Международни Пациенти, който предоставя детайлна информация и палитра от множество услуги за пациентите ни от чужбина. Колегите ни от съответния отдел организират целия процес от пристигането на пациента ни до изписването му и последващия възстановителен период. По време на посещението си в болницата ни, чуждестранните ни пациенти  са придружени от наши колеги, които говорят родния им език, и чрез тях ще се осъществява връзката между лекаря и пациента. По този начин една от основните опасения на пациенатите ни е предотвратена, а това е именно езиковата бариера. За нас всеки един пациент е специален и от определящо значение е по време на престоя си в болницата ни пациентът ни да се чувства като у дома.

Специалистите и в двете области може да извършват съответната интервенция. Тук най същественният,  момент  е  изграждането на връзката между лекаря и пациента. Мога да кажа, че специалистите по УНГ и Хирургия на Глава и Шия имат добър опит и практика както върху носните структури изграждащи външната част на носа, така и върху вътрешните структури на носа, които са основните единици на функционалността на носа. Както споменах по рано целта на тази интервенция е реконструирането на естетически красив нос, пропорционален на лицевите особенности на пациента, но заедно с това от същестено значение е и постигане на пълна функционалност на носа. Ако имате допълнителни въпроси или желаете мнение относно Ринопластика, не се колебайте да се свържете с нас!

ЛЕКАРИ

null

Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ

СПЕЦИАЛИСТ по УНГ и Хирургия на Глава и Шия

Здравейте, аз съм Д-р Бурак Демирел- специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия. Завършил съм Медицинския Факултет на Университет ‘‘Сюлейман Демирел‘‘ в гр. Испарта и специализация в областта на УНГ и Хирургия на Глава и Шия в Университет ‘‘Намък Кемал‘‘ в гр. Текирдаг. Като хирург извършвам интервенции като Септопластика, Ринопластика, Септоринопластика, Отопластика, Полипектомия на носа, Ларингектомия и много други. В момента съм завеждащ лекар в Центъра по Ринопластика на частна болница “ЧОРЛУ ВАТАН” в гр.Чорлу/Турция.  Професионалните ми интереси са насочени в областта на хирургия на УНГ и естетична хирургия на лицевата област, като на първо място мога да спомена интервенцията Ринопластика. Освен това извършвам всички видове хирургични интервенции  в областта на хирургия на глава и шия. Най-често пациентите се обръщат към мен за интервенции като Ринопластика, Септопластика, Отопластика, Функционалната Ендоскопска Синус Хирургия, и др.

НАШИ ПАЦИЕНТИ

Нека заедно подчератем красотата Ви!

Интервенцията “Ринопластика” представлява хирургична намеса, която има за цел да подобри както формата, размера, цялостния външен вид на носа така и функционалността му. В болницата ни интервенцията Ринопластика се извършва по ултразвуков метод.
Това е най-съвременният метод за Ринопластика, който се прилага в момента, и едно от основните му предимства е, че е метод, при който с помощта на съвременна технология наречена “Пиезо” значително се облекчава следоперативният лечебен период на пациента. При този метод специалистът с изключителна прецизност моделира фино костните и хрущялните структури на носа. Така специалистът може да извърши по време на една оперативна намеса естетична и/или функционална корекция на носа с перфектен контрол и минимално кървене. Образуването на следоперативни отоци и синини около очите е сведено до минимум.

Може да се извършат корекции във всяка една от трите проекции на носа – височина, дължина и ширина. Едни от най-често извършваните корекции са: премахване на гърбицата на носа, изправяне на носната преграда, скъсяване на дължината на носа, стесняване на носа, оформяне върха на носа, стесняване на ноздрите.

На час и половина разстояние от границата с Република България, частна болница “Чорлу Ватан” е на ваше разположение с опитен екип от професионалисти, медицински служители и преводачи, които говорят български език.
selinhalil
KAPAKGORSELI

СЕПТОРИНОПЛАСТИКА: Решение на два големи проблема с една малка операция!

Г-жа Анита Янкулова от Република България се обърна към болницата ни с оплаквания като затруднено дишане, често запушване на носа и желание за естетична корекция на носа.

На база на наличните ѝ функционални проблеми, като тежко отклонение на септалната преграда и желанието ѝ за естетична корекция на г-жа Янкулова ѝ бе препоръчана интервенцията “Септоринопластика”. След еднодневно следоперативно проследяване, пациентката беше изписана от болницата ни в добро общо състояние, без болки и оплаквания.

Пет месеца след оперативната намеса, тя сподели с нас задоволството си от постигнатия резултат и изказа своите сърдечни благодарности на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ и на целият екип на болницата ни.
След като г-ца Миткова прие предложеното лечение, тя беше хоспитализирана и се премина към предоперативната подготовка. Хирургичната намеса бе осъществена успешно на следващия ден от страна на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ. След еднодневно следоперативно проследяване, пациентката беше изписана от болницата ни в добро общо състояние, без болки и оплаквания. Седмица по-късно г-ца Миткова ни посети за контролен преглед, по време на който бяха отстранени поставените по време на операцията силиконови тампони от носа и поставената специална лонгета върху носа. Пациентката ни изрази задоволството си от постигнатия резултат и изказа своите благодарности на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ и на целият екип на болницата ни.
Ние също благодарим на г-жа Янкулова, че ни се довери и избра нас за лечението си.
Пожелаваме ѝ крепко здраве и много щастливи моменти заедно с близките ѝ.

Септоринопластика – Двойно Щастие!

Г-жа Марияна Колева и г-жа Ваня Динкова от гр.Варна (Република България) ни посетиха за естетична промяна и решение на дългогодишните им функционални проблеми свързани с носа. След детайлно оценяване на физическото им състояние и желанията им, на пациентките ни беше предложена интервенцията Септоринопластика.

Седмица след успешно преминалите оперативни намеси, пациентките ни посетиха клиниката ни по Ринопластика за контролен преглед и бяха щастливо усмихнати от постигнатите резултати. Те изразиха удовлетворението и благодарността си от приложеното лечение от страна на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ.

Ние също им благодарим за доверието, пожелаваме им много здраве и живот изпълнен с много усмивки.

WhatsApp Image 2023-01-13 at 16.05.38
dimitar

Септоринопластика

Г-н Димитър Тахчиев от гр.Банско се обърна към болницата ни с молба за трайно решение на наличните му функционални проблеми свързани с носа. С предложената оперативна намеса, по време на една хирургична интервенция бяха отстранени функционалните пречки, като изкривена носна преграда, хипертрофия на носни конхи и в същото време беше направена лека естетична намеса за коригиране на деформациите свързани с визията на носа.

След успешно лечение в болницата ни изписахме пациента ни щастлив и усмихнат.

Пожелаваме му живот изпълнен с много здраве и щастие.

Септоринопластика: Eстетика и Функционалност в едно!

Пациентката ни Кремена Ефтимова от гр. София се свърза с отдела за международни пациенти на болница „Чорлу Ватан“. Тя сподели своите оплаквания като трудно поемане на въздух и желае естетическа промяна във външния вид на носа.

Случаят е поет от Д-р Бурак Демирел специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия. На база на функционалните проблеми и желанието за естетична корекция, на г-жа Ефтимова ѝ бе препоръчана интервенцията “Септоринопластика”.

Пациентката ни беше информирана подробно за самата интервенция, след което се премина и към предоперативната подготовка. Пациентката се подложи на интервенцията „Септоринопластика“ . Седмица след интервенцията г-жа Ефтимова е поканена в болницата ни за контролен преглед на които бяха премахнати силиконовите тампони и поставената лонгета на носа. Тя сподели с нас, радостният факт че вече диша пълноценно през носа и е доволна от резултата.

Г-жа Ефтимова изказа своите благодарностти към Д-р Бурак Демирел, служителите на отдел международни пациенти и на всички медицински сестри и персонал на частна болница „Чорлу Ватан“.

Ние също благодарим на г-ца Ефтимова, че ни се довери и избра нас за лечението си. Пожелаваме ѝ крепко здраве и много щастливи моменти заедно с близките ѝ.

За подробна информация относно Септоринопластика, не се колебайте да се свържете с нас.

Септоринопластика: Решение на два големи проблема с една малка операция!

Щастливи сме да споделим с Вас удовлетворението на още една наша пациентка.
След извършената хирургична намеса от страна на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ, пациентката ни се сдоби с мечтания от нея красив и пълноценно функциониращ нос.

Г-ца Яница Миткова, от Република България, се свърза с нашия отдел за “Международни Пациенти” и сподели с нас желанието си за естетична и функционална корекция на носа.
След проведените детайлни разговори и организирането на посещението ѝ, г-ца Миткова беше поканена в болницата ни за физически преглед и консултация с Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия.

Седмица по-късно пациентката пристигна в болницата ни. След направения детайлен физически преглед и изследвания, беше установено наличието на тежка септална девиация, която е причината за функционалните проблеми на пациентката ни, като често запушен нос и затруднено поемане на въздух (особено през нощта). На база на функционалните проблеми и желанието за естетична корекция, на г-ца Миткова ѝ бе препоръчана интервенцията “Септоринопластика”. При интервенцията Септоринопластика се извършва едновременно коригиране на външните и вътрешните хрущялни и костни структури на носа. Така с помощта на една оперативна намеса може да се постигне естетически красив и едновременно с това пълноценно функциониращ нос.
След като г-ца Миткова прие предложеното лечение, тя беше хоспитализирана и се премина към предоперативната подготовка. Хирургичната намеса бе осъществена успешно на следващия ден от страна на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ. След еднодневно следоперативно проследяване, пациентката беше изписана от болницата ни в добро общо състояние, без болки и оплаквания. Седмица по-късно г-ца Миткова ни посети за контролен преглед, по време на който бяха отстранени поставените по време на операцията силиконови тампони от носа и поставената специална лонгета върху носа. Пациентката ни изрази задоволството си от постигнатия резултат и изказа своите благодарности на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ и на целият екип на болницата ни.
Ние също благодарим на г-ца Миткова, че ни се довери и избра нас за лечението си. Пожелаваме ѝ крепко здраве и много щастливи моменти заедно с близките ѝ.

За подробна информация относно Септоринопластика, не се колебайте да се свържете с нас.

Тумор в лява паротидна (околоушна) слюнчена жлезa

 Посредством свои близки и роднини, г-н Шабан Байрамов от Хасково/ Р. България се свърза с отдела за международни пациенти на „Частна Болница – Чорлу Ватан“. Оплакванията му бяха свързани с образование (бучка), което вече 2 години се намира непосредствено зад лявото му ухото. 

След проведени първоначални разговори пациентът ни бе поканен в болницата ни за преглед и изследвания, с цел поставяне на диагноза и определяне на нужното в конкретния случай лечение. При пристигането си в болницата ни случаят на г-н Шабан Байрамов беше поет от страна на Д-р Бурак Демирел – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия. След извършения детайлен физически преглед беше установено наличие на твърда маса в лявата паротидна (околоушна) слюнчена жлеза на пациента.

На база на физическия преглед и проведените допълнителни изследвания, на г-н Шабан Байрамов му беше препоръчана оперативна интервенция за отстраняване на туморната маса,  и след като получихме неговото съгласие се пристъпи към предоперативна подготовка и хоспитализация . След успешно преминала хирургическа интервенция, пациентът ни остана в болницата 1 нощ под наблюдение и на следващият ден беше изписан от болницата ни  в добро общо състояние. 

Целият екип на „Частна Болница Чорлу Ватан“ пожелаваме на г-н Шабан Байрамов и на семейството му здравословен и щастлив живот. 

Благодарни сме му, че за лечението си избра болницата ни „Частна Болница Чорлу Ватан“. 

Ултразвукова Ринопластика: Не е невъзможно да се сдобиете с красотата, която подхожда на лицето Ви! 

В днешно време Ринопластиката е един от най-често предпочитаните методи за сдобиване с мечтания красив нос. Именно за това г-жа Мелек Дургут от гр.Кърджали/ Р. България се свърза с нас посредством социални мрежи.  

След проведени разговори с г-жа Дургут в удобен за нея ден беше запазен час за преглед. При пристигането си в болницата ни случаят на пациентката бе поет от страна на Оп. Д-р. Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия. След детайлен физически преглед и изследвания като компютърна томография на носа и параназалните синуси, беше взето решение за интервенцията „Ринопластика“. 

Пациентката ни беше информирана подробно за самата интервенция и очакваните резултати от нея, след което се премина и към предоперативната подготовка. След успешно преминалата хирургична намеса и еднодневно проследяване на състоянието ѝ от страна на лекуващия лекар, г-жа Мелек Дургут беше изписана от болницата ни в добро общо състояние с определен ден и час за контролен преглед, койте беше проведен седмица по късно. 

Целият екип на Частна Болница „Чорлу Ватан“ пожелаваме здраве на г-жа Мелек Дургут и очакваме с нетърпение следващото ѝ посещение за контролен преглед след 3 месеца.  

Септопластика и Радиочестотната Термоаблация на Носни Конхи: По-спокойно дишане, по-спокоен живот!  

Пациентът ни г-н Иван Витенов Стоименов от Сливен/ Р. България, който е  на 39 години, ни посети на безплатна консултация, организирана в Република България, с оплаквания като изтичане на секреция от носа, упорито главоболие, затруднено дишане и запушен нос, появили си от преди близо 7 месеца. 

Пациентът ни, обясни, че не е получил облекчение от досегашните медикаментозни лечения, които са му били прилагани. Обясни също така че заболяването му се отразявало неблагоприятно и на ежедневният му живот и че хроничният синузит протича с периодични пристъпи. 

Поканихме го в болницата ни за подробен физически преглед и необходими изследвания.

След направената необходима организация, пациентът ни пристигна в болницата ни в гр.Чорлу/Турция. Случаят на г-н Витенов беше поет от страна на Оп. Д-р Бурак Демирел- Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия. След проведения детайлен физически преглед, за да може да се постави точна диагноза беше направена и компютърна томография на носа и параназалните синуси. След като бяха готови резултатите от компютърната томография, беше взето решение за извършване на интервенцията Септопластика и двустранна радиочестотната термоаблация на носните конхи. Направени бяха всички необходими изследвания и пациентът ни беше хоспитализиран, като на следващият ден беше и самата интервенция. След еднодневно проследяване пациентът ни беше изписан в добро общо състояние. 

След успешно преминалото оперативно лечение, пациентът ни сподели с нас, че вече може да диша много попълноценно от преди. 

Пожелаваме на г-н Иван Витенов Стоименов здравословен живот и му благодарим, че за лечението си избра „Частна Болница – Чорлу Ватан“. 

Септоринопластика: Решение на Естетичните и Функционални проблеми на носа !

Г-жа Любка Николова Чепишева ни посети на консултацията ни на тема Ринопластика, която беше проведената в гр. Хасково. Пациентката сподели с нас, че иска да се подложи на интервенцията Ринопластика, поради желанието си за корекция на деформация във външния вид на носа си. След детайлни разяснения, г-жа Чепишева беше поканена в болницата ни за съответната интервенция.

Седмица след консултацията г-жа Чепишева пристигна в болницата ни. По-време на проведения физически преглед от страна на Оп. Д-р Бурак Демирел- Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия, беше установено наличие на септална девиация (изкривяването на хрущяла

на носната преграда). На база на текущото състояние и желанието на пациентката за естетична промяна, беше взето решение за извършване на интервенцията Септоринопластика. След като бяха обсъдени детайлно очакваните резултати от съответната хирургична намеса, със съгласието на пациентката се премина към процеса на хоспитализация и предоперативна подготовка.

По-време на проведените детайлни изследвания и прегледи беше установено, че няма наличие на медицински пречки пред извършването на интервенцията и ден след хоспитализацията си пациентката беше приета в операционната зала за извършването на хирургичната намеса. След успешно преминала интервенция, г-жа Чепишева остана под наблюдение в болницата ни за една нощ, с цел проследяване на следоперативното й състояние, и на следващия ден бе изписана от болницата без болки и в добро общо състояние.

Седмица след интерявенцията г-жа Чепишева ни посети за контролен преглед, по време на който бяха премахнати поставените по време на операционната намеса силиконови тампони в носа. Г-жа Чепишева изрази своите искренни благодарности на Оп. Д-р Бурак Демирел и целият екип, който се грижеше за нея по време на престоя й в болницата ни.

Ние също и благодарим за доверието й към нас и че избра нас за лечението си. Целията екип на Частна Болница “Чорлу Ватан” пожелаваме на г-жа Чепишева живот изпълен с много здраве.

Ултразвукова Ринопластика: Направете стъпка към желаната промяна !

Г-жа Гергана Бъзкова от гр.Ямбол/България се свърза с отдела за Международни Пациенти на частна болница “Чорлу Ватан”. По време на проведения разговор с г-жа Бъзкова тя заяви, че преди няколко месеца майка й се е подложила на интервенцията Ревизионна Ринопластика в нашата болница, и днес самата тя също желае да се довери на специалистите ни в клиниката ни по Ринопластика.

След като беше направена нужната организация за посещението на г-жа Бъзкова, тя пристигна в болницата ни. По време на физическият преглед, извършен от страна на Оп. Д-р. Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия, г-жа Бъзкова сподели с нас желанието си за корекция и промяна в естетичната визия на носа си.

След детайлен физически преглед и направена компютърна симулация, по съгласие на пациентката беше взето решение за извършване на интервенцията “Ринопластика” по ултразвуков метод.

Г-жа Бъзкова беше хоспитализирана същия ден и се премина към предоперативната подготовка. След като пациентката бе одобрена за съответната интервенция и от страна на специалистите ни по Анестезиология и Реанимация, интервенцията беше извършена успешно на следващия ден. След еднодневно проследяване, г-жа Бъзкова беше изписана от болницата ни в добро общо състояние.

Седмица по-късно пациентката ни посети отново за контролен преглед, по време на който бяха отстранени поставените по време на операционната намеса силиконови тампони (вътре в носа) и специална шина върху носа. Тя заяви, че е приятно изненадана от факта, че няма никаква болка при премахването на тампоните от носа, въпреки че на много места е прочела тъкмо обратното. Обяснението на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ беше “За разлика от преди, днес при пациентите които се подлагат на интервенцията Ринопластика, ние използваме специални силиконови тампони. Важно е пациентите ни да знаят, че тези тампони не са като тези, които се използваха преди (памучни тампони). В следоперативния период те се втърдяваха и залепваха за носната лигавица и изваждането им беше доста болезнено. Но днес с помощта на използваните силиконови тампони този проблем е решен напълно и няма никаква болка при изваждането им. Нека отбележа и един от важните плюсове на тези тампони, благодарение на факта, че са порести пациентите може да дишат през носа и с наличието на тези тампони.”

По време на контролния преглед г-жа Гергана Бъзкова сподели с нас щастието си от новата си визия и израви своите искренни благодарности към Оп. Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ и целия екип за обслужване на Международни Пациенти на болницата ни.

Целият екип на частна болница “Чорлу Ватан”, благодарим на г-жа Гергана Бъзкова, че ни се довери и й пожелаваме живот изпълнен с много здраве и щастливи моменти.

Естетична Ринопластика!
Цялостно решение на проблемите свързани с носа - СЕПТОРИНОПЛАСТИКА

Септоринопластика: Цялостно решение на проблемите свързани с носа!

Г-н Кирил Русков от гр.Поморие / България се свърза с нашия отдел за Международни Пациенти и сподели с нас оплакваванията си, като нарушена функционалност на носа причинена от тежко изкривена носна преграда и наличие на гърбица в носа. След проведен разговор с пациента, той беше поканен на проведената в гр. Бургас консултация на тема Ринопластика, организирана от страна на болницата ни. След детайлни разговори с д-р Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия, пациентът бе поканен за ендоскопски физически преглед и детайлни изследвания в болницата ни в гр.Чорлу.

След направената организация за посещението на пациента, г-н Русков

пристигна в болницата ни. В центъра ни по Ринопластика бяха извършени детайлни изследвания и случаят на пациента бе поет от страна на д-р Бурак ДЕМИРЕЛ. На база на проведените изследвания беше потвърдено наличието на тежко отколнение на носната преграда. Специалистът ни препоръча на пациента хирургичната интервенция Септоринопластика, при която се извършва едновременно коригиране на външите и вътрешните хрущялни и костни структури на носа. Преди извършването на операционната намеса, д-р Бурак ДЕМИРЕЛ даде детайлни пояснения на пациента за очакваните ползи от интервенция, при която се цели постигане на пълноцененно функциониращ нос и заедно с това корекция на естетичните несъвършенства във формата на носа.

След като пациентът даде своето съгласие за хирургичната интервенция, се пристъпи към процедурите по хоспитализация и предоперативната подготовка. Операцията беше извършена по метода „Пиезо“, при който следоперативните симптоми като болка и отоци са сведени до минимум. След успешното приключване на операцията, пациентът остана една нощ в болницата ни за проследяване на следоперативното му състоянието, и беше изписан на следващия ден в добро общо състояние без болки и оплаквания.

Отбелязвайки 40-тата си годишнина на предлагане на здравни услуги, частна болница „Чорлу Ватан“ пожелава на г-н Кирил Русков и неговото семейство живот изпълнен с много здраве и щастливи мигове.

Септоринопластика

Г-жа Янка Тонева, която живее в гр.Пловдив/ България се обърна към Отдела за Международни пациенти на нашата болница. След проведен разговор пациентката беше поканена на безплатна консултация в гр.Пловдив, организирана от страна на нашата болница.

По време на консултацията г-жа Янка Тонева,която е на 39 год. сподели, че от 1 година има затруднено дишане и желае да се направят естетични промени на носа ѝ,поради факта,че я притеснява деформацията във формата на носа,за което беше поканена в нашата болница в Чорлу за допълнителен преглед и изследвания.
След направената предварителна организация за ден и час за преглед,  пациентката ни пристигна в нашия Център по Ринопластика, където Д-р Бурак Демирел извърши детайлен физически преглед с ендоскоп и назначи необходимите допълнителни радиологични изследвания, нужни за определянето на точното текушо състояние на пациентката. На база на резултатите от прегледа и изследванията беше установено тежко отклонение на носната преграда. Тъй като пациентката ни имаше и желание за естетична корекция, лекарят препоръча на г-жа Янка Тонева интервенцията – Септоринопластика.
Пациентката даде своето съгласие за хирургичната интервенция,след което се пристъпи към процедурите по хоспитализация и предоперативната подготовка. Операцията беше извършена по метода „Пиезо“, при който усложненията като болка и отоци бяха сведени до минимум. Пациентката остана в болницата за проследяване на следоперативното ѝ състоянието и беше изписана на следващия ден в добро общо състояние.
Госпожа Янка Тонева изрази своите искрени благодарности на Oп.Д-р О.Бурак Демирел, на специалиста за Международни пациенти г-жа Севинч Алев и на целия медицински персонал, като сподели,че са я накарали да се почувства като у дома си.
След операцията нашата пациентка г-жа Янка Тамева, вече има функционален и естетичен нос. От екипа на частна болница „Чорлу Ватан“ ѝ желаем живот изпълнен с много здраве и щастливи мигове.

Г-жа Янка Тонева, която живее в гр.Пловдив/ България се обърна към Отдела за Международни пациенти на нашата болница.

Септоринопластика: Решение на два проблема с една операция!

Г- жа Дамла Хас се обърна към Центъра ни по Ринопластика с оплаквания като затруднено дишане и естетични проблеми свързани с носа. Физическият преглед на пациентката ни бе извършен от страна на д-р Бурак Демирел – Специалист УНГ и Хирургия на Глава и Шия, който е завеждащ лекар на центъра ни по Ринопластика.  След детайлен физически преглед с помощта на ендоскоп и направени допълнителни изследвания като компютърна томография на параназалните синуси беше установено, че основната причина за затрудненото дишане  на пациентката ни е  наличието на тежко отклонение на носната преграда.

С помощта на направената компютърна симулация на носа на база на желанията на пациентката ни, тя бе информирана и за естетическите изменения, които ще й бъдат направени.

В случая на г-жа Дамла Хас бе препоръчана интервенцията Септоринопластика, която предоставя едновременно решение на проблемите свързани както с функционалността така и естетичните проблеми на носа. След като пациентката беше информирана детайлно за очакваните резултати от интервенцията, с нейно съгласие се премина към извършването на предоперативната подготовка. Пациентката ни беше хоспитализирана, и в рамките на няколко часа бяха извършени рутинни изследвания и среща със специалист по Анестезиология и Реанимация. В резултат на извършената предоперативна подготовка се установи, че няма пречка от медицинска гледна точка за извършването на хирургичната намеса. По време на операцията продължила около 3 часа, успешно бяха извършени нужните корекции в хрущялната част на носната преградата и планираните естетични промени във върха и общия вид на носа. Операцията завърши с поставяне на специална шина върху носа и силиконови тампони в двете ноздри на пациентката, с помощта на които се улеснява дишането през носа в последващия следоперативен период. Хирургичната интервенция беше извършена посредством метода-“Piezo” (Ултразвукова Ринопластика), и ден след операцията пациентката ни беше изписана в добро общо състояние без наличието на синини, болки и отоци.

Седмица след интервенцията, на проведения контролен преглед бяха премахнати поставените по време на операцията силиконови тампони и шина на носа. Г-жа Дамла  Хас изказа своите искрени благодарностти на д-р Бурак Демирел и целия екип на центъра ни по ринопластика за оказаните грижи и съдействие .

Ние също и благодарим, че ни се довери и избра нас за лечението си. Целият екип на частна болница ‘’ЧОРЛУ ВАТАН’’ пожелаваме на г-жа Дамла Хас живот изпълнен с много здраве и щастие.

Ревизионна Ринопластика!

Г-жа Ралица Генчева се обърна към нашия отдел за Международни Пациенти с желание за промяна във естетичния вид на носа и решение на проблемите й свързани със затрудненото дишане. След проведен разговор, пациентката беше поканена на консултация в гр. Бургас на тема Ринопластика, организирана от страна на болницата ни. По-време на консултацията г-жа Генчева сподели с нас, че преди 3 години се е подложила на интервенцията Ринопластика в друго здравно заведение, но не е останала доволна от получения резултат и днес освен естетични проблеми има и проблеми свързани с функционалността на носа. След като беше информирана за процеса по-време на консултацията ни, пациентката беше поканена в болницата ни за физически преглед и детайлни изследвания.

След пристигането на г-жа Генчева в болницата ни, тя беше посрещната от нашите българоговорящи преводачи и в тяхно присъствие беше проведен физически преглед от страна на д-р Бурак Демирел – Специалист УНГ и Хирургия на Глава и Шия. След детайлни изследвания беше установено, че пациентката страда от септална девиация. В случая препоръката на лекаря беше извършването на Ревизионна Ринопластика.

По-време на интервенцията, беше установено че пациентката ни има значителни проблеми свързани с хрущялната част на носната преграда. След продължилата три часа операция, г-жа Генчева беше върната в стаята си за да си отпочине, и след двудневна хоспитализация беше изписана в добро общо състояние без наличието на болки и синини.
При визитацията си д-р Демирел отбеляза още веднъж, значението на правилния подбор на специалист. Той сподели “Пациентите, които искат да се подложат на Ринопластика, трябва да бъдат много внимателни при избора на специалист и здравно заведение, за да се избегнат повторни интервенции трябва да се насочат към опитни в областта си лекари. Ревизионните интервенции винаги са по сложни в сравнение с първата операция и изискват специално внимание. Щастлив съм, че макар и с много усилия успяхме да постигнем желания естетичен резултат от страна на г-жа Генчева и възвърнахме пълната функционалност на носа, без да се налага трансплантиране на хрущял от друга част на тялото”.

При изписването си г-жа Генчева изказа своите благодарности на д-р Бурак Демирел, г-жа Севинч Алев – специалист в отдел Международни Пациенти и на г-н Ашкън Веиз – „Ashkan Life“ за оказаните грижи и съпричастност. За нас беше огромно щастие да чуем от нея, че по време на престоя си в болницата ни се е чувствала като у дома.
Ние също и благодарим, че ни се довери и занапред й пожелаваме много здраве и щастливи моменти.

Ralitsa Gencheva rinoplasti burun estetiği

С помощта на Септопластика може да се сбогувате с проблемите свързани с функционалността на носа!

Г-н Григор Николов от гр.Варна /България се обърна към отдела за Международни Пациенти на частна болница “Чорлу Ватан”. Пациентът сподели с нас оплакванията си свързани с функционалността на носа, като често запушване на носа и трудно поемане на въздух през едната ноздра. На база на споделената информация и проведени допълнителни разговори пациентът беше поканен за физически преглед и детайлни изследвания в болницата ни.

След предварителното организиране на посещението му, пациентът пристигна в болницата ни, като случаят на г-н Николов беше поет от

страна на Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист УНГ и Хирургия на Глава и Шия, който е завеждащ лекар на центъра ни по Ринопластика. На база на проведения детайлен физически преглед и допълнителни изследвания като Компютърна Томография на параназалните синуси беше установено, че е налице тежко отклонение на носната преграда и хипертрофията на носните раковини (конхи). Относно нужното лечение, в случая на пациента бе препоръчана интервенцията “Септопластика”, и след детайлни разяснения относно самата интервенция и очакваните резултати от нея, г-н Николов взе решение да ни се довери, и да се подложи на тази интервенция в болницата ни. На следващия етап пациентът беше хоспитализиран и се премина към предоперативната подготовка.

На следващия ден, след като беше установено че няма пречка от медицинска гледна точка за извършването на интервенцията, г-н Николов беше приет в операционната. След двудневна хоспитализация, ден след интервенцията пациентът беше изписан в добро общо състояние без наличието на оплаквания като болка и синини.

Седмица след интервенцията, г-н Николов ни посети за контролен преглед и бяха отстранени поставените по време на операционната намеса силиконови тампони. Още в този момент пациентът сподели с нас удовлетворението си от факта, че вече може свободно да си поема въздух.

Целият екип на частна болница “Чорлу Ватан”, пожелаваме на г-н Григор Николов живот изпълнен с много здраве и щастливи моменти.

Още Една Щастлива Пациентка!

Днес г-жа Лидия Миткова от гр.Русе ни посети за контролния си преглед.

През изминалия март месец, пациентката пристигна в болницата ни за консултация и физически преглед с Оп.Д-р Бурак Демирел –  Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия с оплаквания като: затруднено дишане, деформации във формата на носа и също така оплаквания от клепнали уши. След проведения преглед и детайлно обсъждане на възможните решения на оплакванията й, пациентката ни реши да се подложи на интервенциите “Ултразвукова Ринопластика” и “Отопластика”. Двете намеси бяха извършени успешно по време само на една операция.

След контролния преглед пациентката ни изрази своята удовлетвореност от постигнатия резултат и сподели своите благодарности към Оп.Д-р Бурак Демирел и целия екип на болницата. Тя също така отбеляза, че горещо препоръчва на всички приятели, близки и познати обмислящи Ринопластика и Отопластика да не се страхуват, да направят смела крачка напред и да се свържат с Оп.Д-р Бурак Демирел и болница “Чорлу Ватан”.

Ние, целият екип на болница “Чорлу Ватан” пожелаваме на г-жа Миткова и семейството й живот изпълнен със много здраве и приятни мигове.

Щастлив Пациент – Щастлив Лекар!

Специалистът ни по Оториноларингология и Хирургия на Глава и Шия – Oп. Д-р Бурак Демирел споделя, че различните проблеми свързани с носа, като изкривена носна преграда, полипи, трудности при поемането на въздух и деформации  могат да бъдат разрешени по време само на една интервенция с помоща на минимално инвазивни методи. По-този начин с едновременното елиминиране на естетичните и функционални проблеми на носа се постигат много добри резултати и получаваме положителни отзиви от страна на пациентите ни.

Г-жа Райна Йорданова Тодорова посети нашия представител в гр.Бургас – фирма “ Ashkan Life”  и сподели оплакванията си свързани с функционалността и естетичната визия на носа, след което беше

направена необходимата организация за пристигането й в болницата ни в гр.Чорлу за физически преглед и консултация при Oп. Д-р Бурак Демирел. След извършения преглед в присъствието на преводач, пациентката ни взе решение да се подложи на интервенцията Ултразвукова Ринопластика.

Седмица след извършване на интервенцията й по метода “ПИЕЗО” (Ултразвукова Ринопластика), пациентката ни посети за контролен преглед, по време на който бяха премахнати поставените силиконови тампони и специалната шина върху носа. След контролния преглед, детайлно информирахме пациентката ни за последващия възстановителен период и я изпратихме с усмивка за лятната й ваканция.

Изразявайки удовлетворението си от резултата от извършената интервенция, г-жа Тодорова сподели благодарността си към Д-р Бурак Демирел и преводачката ни г-жа Севинч Алев за оказаните грижи и загриженост.

“ЗДРАВЕ И ЕСТЕТИКА В ЕДНО” С ПОМОЩТА НА УЛТРАЗВУКОВА РИНОПЛАСТИКА

Г-н Салих Айдемир предпочете частна болница “Чорлу Ватан”, за да задоволи своите здравни нужди. Пациентът посети клиниката ни по Ринопластика с оплаквания като изкривена носна преграда и съпътстващи затруднения при поемането на въздух. След направения физически преглед и изследвания от страна на Оп. Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ – Специалист по УНГ и Хирургия на Глава и Шия, пациентът беше информиран детайлно за текущото състояние и необходимото лечение. Като най-добро решение за разрешаването на текущите проблеми на пациента беше препоръчана интервенцията “Ултразвукова Ринопластика”. При този метод, тъй като не се извършва счупване на костта, образуването на отоци и синини след интервенцията е сведено до минимум с помощта на модерната технология.

След като пациентът беше удовлетворен от получената информация относно интервенцията, още същия ден взе решение да се подложи на Ринопластика в болницата ни.

В сутрешните часове на следващия ден бе направена предоперативната подготовка, и се проведе задължителната среща със специалист по

Анестезиология и Реанимация. На база на направените изследвания относно предоперативната подготовка и изследвания за Ковид 19, не бяха намерени пречки пред извършването на операцията и пациентът беше одобрен за съответната интервенция. Г-н Айдемир беше хоспитализиран в хирургичното отделение на болницата ни, което е с максимално осигурена сигурност по отношение на пандемията Ковид 19.

Интервенцията продължи около 3 часа, след което пациентът беше върнат в стаята си за да си отпочине. След еднодневно проследяване в болницата ни, пацинетът ни беше изписан в добро общо състояние без оплаквания и болки.

Седмица след интервенцията, г-н Айдемир ни посети за контролен преглед, по време на който бяха отстранени силиконовите тампони и специалната шина върху носа, и бяха поставени специални лепенки поддържащи носната структура. Пацинетът беше информиран от страна на специалиста ни за следоперативния период, и бяха отправени нужните препоръки.

След контролния преглед г-н Айдемир изрази задоволството си от интервенцията и обслужването в болницата, и отпрати благодарности на Оп.Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ и целия екип на болницата.

В 40-тата си годишнина на предлагане на медицински услуги, целият екип на частна болница “Чорлу Ватан” пожелаваме на г-н Айдемир дълъг и щастлив живот изпълнен със много здраве.

С „Ултразвукова Ринопластика“ може да се сдобиете едновременно със Здраве и Естетика

С Ултразвукова Ринопластика може да се сдобиете едновременно със Здраве и Естетика.

Г-ца Виктория Димитрова Костадинова от гр.Варна се обърна към Kлиниката по Ринопластика на Частна Болница “Чорлу Ватан”. След като се направи първичен преглед на пациентката ни от страна на Оп.Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ, беше взето решение за извършване на интервенцията -“Септоринопластика”. Тъй като пациентката ни е с предистория за травма на носа, бе планирана реконструкция на носа, така че той да е едновременно естетически красив и в същото време функционален, за да може пациентката ни да диша без затруднения. На г-ца Костадинова беше предоставена подробна информация относно процедурата, която ще се извърши.

След физическия преглед, беше направен тест за Covid-19 и всички необходими изследвания за предоперативна подготовка бяха приключени, след което се осъществи и срещата на пациентката ни със Специалиста ни по Анестезиология. След приключване на всички прегледи и изследвания, пациентката беше хоспитализирана в хирургичното отделението на болницата ни, което е с високо ниво на сигурност по отношение на пандемиата: Covid-19.

Интервенцията беше извършена на следващия ден, по ултразвуков метод с Пиезо техника, като продължителността на интервенциата беше около 2 часа и 30 минути. След еднодневна хоспитализация, точно след 24 часа от постъпването на пациентката в болницата ни, тя беше изписана без болки и оплаквания в напълно добро здравословно състояние.

Специалистът ни по УНГ Оп.Д-р Бурак ДЕМИРЕЛ заяви, че “След Ултразвуковата Ринопластика болките и отоците са много по-малко в сравнение с Ринопластиката извършена по класическия метод ”.

В навечерието на 40-тата годишнина на Болница “Чорлу Ватан”, целия екип на болницата, пожелава на г-ца Костадинова много здраве и щастие с новата й визия.

Септоринопластика

Пациентът ни се обърна към Болница “Чорлу ВАТАН” с оплаквания като назална деформация и едновременно с това съпровождащо затруднено дишане. След извършен физически преглед  от страна на Д-р Бурак Демирел – Специалист по Оториноларингология (УНГ) и Хирургия на Глава и Шия и детайлни радиологични изследвания, беше взето решение за хирургична намеса. С помоща на извършената Ултразвукова Септоринопластика се възстанови както функциалността на носа, така и естетичната визия на пациента.

На десетия ден след извършването на интервенцията пациентът посети Клиниката ни по УНГ за контролен преглед, по време на който бяха махнати танпоните от носа му и се смениха лепенките върху носа. Пациентът сподели удовлетворението си от извършената интервенция и своето щастие от новата си визия с Д-р.О.Бурак Демирел и целия му екип.

В 40-тата годишнина от създаването си, целият екип на Частна Болница “Чорлу ВАТАН “ пожелава на пациента ни един щастлив живот изпълнен със здраве и успехи.

ГАЛЕРИЯ-РИНОПЛАСТИКА