Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları)

TROİD HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ
KOLESTEROL TANI VE TEDAVİSİ
DİYABET TANI VE TEDAVİSİ
MİDE BARSAK HASTALIKLARI TANI VE TEDAVASİ
HİPERTANSİYON TANI TEDAVİSİ
METABOLİK HASTALIKLAR TANI VE TEDAVİSİ

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Dahiliye (İç hastalıkları), çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemiyle ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra Sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda biçimlendirilir ve yönlendirir.
Dahiliye, tıbbın bir ana bilin dalıdır; İç Hastalıkları olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi,hormonal sistemi,kalp,akciğer,böbrek,kan hastalıkları,kanserin dahili tanı ve tedavisi,enfeksiyon hastalıkları,romatizmal ve alerjik hastalıklar,yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıları ile ilgilenir.
Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir.Sağlık kuruluşlarına  başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarını ilgi alanına girmektedir.Üst ve alt solunum yolu hastalıkları hiper tansiyon,mide-bağırsak sistemi hastalıkları,böbrek hastalıkları,romatizmal ve alerjik hastalıklar,yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.
Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir.Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir.
Üst ve alt solunum  yolu hastalıkları hiper tansiyon,mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları,tiroid hastalıkları,şeker hastalığı,romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.
Dahiliye,İç hastalıkları olarak  bilinen,6 ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır.

Bu Bölümler:

1.       Hematoloji (Kan Hastalıkları)
2.       Endokrinoloji(Sindirim Sistemi Hastalıkarı)
3.       Onkoloji(Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları)
4.       Gastroenteroloji(Sindirim Sistemi Hastalıkları)
5.       Romatoloji(Romatizmal hastalıkar)
6.       Nefroloji(Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyton)
 
ERKEN TANI HAYAT KURTARIR !

Check-up,kişinin herhangi bir şikayet olmaksızın belirli periyodlarda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır.Günümüzde birçok ölümcül hastalığın tedavisi bu şekil yapılan check-up lar sonucu konulan erken tanıya bağlıdır.
Hastanemizde farklı yaş gruplarına göre kadın ve erkek check-up programları uygulanmaktadır.
Burada amaç,farklı cins ve yaş gruplarına göre,artan risk faktörleri doğrultusunda tarama yapılmasıdır. Bu check-up programları kapsamında,dört uzman hekim tarafından yapılan fizik muayeneler,detaylı laboratuvar(kan,idrar,dışkı tahlilleri),radyolojik ve kardiyolojik tetkikler bulunmaktadır.

Bölüm Doktorları

Tıbbi Bölümlere Geri Dön