Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

GEBELİK TAKİBİ VE DOĞUM

 • RUTİN GEBELİK TAKİBİ
 • RİSKLİ GEBELİK TAKİBİ
 • İKİLİ,ÜÇLÜ,DÖRTLÜ TARAMA TESTLERİ
 • AYRINTILI ANOMALİ TARAMASI
 • FETAL MONİTÖRİZASYON
 • AĞRISIZ EPİDURAL DOĞUM
 • SEZERYAN

 
JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR TANI VE TEDAVİSİ

 • ENFEKSİYONLAR
 • MYOM
 • OVER KİSTLERİ
 • ANORMAL KANAMALARIN TANI VE TEDAVİSİ
 • AÇIK VE KAPALI AMELİYATLAR

(LAPAROSKOPİK)
  
İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TANI VE TEDAVİSİ

 • HORMAN İNCELEMELERİ
 • SPERMİYOGRAM TESTLERİ
 • RAHİM FİLMİ VE AŞILAMA
 • İNFERTİLİTE TANI VE TEDAVİSİ

(HİSTEROSKOPİ KULLANILMAKTADIR)
 
JİNEKOLOJİ KANSERLERİN TANI VE TEDAVİSİ

 • RAHİM AĞZI,RAHİM,YUMURTALIK KANSERLERİNİN ERKEN TANI VE TEDAVİSİ

 
MENAPOZ TANI VE TEDAVİSİ
Hastanemiz kadın doğum kliniğinde,kadın hastalıkları ve doğum alanında dünya standartlarında aşağıdaki tanı ve tedavileri uygulanmaktadır.
Gebelik Takibi ve Doğum: Gebelik takipleri,tüm kadın doğum polikliniklerimizde 4 boyutlu renkli doppler ultrasonografi ile yapılmaktadır. Riskli gebelik takibi,ikili,üçlü,dörtlü tarama testleri,ayrıntılı anomali taraması,fetal monitörizasyon,ağrısız epidural doğum.
Jinekolojik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi: Enfeksiyonlar,myom,over kistleri,anormal kanamaların tane ve tedavisi,jinekolojik hastalıklar için gerekli ameliyatlar açık ve kapalı(laparoskopik) şekilde yapılabilmektedir.
İnfertilite(Kısırlık) Tanı ve Tedavisi: Hormon incemeleri,spermiyogram testleri,rahim filmi ve aşılama uygulamaları yapılmaktadır.İnfertilite tanı ve tedavisinde histeroskopi kullanılmaktadır.
Jinekoloji Kanserlerin Tanı ve Tedavisi: Rahim ağzı,rahim,yumurtalık kanserlerin erken tanı ve tedavisi.
Menopoz Tanı ve Tedavisi

Bölüm Doktorları

Tıbbi Bölümlere Geri Dön