Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Üroloji

Üroloji
  • İnfertilite
  • Mesane Tümörü Tanı Ve Tedavisi
  • (Tur-T Ameliyatları)
  • Üroflowmetri, Ürodinami
  • Prostat Biyopsisi
  • Kapalı Böbrek Taşı Cerrahisi (Pnl)
  • (Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi, Perkütan Nefrolitotripsi)
  • Testis Tümorü Tanı, Tedavi Ve Cerrahisi
  • Laparoskobik Ve Redikal Cerrahiler
  • Prostat Tanı, Tedavi Ve Cerrahisi (Tur-P)

 

İdrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan tıbbın bir cerrahi dalıdır. Ürolojinin bir diğer adı, Bevliye’dir. Üroloji dalında ihtisas yapan hekimlere ürolog denilmektedir.

Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları, idrar yollarıyla ilgilidirler. Tümörler, prostat büyümeleri ve iltihapları, erkeklerdeki kısırlıkların teşhis ve tedavisi gibi birçok konular hep ürolojinin ilgi sahası içine girmektedir. Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden istifade edilmektedir.

ÜROLOJİK HASTALIKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUSLAR?

1. YAN AĞIRLAR:

 Özellikle sırt bölgesinde tek veya çift taraflı olabilen ağrıların şiddeti yansıttığı hastalığa göre farklı olabilir. Taş düşürme ağrıları genellikle ani başlar ve oldukça şiddetli olup, her yaşta görülebilir. Böbrek ve iç organ tümörlerinin oluşturduğu ağrılar ise künt vasıflı olup, haftalar veya aylar boyunca giderek şiddetli artan ağrılardır. Böbrek tümörlerinin yaklaşık % 35’ine ilk belirti yan ağrısı olabilir. Bel adalelerinin neden olduğu ağrılar ise mekanik özellikte olup, fiziki hareketle değişebilen ağrılarda.

2. İDRARDAN KAN GELMESİ:

Ağrılı ya da ağrısız olabilir. Ağrısız kanamalar genellikle mesane ve böbrek tümörlerinin ön belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Böbrek tümörlerinin %50’si prostat kanserlerinin %15’i mesane tümörlerinin ise %85’i idrarda kanama ile kendini gösterir. Özellikle yan ağrısı veya idrar borusunda oluşan ağrı ile olan kanamalarda öncelikle taş hastalığı düşünülmelidir. İdrarda yanma ve zorlama ile oluşan kanamalarda üriner sistem enfeksiyonları ve erkeklerde prostat hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

3. İŞEME ZORLUĞU:

 Özellikle 45 yaş üzere erkeklerde öncelikle prostat hastalıklarını akla getirir, belli bir zaman sürecinde oluşması bunu destekler. 60 yaş civarındaki erkeklerin % 50’sinde prostat büyümesi görülmektedir. Prostatın iyi huylu büyümesinde olduğu gibi prostat büyümesinde olduğu gibi prostat kanseri de aynı belirtilerde ortaya çıkabilir. Prostatın iyi huylu büyümesinde olduğu gibi prostat kanseri de aynı belirtilerle ortaya çıkabilir. Prostat kanserlerinin %10’unda işeme zorluğu ilk belirti olabilmektedir.  40 yaş

Altındaki erkeklerde ise işeme zorluğu daha çok kronik prostatit hastalığını düşündürebilir. İşeme zorluğuna neden olan idrar borusu darlıkları ise her yaşta ve her iki cinste de görülmektedir. İdrarda yanma ile beraber olan işeme zorluklarında üriner sistem enfeksiyonları ön planda olabilir.

4. İDRAR KAÇIRMA:

Özellikle kadınlarda mesane sarkması, üriner enfeksiyon veya aşırı aktif mesane patolojisini akla getirir. Erkeklerde ise prostat hastalıkları enfeksiyonlar, nörolojik hastalıklar ön planda düşünebilir. Şeker hastalığı da her iki cinste de idrar kaçırma semptomları oluşturabilir, idrar kaçırma sıkışma tarzında  (urgency) ya da gülme, ya da gülme, hapşırma gibi (stres) faaliyetlerle olabilmektedir.

Bölüm Doktorları

Tıbbi Bölümlere Geri Dön