Sağlık Rehberi

Depresyon Nedir ?

Depresyon nedir?

Depresyon , kişinin kendisini  mutsuz, üzgün, değersiz, yorgun, zayıf hissetmesi,  her şeyi karamsar olarak görmesi, yaptığı hiçbir şeyden zevk alamaması  gibi belirtiler yaşamasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Depresyon bütün hastalıklar arasında en sık görülen hastalıklardan biri  olduğu bilinmektedir.

Depresyonun Belirtileri Nelerdir ? 

Depresyonun genel olarak ilk belirtileri; mutsuzluk hissi, halsizlik ve yorgunluk hali, hiçbir şeyden zevk alamama durumu ve uyku bozukluğudur. Depresyonun kişideki belirtileri şu şekildedir;  Kişinin kendini üzgün, mutsuz, yorgun ve enerjisiz hissetmesi,  etrafa karşı  ve çevresindeki kişilere karşı ilgisiz olması , her şeyi olumsuz düşünmeye başlaması, sabah umutsuzlukları,  cinsel istek kaybı ve günlük işlevlerinde yavaşlama,az konuşma  ve yalnız kalma isteği, hiçbir şey yapmak istememe hali, aşırı sinirlilik hali depresif duygu durum hali, çökkün duygu durum hali yaşamasıdır. Depresyonun kişideki fiziksel belirtileri ise;  vücudunun çeşitli yerlerinde ağrılar hissetmesi, iştah problemleri ( aşırı yemek yeme yada yemek yememe isteği) ve uyku bozukluklarıdır. Kişiye depresyon tanısı konabilmesi için bu belirtilerin en az 4 tanesi 2 haftadan fazla bir süredir yaşıyor olması gerekmektedir. Söylediğimiz bu  depresyon belirtilerini kişi günlük hayata yaşadığı karamsarlık ile karıştırmamalıdır. Depresyon tanısı koyabilmemiz için söylediğimiz gibi, bu belirtileri kişi 2 haftadan fazla süredir hissediyor olması gerekmektedir. Yani kişinin kendini ne kadar süredir bu şekilde hissettiği çok önemlidir.

Depresyon Nedenleri Nelerdir?

Kişinin hayatında yaşadığı kendi için olumsuz bir olaya ( boşanma, işten ayrılma, evden ayrılma,ciddi ekonomik sorunlar vb.) ve ya kişinin yaşadığı travmaya  (ölüm,trafik kazası, doğal afetler vb.) bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenler dışında kişinin ortada bir neden yok iken  hayatta beklentilerinin karşılanmadığı  düşüncesiyle  gelen sürekli olumsuz düşünceler kişiyi depresyona sürükleyebilir. Ayrıca mutlu bir haber kişiyi de depresyon sürecine itebilir. Örneğin, çocuklarını üniversiteyi kazanıp evden ayrılan anne-baba için çocuklarının evden ayrılması  ile yalnız kalma süreci depresyona neden olabilir.

 Depresyon Hangi Yaşlarda Görülür ?

Depresyon, çocukluk dönemi de dahil olmak üzere her yaşta başlayabilir. Fakat ortalama 24-25 yaşlarda başladığı bilinmektedir. Kadınların erkeklere göre depresyona girme olasılığının daha yüksek olduğu da bilinmektedir.

Depresyonun Tedavi Yöntemi Nedir?

Kişinin depresyonda  yaşadığı bu belirtiler, kişinin yaşamını ve sosyal hayatını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden mutlaka tedavi olmalıdır. Depresyon kendiliğinden geçmez. Kişi depresyon belirtileri yaşıyor ve destek almadan  tek başına bu durumun üstesinden gelmeye çalışabilir.Fakat kişi bu durumun  üstesinden yalnız gelemediğini anlayınca sonuç olarak kişi de  umutsuzluk, çaresizlik duyguları artar ve intahara kadar gidebilir. Bu belirtiler kişinin yaşamını olumsuz bir şekilde etkiler.Bu yüzden mutlaka  psikiyatrist ve psikolog  yardımı almalıdır.İlaç tedavisinin yanında bireysel psikoterapi de son derece önemlidir. Depresyon utanılması gereken bir durum değildir mutlaka tedavi için uzman  yardımına başvurulmalıdır.