Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Eğitim

 • 1997-2001 İstanbul Aksaray Pertevniyal Anadolu Lisesi
 • 2001-2007 İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp

İş Deneyimi

 • 2010 - 2018 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2019 Özel Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

 • -

Yabancı Dil

 • İngilizce
 • İsveççe

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Jinekoloji Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Laparoskopi Cerrahi
 • Histereskopi Cerrahi
 • Endometriosis ve cerrahisi
 • Minimal İnvaziv ve Rekonstüriftik Cerrahi
 • Ürojinekolojik Cerrahi
 • Laparoskopi Myomektomi Cerrahi
 • Laparoskopi Over kist Cerrahisi (Kapalı Yumurtalık kisti Cerrahisi)
 • Reprodiktif Endokrinoloji
 • Jinekolojik Onkoloji / Kadın Kanserleri
 • Polikistik Over Sendromu Tanı ve Takibi
 • Menapoz Tedavisi
 • İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
 • Genital Siğil (HPV)
 • Vajinal Enfeksiyonlar
 • Genital Bölge Estetiği
 • Yumurtalık Kisti
 • Tekrarlayan Düşük
 • Rahim Kalınlaşması
 • Menopoz
 • Çikolota Kisti
 • Vajen Estetiği
 • Yüksek Riskli Gebelikler
 • Ektopik (Dış Gebelik)
 • Tüp Bebek
 • Kısırlık / İnfertilite / Hamile Kalamama Tedavisi

DİĞER BİLGİLER

KATILDIĞI KURS ve SEMPOZYUMLAR

 • 06 Eylül 2013 ‘’Endometriozis Akademi’’ Kongre İstanbul
 • 7-9 Mayıs 2013 ‘’Neonatal Resüsitasyon’’ Kursu Tekirdağ
 • 3 Mart 2013 ‘’Antenatal Muayene Stratejileri’’ Perinatal Kursu İstanbul
 • 13 Nisan 2012 ‘’Fetal Ekokardiyografi’’ Kursu Edirne
 • 17 Aralık 2011 ‘’Laparoskopik Histerektomi’’ Kursu Tekirdağ
 • 22 Haziran 2011 ‘’Cardio Pulmoner Resusitasyon’’ Kursu Tekirdağ
 • 1-3 Nisan 2011 ‘’The First Balkan Pelvic Flor Dysfunction’’ Sempozyum Edirne
 • 15 Ocak 2011 ‘’Temel Obstetrik Usg’’ Kursu İzmir
 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Güzel S, Aksu E, Yüksel A, Yılmaz M. Is subclinical hypothyroidism contrıbuting dyslipidemia and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome? Gynecological Endocrinology. 2012;28(8):615-8
 • Gönen T, Çelik C, Öznur M, Abalı R, Gönen KA, Horozoğlu F, Aksu E, Keskinbora KH. Tear Osmolarity and Ocular Surface Changes in Patient with Polycystic Ovary Syndrome. Current Eye Researche. 2013 Jun;38(6):621-5
 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Akkus D, Gül A. Does previous abdominal surgery effect the feasibility of total laparoscopic hysterectomy ? Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, Antalya, 24-28 Nisan 2013
 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalıskan H, Akkuş D. Total Laparoscopic Hysterectomy compared with Abdominal Hysterectomy; Our Preliminary Results. PP-123, Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE), 1.Yıllık Kongresi, Antalya, 24-28 Nisan 2013
 • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Taşdemir Nicel, Abalı Remzi, Aksu Erson, Akuş Didem. Single-incision two port laparoscopic tubal ligation: A cost comparison and technique description. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 16(1), 30-31., Doi: 10.5152/jtgga.2015.15132
 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Akkuş D (2014). Total laparoskopik histerektomi ve abdominal histerektomi karşılaştırılması; Klinik sonuçlar. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(6), 490-493., Doi: 10.4328/JCAM.1513
 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Akkuş D, Gül A. (2013). Geçirilmiş abdominal cerrahi total laparoskopik histerektominin uygulanabilirliğini etkilemekte midir?. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 14(2), 72-75., Doi: 10.5152 /jtgga.2013.10586
 • Çelik C, Gökulu GŞ, Taşdemir N, Abalı R, Aksu E, Doğan NU. Nonkominikan Rudimenter Horn ile Birlikte Olan Unikornuat Uterusun Laparoskopik Yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012:43(4);167–170 Sayı:4
 • Taşdemir N, Çelik C, Abalı R, Aksu E, Oznur M, Yılmaz M. A rare cause of virilization; Ovarian steroid cell tumor, not otherwise specified (NOS). Türk Alman Jinekoloji Dergisi. 2012;13:275-7 Erson AKSU, Abdulaziz GÜL. Derleme; Miyoma Uteri Embolizasyonu
 • Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2014;7(2):52-62 Erson AKSU, Cem ÇELİK, Bülent BERKER Konvansiyonel Laparoskopik Histerektomi Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2017;10(4):325-30
 • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Taşdemir N, Çelik C, Abalı R, Aksu E, Öznur M, Yılmaz M. A rare cause of virilization;ovarian steroid cell tumor, not otherwise specified (nos). PB-136, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Mayıs 4 - 8 2011, Antalya
 • Çelik C, Abalı R, Taşdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Yüksel A. Assessment of lipid parameters, impaired glucose tolerance and insulin resistance in subclinical hypothyroidism with polycystic ovary syndrome. PP-202, 9. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Mayıs 4 - 8 2011, Antalya
 • Yazıcı Cenk Murat,Abalı Remzi,Türker Polat,Taşdemir Nicel,Aksu Erson,Doğan Çağrı (2011). Erişkin çağı nokturisi, çocukluk çağı nokturnal enürezin klinik devamı mıdır?. II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi., Atıf Sayısı: 1
 • Çelik C, Gökulu SG, Tasdemir N, Abalı R, Aksu E, Dogan UN. Laparoscopic management of a unicornuate uterus with noncommunicating rudimentary horn. P-15, 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 19 - 21 Nisan 2012, İzmir
 • E. Kongrelerde sunulan posterler:

 • 5-9 ekim 2011 KKTC , 45.TOD ulusal kongresi ‘’polikistik over sendromlu hastalarda gözyaşı fonksiyon testleri’’ T.Gönen,C.Celik,E.AKSU,M.Yaşar,R.Abalı,F.Horozoglu,K.Keskinbora , POS-KO/255 SAYFA:354
 • 4-8 mayıs 2011 antalya, 9.Turkish-German Gynecology Congress ‘’A rare cause of virilization; ovarian steroid cell tumor,not otherwise spesified(NOS)’’ N.Tasdemir, C.Celik, R.Abalı,E.AKSU, M.Öznur, M.Yılmaz sayfa:257, p 0136 ref.ID:243
 • 4-8 mayıs 2011 antalya, 9.Turkish-German Gynecology Congress ‘’Assessment of Lipid Parameters, impared Glucose Tolerance and Insulin Resistance in Subclinical Hypothyroidism with PCOS’’ C.Celik, R.Abalı, N.Tasdemir, E.AKSU, H.Caliskan, A.Yüksel sayfa:293 P 0202 Ref.ID:328
 • 8-11 Aralık 2011 Antalya, 2.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi ‘’Erişkin çağı nokturisi, çocukluk çağı nokturnal enürezin klinik devamı mıdır?’’ Posteri bildiri İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, C.M.Yazıcı,R.Abalı, P.Türker, N.Tasdemir, E.AKSU, C.Dogan
 • 19-21 Nisan 2012 izmir, 5.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ‘’Unikornuat Uterus ile birlikte görülen Nonkominikan Rudimenter Uterin Hornun Laparoskopik Tedavisi’’C.Celık, S.G.Gokulu, N.Tasdemır, R.Abalı, E.AKSU, U.Dogan Sayfa:42, P-15,
 • 02-05 Mart 2017 13. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi ‘’Rahim İçi Aracı Taklit Eden Endometrial Kalsifikasyon’’ Ayşe Gül Kayalı, Erson Aksu, Didem Akkuş. PB19 – 37
 • P-579 Retroperitoneal Schwannoma Mimicking Pelvic Mass . 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Erson Aksu , Didem Akkuş , Ayşe Gül Kayalı , Ufuk Göker Taşdemir , Nicel Taşdemir
 • May 17-21, 2017. 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi "The late onset ureter injury and acute abdomen clinic after laparoscopic hysterectomy procedure for advanced stage endometriosis" Erson Aksu, Ufuk Göker Taşdemir, Cenk Murat Yazıcı, Hacı Murat Akgül, Pembe Yeşilbağ, Nicel Taşdemir P-430 CLINICAL PRESENTATION AND IMAGING FINDINGS OF AGRESSIVE ANGIOMYXOMA: CASE REPORT. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology Banu Karaalioglu , Erson Aksu P 374 VULVAR ECTOPİC BREAST CANCER: A rare CASE REPORT Erson AKSU, Vesi KARAMISHEVA, Ayse Gul KAYALI
 • SÖZEL SUNUMLAR

 • May 17-21, 2017. Endoscopic lysis of suture material with Holmium laser in bladder after burch operation. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology Cenk Murat Yazıcı, Hacı Murat Akgül, Rıdvan Özcan, Erson Aksu, Nicel Taşdemir S-149
 • "Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome with Hematocolpos: Bicorporeal complete uterus and obstructive longitudinal vaginal septum with ipsilateral renal agenesis" 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Erson Aksu , Didem Akkuş , Ayşe Gül Kayalı , Ufuk Göker Taşdemir , Abdül Aziz Gül , Nicel Taşdemir S-111
 • Extramedullary Hematopoiesis In Uterine Leiomyoma. 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Erson Aksu , Ayşe Gül Kayalı , Meltem Öznur , Didem Akkuş , Ufuk Göker Taşdemir , Ruhiye Ceren Avcı , Nicel Taşdemir S-178
 • The posttraumatic fat necrosis mimicking cellulitis after laparoscopic surgery. 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Ufuk Göker Taşdemir , Erson Aksu, Gülbahar Gülcivan , Nicel Taşdemir S-200
 • Malignant transformatİon of a mature cystic ovarian teratoma into primer strumal carcinoid tumor of the ovary. 14. National congress of obstetrics and gynecology with international participation- 6. National congress of midwives 26.10.2017-29.10.2017 Plovdiv-Bulgaristan. Erson AKSU, Vesi KARAMISHEVA, Ayse Gul KAYALI Certificate 1247
 • İzole tuba torsiyonu olgu sunumu. 7. Jinekolojık Endoskopı Sempozyum Ve Çalıştayı- 2. Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Akademisi. 08-11 mart 2018 İlke Özer Aslan, Erson Aksu, Zeliha Zeynep Satılmışoğlu, Ruhiye Ceren Avcı Çavdar, Abdulaziz Gul
 • KİTAP ÇEVİRİ

 • Gebelikte Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları 2018 yılı 7. Baskı gabbe- obstetri normal ve sorunlu gebelikler. bölüm 42 syfa 910-938 Erson Aksu, Cantekin İskender.
 • Te linde operatif jinekoloji 11. Baskı. Cerrahi histereskopi BÖLÜM 18 sayfa 307-336 cem çelik, Erson Aksu
 • Te linde operatif jinekoloji 11. Baskı. Pelvik kanamanın kontrolü BÖLÜM 19 sayfa 336-359 Şevki Göksun Gökulu, Erson Aksu