Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Eğitim

 • Konya - Ereğli Cumhuriyet Lisesi
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ)
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

 • Edirne Özel Ekol Hastanesi
 • Özel Pendik Yüzyıl Hastanesi - 06.2014-05.2016
 • Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi
 • Konya-Ereğli Üniversal Hastaneler Grubu
 • Tokat Medical Park Hastanesi
 • Tokat-Turhal Devlet Hastanesi
 • Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Endoüroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil

 • İngilizce

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Önol Ş.Y, İnal Ş.Y, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O.A, modification of tubularized incised plate urehoplasty (TIPU) with double-layer dartos flap coverage of the neourehra. 1st World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders, İstanbul, Türkiye, 17-19 Kasım. Congress Abstract Book, 2005; 158; 46 PwP,

• Önol Ş.Y, İnal Ş.Y, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O, Reconstructive repair of Hypospadias crippled cases. 1st World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders, İstanbul, Türkiye, 17-19 Kasım. Congress Abstract Book, 2005; 194; 64 PwP,

• Önol Ş.Y, İnal Ş.Y, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akbaş A, Reconstructive repair of Hypospadias crippled cases should be performed in more than one stage. 4th Inernaional Meeting on Reconsructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract Book, 2006; m00016,

• Önol Ş.Y, İnal Ş.Y, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O, Early repair in genitourinary fistulas yields sucsessful results improved quality of life. 4th Inernaional Meeting on Reconsructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract Book, 2006; m00017,

• Önol Ş.Y, Önol F.F, İnal Ş.Y, Verim L, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O, Technical details in delayed perineal urethroplasty in posterior urethral defects. 4th Inernaional Meeting on Reconsructive Urology, Hamburg, Almanya, 9-11 Mart. Congress Abstract Book, 2006; m00018,

• Önol Ş.Y, Önol F.F, İnal H, Hayıt H. Onur S, Çam H.İ, The benefits of early reconstructive repair in genitourinary fistulas as compared to classical approach. 28th Congress of the Societe Inernatiole de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A): 169,

• Önol Ş.Y, Önol F.F, İnal H, Hayıt H. Onur S, Çam H.İ, Single stage approach for the reconstruction of exstrophy epispadias cases admitted in adulthood. 28th Congress of the Societe Inernatiole de Urologie, Cape Town, Güney Afrika, 12-16 Kasım. Urology 2006; 68 (Suppl. 5A): 221-222,

• Önol Ş.Y, Özbek E, Önol F.F, Çam H.İ, Onur S, Akbaş A, Kose O. Reconstruction of post-prostatectomy strictures of the fossa navicularis and urethal meatus using fasciocutaneous penile flap. 102nd Meeting of the American Urological Association, Anaheim, California, USA, 19-24 Mayıs. J Urol 2007 (Suppl.); 177 (4): 59,

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler,

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler,

• Önol Ş.Y, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Köse O, Akbaş A, Stres üriner inkontitans tedavisnde transoblurator vaginal teyp (TOT) uygulamasının etkinliği: Vakıf Gureaba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2006; 4 (1): 9-13,

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, İpekcan C, Özbek E, Erdemli S, Hayıt H, Gürkan L, Çam H.İ, Posterior üretral defetkilerde geç perineal uretoplasti: Nelere dikkat etmeli? 18.Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) Antalya, Türkiye, 2-7 Ekim, Kurs Özet Kitabı, 2004,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Modifiye radikal sistoprostatektomi ve standart pelvik lenfadenektomi tekniği. 7.Ankara Üroonkoloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül, Kurs Özet Kitabı, 2005; 70: K-040,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Radikal retropubik prostatetkomide (RRP) kontinü sütürle vezikoüretal anastomoz tekniği ve komplikasyonları. 7.Ankara Üroonkoloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül, Kurs Özet Kitabı, 2005; 70: K-041,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Nefron koruyucu cerrahide parenkimal kontinü sütür tekniğiyle hemostaz. 7.Ankara Üroonkoloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül, Kurs Özet Kitabı, 2005; 70: K-042,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Klasik Licg Gregorie tekniğinin bir modifikasyonu: Üreterin detrusorrafi sırasında sabitlenerek reimplatasyonu. 8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 66: V-36,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Sekonder üreteroneosistostomi ve primer üreter reimplantasyonunda başarısızlık nedenleri. 8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 66: V-37,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Üretaral inceltme gerektiren megaüreterli olguların onarımında plikasyon yönetiminin sonuçları. 8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 66: V-138,

• Önol Ş.Y, İnal H, Onur S, Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Hipospadias sakatlı olguların rekonstrüktif onarımı. 8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 138: V-107,

• Önol Ş.Y, İnal H, Akbulut H, Önol F.F, Verim L, Onur S, Çam H.İ, Akkuş A, Köse O, Neoüretranıntabaka dartos fleple kaplandığı modifiye tübülerize insizyonel plate üretoplasti (TİPU) yöntemi. 8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim. Kongre Özet Kitabı, 2005; 139: V-108,

• Önol Ş.Y, İnal H,Verim L, Akbulut H, Önol F.F, Çam H.İ, Köse O, Acet M, Sidal B, Kadın stres tipi idrar kaçırmanın cerrahisinde transobturator vajinal teyp yöntemine modifiye yaklaşım, 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006; 193: P-153,

• Önol Ş.Y, Verim L, Önol F.F, Çam H.İ, Köse O, Acet M, Sidal B,. Stres tipi idrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde gergin olmayan vajinal teyp ve transobturator vajinal teyp yöntemlerinin karşılaştırılması. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006; 195: P-156B,

• Önol Ş.Y, Çam H,İ Önol F.F, İnal H, Akbaş A, Akbulut H, Prostatektomi sonrası oluşan fossa navicularis ve mea darlıklarının ventral transvers penil fasyakutaneal flep ile onarımı. 19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006; 247: P-236,

• Önol Ş.Y, Akbaş A, Önol F.F, Çam H.İ, İnal H, V erim L, Arslan B, Posterior üretral defektlerin geç perineal üretroplasti ile onarımında ameliyat öncesi üretral defektin uzunluğunun saptanması önemli midir? 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006 250; P-241,

• Önol Ş.Y, Verim L, Önol F.F, İnal H, Çam H.İ, Akbaş A, Hipospadiaslı ventral penil kurvatür: Tanı ve Cerrahi tedavide dikkat edilmesi gereken noktalar. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006 253; P-246,

• Önol Ş.Y, Verim L, Önol F.F, Serhat O. Çam H.İ, Akbaş A, Köse O, Lich Gregorie üreteroneosistostomide üreterin detrusorrafi sırasında sabitlenerek reimplantasyonu. 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006 385; V 22,

• Önol Ş.Y, Önol F.F, Aknulut H, İnal H, Çam H.İ, Akbaş A, Köse O. Nefron koruyucu cerrahide tümör tabanından her zaman "frozen" biyopsi almaya gerek var mı? 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006 398; V 47,

• Önol Ş.Y, Verim L, Önol F.F, Çam H.İ, Acet M, Sidal B. Stres tipi idrar kaçırmada aynı seansta orta-üretral askı ameliyatı, ön-arka onarımı ve intrafoksiegeal sakrokolpopeksi. 19.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslarası katılımlı), Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran. Türk Üroloji Derneği, Kongre Özet Kitabı, 2006 407; V-65,