Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Eğitim

 • 1988-1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1995-2000 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD (araştırma görevlisi)

İş Deneyimi

 • 1994-1995 Giresun Yağlıdere Sağlık Ocağı
 • 2000-2011Çorlu Devlet Hastanesi
 • 2011-2016Özel Çorlu Şifa Hastanesi
 • 2016 Özel Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

 • Tekirdağ Tabip Odası
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (Totbid)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (Totder)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Antroskopi ve Diz Cerrağisi Derneği (Tusyad)

Yabancı Dil

 • İngilizce

Katıldığı Kurs, Seminer ve Sempozyumlar

 • 06 Aralık 1997 - Trafik Kazalarında İlk Yardım Kursu Edirne
 • 01-03 Ekim 1999 - 2. Pediatrik Ortopedi Kursu
 • 03-07 Kasım 1999 - 16. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Antalya
 • 09-12 Haziran 2000 -Congress Of The Internatıonal Cırcle Of Frıends Of T.S.O.T Edirne
 • 04-07 Eylül 2000 - Ao Course On Prıncıples Of Operatıve Fracture Treatment Ankara
 • 24-27 Ekim 2000 - 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi İstanbul
 • 19-21 Nisan 2001 - Temel Ve Temel Cerrahi Artroskopi Kursu Antalya
 • 29-30 Haziran 2001 - 4. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu Ankara
 • 15 Eylül 2001 - Romatizma Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı İstanbul
 • 24-29 Ekim 2001 - 17. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Antalya
 • 11-12 Nisan 2002 - 8. Temel İlizarov Kursu Adana
 • 01 Haziran 2002 - Çocuklarda Dirsek Çevresi Kırıkları, Erişkinlerde Dirsek İnstablitesi, Kas Ve İskelet Sistemi Tümörlerinde Biopsi Eğitim Toplantısı Edirne
 • 18 Eylül 2002 - Club-Foot Un Konservatif Tedavisinde Ponseti Yöntemi Kursu Antalya
 • 15-19 Eylül 2002 - Ortopedi Ve Travmatoloji Buluşması Antalya
 • 30 Kasım 2002 - Defekt Psödoartrozlarında İlizarov Tekniği İle Rekostrüksiyon Yöntemi Eğitim Toplantısı İstanbul
 • 25-27 Nisan 2003 - 8. İleri İlizarov Kursu Muğla
 • 30 Nisan-4 Mayıs 2003 - 1.Osteoporoz Ve Osteoartrit Kongresi Antalya
 • 14 Haziran 2003 - Menisküs Lezyonları Eğitim Toplantısı İstanbul
 • 19-20 Eylül 2003 - Dizde Kıkırdak Ve Ön Çapraz Bağ Sorunları İstanbul
 • 27-29 Şubat 2004 - Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Sempozyumu Kayseri
 • 19-23 Mayıs 2004 -Ortopedi Ve Travmatoloji Buluşması Antalya
 • 23 Eylül 2004 - 3. Ayak Ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu Antalya
 • 24-25 Eylül 2004 - 3. Ayakbileği Temel Artroskopi Kursu Antalya
 • 23-24 Eylül 2005 - 1. Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu İstanbul
 • 21-22 Ekim 2005 - Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kursu İzmir
 • 12-16 Nisan 2006 - 3. Ortopedi Buluşması Antalya
 • 12-16 Nisan 2006 - Uygulamalı Erişkin Kırıkları Kursu Antalya
 • 25-28 Mayıs 2006 - 10. El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Antalya
 • 23-28 Ekim 2007 - 20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Ankara
 • 26-29 Nisan 2007 - 9. Ege Romatoloji Günleri Bodrum
 • 28 Şubat-3 Mart 2008 - Artroplasti Toplantısı Bursa
 • 14-18 Ekim 2008 - 9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi İstanbul
 • 26-27 Aralık 2008 - Artroplasti Kursu Uygulamalı Kalça Artroplastisi Adana
 • 3-6 Haziran 2009 - 10. Efort Congress Vienna
 • 5-6 Mart 2010 - Ustalar Nasıl Yapar Toplantısı İstanbul
 • 24-25 Eylül 2010 - VII. Temel Ortopedik Travma Kursu Ankara
 • 12-16 Ekim 2010 - 10.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi Antalya
 • 17-18 Şubat 2012 - Prof.Dr Rıdvan Ege Temel El Cerrrahisi Kursları-4 Adana
 • 19-22 Aralık 2012 - 4. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı Antalya
 • 23-27 Eylül 2014 - 12. Tusyad Kongresi İzmir
 • 20-21 Şubat 2015 - 14. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri İzmir
 • 20-23 Şubat 2016 - 14. Artroplasti Kış Toplantısı Bursa

Bilimsel Yayınlar

  ULUSLAR ARASI YAYINLAR

 • Tan L, Aktas S, Copuroglu C, Ozcan M, Ture M. Reliability of radiological parameters measured on anteroposterior pelvis radiographs of patients with developmental dysplasia of the hip. Acta Orthopaedica Belgica. 2001 Oct;67(4):374-379.
 • Çalpur O.U., Tan L, Gürbüz H, Moralar Ü, Çopuroğlu C, Özcan M.: Arthroscopic mediopatellar plicaectomy and lateral retinacular release in mechanical patellofemoral disorders. Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy. Vol 10 No:3 pp177-183, May 2002
 • ULUSAL YAYINLAR

 • Aktaş Ş, Sekhavat H, Tan L, Sarıdoğan K.: Ön kol yaş ağaç kırıklarının tedavisinde sağlam korteksin kırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16(3): - ,1999
 • Aktaş Ş, Sarıdoğan K, Tan L.: Gelişimsel kalça displazisinin tek seansta cerrahi tedavisi sonrası asetabuler gelişme. Acta Orthop Traumatol Turc 33: 101-104, 1999.
 • Karlıkaya C, Aktaş Ş, Tan L, Candan L. Eklem Tüberkülozu (Olgu Sunumu). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17(2): 105-112, 2000
 • ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER

 • Yalnız E, Tan L: Complication of transpedicular screw fixation in degenerative spondylolisthesis. 5th International Congress on Spine Surgery. İstanbul, June 22-24, 1999
 • Tan L, Aktas S, Ture M. The Reliability of Radiographical Parameters Measured in the Anteroposterior Pelvis Radiographs of the Patients with Developmental Hip Dysplasia. The Meeting of Bulgarian Pediatric Orthopaedics, 1-3 June 2000, Varna, Bulgaristan (Oral presentation).
 • Gurbuz A, Tan L, Yamak E, yorgancigil E: Diagnosis of Bechterev disease with arthroscopic sinovial biopsy of hip joint(poster). 9. congress of bota wıth internatıonal partıcıpatıon 14-17 october 2004, Plovdıv-Bulgaria
 • Ozcan M, Copuroglu C, Aykac B, Tan L, Yamak E, Saridogan K.:Femoral Head Injuries: Which Treatment Strategy Should Be Used? 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 13-17 May, 2009. Antalya, Turkey. (Oral presentation)
 • YURT İÇİ BİLDİRİLER

 • Çalpur O.U., Tan L, Moralar Ü, Çopuroğlu C: PLCS, PL ve PLS de anterolateral portalden yapılan artroskopik lateral retinaküler release geç sonuçları (poster). 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 24-27 Ekim 2000, İstanbul
 • Çalpur O.U., Tan L., Moralar Ü., Çopuroğlu C.: Semptomatik mediopatellar plikanın artroskopik ve klinik bulguları, artroskopik cerrahi sonrası geç dönem sonuçları. 5. Türk spor yaralanmalarıve artroskopi kongresi 24-27 Ekim 2000, İstanbul. (Sözlü sunum)