Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

 • Giessen Justus Liebig Üniv. Çocuk Kliniği
 • Özel Çorlu Vatan Hastanesi

Üyelikler

 • TBB(Türk Tabipler Birliği)

Yabancı Dil

 • Almanca
 • İngilizce

Bilimsel Yayınlar

 • Hypokalzaemısche Tetanie bei alternativer Sojamilch-Ernaehrung in den ersten Lebensmonaten M. ANIL, S. Demirakça, J. Dötsch, W. Kiess Klinische Paediatrie 1996, Heft 6, Band 208
 • Serum leptin levels in children and adolescents wıth insülin-dependent diabetes mellitus in relation to metabolic control and body mass index W. Kiess, M. ANIL, W.F. Blum, P. Englaro, A. Juul, A. Attanasio, J. Dötsch, W. Rascher Eropean Journal of Endocrınology (1998) 138, 501-509
 • Serum androgen levels in adolescents with type 1 diabetes: Relationship to pubertal stage and metabolic control Meyer, K., Deutscher, J., ANIL, M., Berthold, A., Bartsch, M., Kapellen, T., Kiess, W. J Endocrinol Invest. 2000 Jun; 23 (6) 362-8
 • Androgen –Serum –Konzentrationen bei Jugentlichen mit Typ 1 Diabetes: Bezieuhung zu Pubertaetstadien und Stoffwechselkontrolle K. Meyer, M.ANIL, J. Deutcher, T. Kapellen, T. Siebler, W. Kiess Monatsscrıft Kinderheilkunde Suppl 2-98
 • Comparatıve analysis of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in Turksliving in Turkey and in Germany: The Giessen Study ANIL, M., Akinci, A., Bilgin, Y., Erkal, Z., Sinterhauf, K.,Wollny, M.,Özçürümez, M.,Tezcan, S.,Bertan, M.,Kloer, HU. And Giessen Study Group International Conference on Diabetes and Cardiovascular Disease 1999, Poster
 • Almanya’da yaşayan Türklerde hepatit C virüsü alt gruplarının sıklığı A. Akıncı, C. Şen, Y. Bilgin, K. Sinterhauf, M. ANIL, Z, Erkal, H.U. Klör 3. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1999 Poster
 • Ekstrakranyal metastazlı bir pineoblastoma olgusu A.Yüksel, S. Dervişoğlu, F. Aksoy, M ANIL, B. Öz, E. Yalçın Pediatrik Cerrahi Dergisi 1992;6:90-93
 • Bardet-Biedl sendromunda böbrek tutulumu B. Tüysüz, M. ANIL, L. Sever, , Z. Suyugül, A. Erginel, A. Cenani Endokrinolojide Yönelişler 1994;3:32-34
 • 2-6 Yaş arasındaki sağlıklı oyun çocuklarında oksolojik parametrelerin değerlendirilmesi - 1996 Uzmanlık tezi
 • Doktorum Yanımda - Kitap yazarı