Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Eğitim

 • Ankara Üni versitesi Tıp Fakültesi 2000-2006
 • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi 2006-2012

İş Deneyimi

 • Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi 2012-2013
 • Lüleburgaz Devlet Hastanesi 2013-2017
 • Lüleburgaz Tıp Merkezi 2017-2018
 • Çorlu Vatan Hastanesi 2018

Üyelikler

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Kırklareli Tabip Odası

Yabancı Dil

 • İngilizce

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Kolesistektomi ( Safra kesesi)
 • Perianal fistül
 • Akut Karın cerrahisi
 • Karın duvarında kitle ( tümör)
 • Anal fissür
 • Hemoroidektomi
 • Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Apendektomi (apandisit)
 • Meme tümörü
 • Sünnet
 • Lenf nodülü
 • Obezite
 • Kolon tümörü ( kalın bağırsak)
 • İngunial herni (kasık fıtığı)
 • Umbilical herni ( göbek fıtığı)
 • Perianal apse
 • Splenektomi parsiyel Splenektomi
 • Perianal sinüs ( kıl dönmesi)
 • İleus ( bağırsak tıkanıklığı)
 • Kolesistektomi cerrahisi

KURSLAR

 • Venöz hstalıkalrı ve endovasküler tedavi kursu
 • Ulusal Kenser Haftası Kayıtçılık ve tarama eğitimi
 • Vasküler cerrahisi kursu
 • Video endoskopik
 • 2. balkan cerrahisi sempozyumu

KATILIMLAR

 • TCD Vasküler Cerrahi Kursu 2016
 • TCD Venöz Hastalıklar Kursu 2016
 • Ulusal Kanser Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri 2014
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010
 • 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 2016
 • 2. Balkan Cerrahi Sempozyumu 2016
 • Klinik Enteral Nutrisyon Kongresi 2017
 • 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi 2010

YAYINLAR

 • Mastalgia Due to Degenerative Changes of the Spine. Adv Clin Exp Med. 2016 Sep-Oct;25(5):895-900. doi: 10.17219/acem/28820.
 • An Unusual Cause Of Unilateral Hydronephrosis: İnvasive Colonic Amebiasis. Ren Fail. 2012;34(6):798-800. Doi: 10.3109/0886022X.2012.673467. Epub 2012 Apr 10.
 • Isolated Splenic Hydatid Cyst. Am Surg. 2010 Jun;76(6):E43-4.
 • Isolated Pancreatic Tuberculosis İn A Patient With Total Situs İnversus. Am J Gastroenterol. 2009 Oct;104(10):2650-1. Doi: 10.1038/Ajg.2009.394.