Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Cover Cover

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirelemeyenler için gereklidir.

EVDE BAKIM BİRİMİNİN GÖREVLERİ 

Daha önce ilgili hekim tarafından konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ve ortamında tetkik ve tıbbi bakım hizmetleri verilir.
Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılır.
Hastalığı ile ilgili alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir.
Lüzumlu halinde ilgili uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.

EVDE BAKIM HİZMETLERİMİZ

Online

Enjeksiyon İ.M (İntramüsküler)

Kas tabakası içine ilaç enjekte edilmesi.

Online

Enjeksiyon İ.V (İntravenöz)

Damar içine ilaç enjekte edilmesi.

Online

Enjeksiyon S.C (Subkutan)

Deri altına ilaç enjekte edilmesi. (Kan sulandırıcı, insülin vb.)

Online

Laboratuvar Örnekleri Alınması

Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen laboratuvar örneklerinin alınması (Kan tahlili, İdrar kültürü, Balgam kültürü, Kan kültürü, Gaita kültürü vb.)

Online

Kan Şekeri Ölçümü

Kandaki tokluk veya açlık şeker seviyesinin belirlenmesi işlemidir. Bu ölçüm parmak ucundan alınan numune ile bakılır.

Online

Tansiyon Ölçümü ve Takibi

Hastanın genel durumu hakkında önbilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altına alınması ve hastanın takibinin yapılması.

Online

İlaç Uygulaması

Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması.

Online

İntravenöz Katater Uygulaması

Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için steril teknik kullanarak damar yoluna katater uygulanması.

Online

Lavman Uygulaması

Bağırsakların temizlenmesi amacıyla yapılan tıbbi uygulamadır.

Online

Nazogastrik Sonda Uygulaması

Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi amacıyla alternatif yol alarak burun yoluyla Nazogastrik Sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Online

Üriner Kateter Takma ve Bakımı

Normal yolla idrar yapamayan hastalara, idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye kateter uygulanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Online

İleostemi Bakımı

İleostemili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

Online

Kolostemi Bakımı

Kolostemili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitim verilmesi.

Online

Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG) Bakımı

Ağız yoluyla gıda alamayan, beslenmesi amacıyla alternatif yol perkütan endoskoik gastroskopisi (PEG) olan hastaların, peg bakım ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Online

İnsizyon Pansuman

Ameliyat sonrası yara bakımının yapılması.

Online

Dekübitus (Yatak – Bası Yarası) Bakımı

Hastalarda bası yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yara iyileşmesinin çabuklaştırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.

Online

Emzirme ve Bebek Bakım Eğitimi

Bu eğitim, yeni doğum yapan annelerin emzirme ve bebek bakımı konusunda pratik bilgiler edinmelerine, anne ve babaların kendilerine güvenmelerine, bebek bakımında ebeveynlerin birbirine destek olmalırını sağlar.

Cover Cover

EVDE BEBEK BAKIMI VE EMZİRME EĞİTİMİ

• Emzirme yöntemleri ve meme bakımı

• Emzirme sorunları ile başetme (Bebeğin memeyi reddetmesi,bebeğin memeyi tutamaması,etkisiz emzirme ,emzirmeye yardımcı yöntemler)

• Bebekte gaz çıkarma teknikleri ,gaz ile başetme eğitimi

• Uygulamalı bebek bakım eğitimi

• Bebeğin kıyafet seçimi

• Bebeğin oda düzeni

• Bebeğin kilo kontrolü

• Bebeğin ilk banyosunun hemşire kontrolünde yapılması

• Yeni doğan Yoğun Bakım ünitesinden taburcu olan bebeğin eve oryantasyonu

EVDE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Felç (inme), yaralanma, hastalık veya yaşlılık gibi nedenlerle hareketlerdeki fonksiyonel eksilmeyi geri kazandırmak için yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizlerle hastaların tedavisine Pandemi dönemi ile ilgili önlemler alınarak Fizyoterapistler tarafından evde hizmet verebilmekteyiz.

Cover Cover

EVDE FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİMİZ

Online

Multiple Skleroz

Belirtileri: Yorgunluk, Şişkinlik, Denge ya da yürüme bozukluğu, Baş dönmesi, Görmede bulanıklık, Düşünme, bellek ya da konsantrasyonda zorluk yaşama

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.

Online

Hemipleji (felç, inme)

Belirtileri: Yürüme ve denge problemleri,Uyuşma hissi,Duyu ve konuşma bozuklukları,Zaman ve yer kavramlarının algılanmasında bozukluk ve hafıza kayıpları

Hemipleji veya halk arasında bilinen adıyla inme, beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklık ya da beyin hücrelerinin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkar ve vücudun sağ veya sol yarısında istemli hareket kaybı ya da azalması olarak tanımlanabilir.

Online

Romatizmal Hastalıklar (eklem hastalıkları)

Belirtileri: Kas ağrısı, Kas güçsüzlüğü, Sırt ve bel ağrısı, Ciltte döküntüler, Deride sertlik, Tükürük azalması, Parmaklarda solukluk

Romatizmal hastalıklar kemik, kas ve eklemde meydana gelen yangısal durumlardır. Romatizmal hastalıklar tanımının içinde yüzden fazla hastalık vardır. Bu hastalıkların bazıları nadir, bazıları ise sık görülür. Sık rastlanan romatizmal hastalıklardan biri olan artrit eklemde görülen ağrı, şişlik, kızarıklık ve eklemde fonksiyon kaybını ifade eder. Romatizmal hastalıklar kas ve eklemler dışında diğer sistemleri de tuttuğundan multisistem hastalığı olarak tanımlanırlar.

Online

Yaşlılığın sebep olduğu güç kaybı, dengesizlik, eklem hareket kısıtlılığı

Belirtileri: -

-

Online

Kronik ağrı

Belirtileri: Kronik ağrıya yatkınlığa yol açan risk faktörleri arasında sigara, alkol, obezite, fiziksel aktivite azlığı, uyku bozuklukları, sağlıksız beslenme-vitamin D eksikliği, eşlik eden kronik hastalıklar, stres-ruhsal bozuklukları

Online

Solunum Terapisi

Solunum terapisi; KOAH, kistik fibrozis, astım gibi solunum sistemi hastalıklarında, enfeksiyon, cerrahi sonrası uzun süreli immobilizasyonda veya nörolojik hastalıklara bağlı solunum problemlerinde, hava yollarını temizleyerek ve solunum kaslarını kuvvetlendirerek kişinin daha rahat solunum yapmasını amaçlayan terapi yöntemidir.

Detaylı bilgi ve Randevu için bizimle iletişime geçiniz.

HASTANEMİZDEN GÖRÜNTÜLER

Online
Online
Online
Online
Online