РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми пациенти и роднини, Информационното ръководство по-долу е подготвено, за да ви предостави необходимата информация и удобство от първото ви кандидатстване, докато напуснете болницата. По време на престоя си в нашата болница можете да предадете вашите молби, предложения и мнения на Отдела за комуникация с пациенти. Благодарим и ви желаем здрав ден.

 • Нашата болница обслужва според системата за назначаване. Можете да получите срещите си за преглед и контрол, като се обадите в нашия кол център на 0 282 673 7373, който работи 24 часа в денонощието, или от раздела за електронни срещи на нашия уебсайт на адрес www.corluvatan.com.
 • Нашата болница предоставя амбулаторни услуги между 9.00-18.00 през делничните дни и между 09.00-14.00 в събота. Нашата спешна услуга, от друга страна, осигурява услуга 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, със спешен лекар, за да отговори на всички ваши здравни нужди навреме.
 • Процедури за кандидатстване в поликлиниките на нашата болница; регистрацията се извършва от касата. Касиерът на всяка амбулатория е на етажа, където се намира амбулаторията. По време на транзакциите можете да си уговорите среща / среща без уговорка, като представите личната си карта на служителя на касата, като вземете пръстови отпечатъци в съответствие със законодателството на SGK.
 • В поликлиниките на нашата болница; Приоритет се дава на процедурите за регистрация и преглед на спешни случаи, инвалиди, бременни жени, възрастни хора над 65 години, деца под 7 години, вдовици и сираци на мъченици от войната и задълженията, както и инвалиди и ветерани.
 • Процедурата за поверителност на информацията се прилага в нашата болница за нашите пациенти, които искат имената им да бъдат скрити по време на лечението. Ако съобщите за тази ситуация на Вашия лекар или на нашия касиер за регистрация, ще бъдат предприети необходимите действия в съответствие с процедурата.
 • Времето за среща и времето за изчакване са написани на инспекционния баркод, даден ви при транзакции в касата. Моля, обърнете внимание на часовете за среща. Пристигнете 15 минути преди уговорката и завършете регистрацията си.
 • Времето за среща и времето за изчакване са написани на инспекционния баркод, даден ви при транзакции в касата. Моля, обърнете внимание на часовете за среща. Пристигнете 15 минути преди уговорката и завършете регистрацията си.
 • По време на прегледа нашите секретари не присъстват в поликлиниката по отношение на поверителността на пациентите. Нашите секретари ще ви придружават в съответствие с вашето искане и одобрение.
 • Вашият лекар ще гарантира, че вашите лабораторни и рентгенологични изследвания, които се считат за необходими след изследването, са въведени през системата. Нашите лабораторни и радиологични звена -1. На пода е. Преди да извършите процедурите за изображения и изследване, направете записите си за изпит и вземете баркодовете си от регистрационния блок, разположен на същия етаж. Баркодовете, които получавате, съдържат вашия пореден номер на транзакцията. Вашето време за постигане на резултати; Можете да се поучите от таблата в звеното за регистрация или от нашия персонал.
 • Когато вашите резултати са подготвени, на вашите мобилни телефони ще бъде изпратено информационно съобщение. Можете също така да научите резултатите от изследването си, като въведете вашия TR ID номер и номер на пациентския файл, като въведете раздела E-result на www.corluvatan.com и получите вашия преписи.
 • По отношение на поверителността на пациента и сигурността на данните, резултатите се дават на самия пациент или на родителите му, ако той е на възраст под -18.
 • Когато резултатите от теста Ви са готови, свържете се отново с Вашия лекар, за да уредите лечението и да създадете рецепта. В резултат на рецептата, създадена от Вашия лекар, на мобилния Ви телефон чрез текстово съобщение ще бъде изпратен номер за проследяване на електронна рецепта. Можете да вземете лекарствата си от аптеката с номера за проследяване. Ако лечението ви ще продължи като стационарно, ще бъдете насочени към отделението за хоспитализация / изход за вашите процедури, след като бъде получено вашето одобрение, като попълните формуляра за съгласие за хоспитализация от секретаря на поликлиниката
 • Контролният период за преглед в нашата болница е 10 дни, включително деня, в който пристигате за прегледа.
 • В нашата болница пациентите с увреждания и възрастни пациенти имат приоритет да получат услуга и са налични физически мерки. На нашите стационарни етажи имате болнични стаи за ползване на хора с увреждания и тоалетни в цялата болница. Нашите асансьори имат номера, които могат да бъдат разчетени от хората с увредено зрение. Освен това персоналът за прием и насочване на пациенти придружава пациенти с увреждания и възрастни пациенти, което улеснява получаването на услуги. На паркинга има места за паркиране, запазени за хора с увреждания.
 • В нашата болница имаме система за безжичен интернет за ползване на пациенти и техните роднини. Можете да получите информация от нашите хостеси на бюрото.
 • Нашето кафене; Сервира се между 08.00-23.00 през делничните дни и 09.00-20.00 през почивните дни.
 • Нашето място за поклонение, което е организирано за нашите пациенти и техните роднини, се намира на -1-ия етаж.
 • Правата и правилата на пациентите се прилагат в нашата болница. Можете да научите правата и правилата на пациента от информационните табла вътре в пациента.
 • Вашите искания, мнения и предложения са важни за нас, за да можем да ви служим по-добре. Отговорното ни звено за комуникация с пациенти ще гарантира, че вашите искания се изпълняват възможно най-скоро.
 • Вашите искания, предложения и мнения;
 • Като се срещнем с нашия отдел за комуникация с пациенти / социални услуги, отговорен в приземния етаж на нашата болница,-info@corluvatan.com mail adresinden,
  -От секцията за контакти на нашия уебсайт,-Cep telefonunuza gelen kısa anketten,
  -Можете да докладвате с нашите проучвания в нашата болница или
 • -Можете да го препратите на телефонни линии SABİM (тел. Номер: 184), BİMER (тел. Номер: 150).
ОБЩО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА

Уважаеми близки на пациенти, Вашите близки, които са наши пациенти са от голямо значение за нас. Всеки един от пациентите, който лежи в интензивно отделение има нужда от специални грижи. За да не се създават предпоставки за застрашаване здравето им, очакваме да спазвате стриктно предпазните мерки, които сме предприели. Посещението на пациентите, лекувани в Интензивно отделение се извършва всеки ден от 11:00-12:00 часа. Часовете за посещение могат да бъдат променение от лекаря, отговорен за интензивното лечение според състоянието на пациента.

Отделенията за интензивни грижи се намират на -1-ви и -2 ри етажи на болницата ни. Можете да научите от мястото за консултации в кое интензивно отделение лежи вашия близък.

Поради специалното състояние на пациентите, лежащи в интензивно отделение се приемат само роднини от първо коляно (майка, баща, съпруг/а, брат/сестра) с разрешение от доктора на интензивно отделение и съобразно часовете, определени от болничната администрация. Деца не се допускат. Информиране на близките на пациентите.

Всеки ден в периода от 11:00 до 12:00 часа в стаята за информиция, която се намира на -2 ри етаж, докторът, отговорен за интинзивно отделение, предоставя информация за състоянието на пациента.

От гледна точка защита на личния живот, не се дава информация за състоянието на пациента на лица, които не са близки по закон. След съобщаването на необходимата информация, само един близък се допуска до пациента. Останалите близки наблюдават чрез камера, поставена в стаята за информация.

В почивните и официалните празнични дни само един близък се допуска до пациента. Не се показва през камерата. Когато влизате при пациента МОЛЯ, облечете защитната престилка, маска, боне и терлици, които се намират на входа. Сложете дезинфектант на ръцете си. Можете да посетите пациента в интензивно отделение за 5 минути под наблюдение на медицинска сестра. Само в спешни случаи може да се наложи да излезете от интензивното отделение по-рано.

Информация относно нуждите на пациента можете да получите от медицинската сестра, отговорна за интензивно отделение и от медицинската сестра на пациента. Относно медицинското състояние, информация можете да получите от лекуващия лекар.

Няма нужда близките на пациентите да чакат постоянно в болницата. При нужда или спешен случай ще бъдат информирани по телефона. Не чакайте на входа на интензивното отделение преди и след посещението на пациентите.

От гледна точка на здравето на пациентит, по време на посещение не демонстрирайте чувствата си (плач, викане и т.н.). Не говорете на висок тон. Ако пациентът е в съзнание, не му позволявайте да говори по телефона. Не правете снимки на пациента в интензивно отделение с телефона си, не докосвайте пациента и не сядайте на леглото му.

След всяко посещение измивайте ръцете си, свалете защитните престилка и аксесоари, хвърлете ги в кошчето за боклук на изхода и почистете ръцете си с дезинфектант за ръце.

В отделението за интензивни грижи не може да се внася храна, напитки и др.

Благодарим ви, че ни оказвате съдействие за спазване на предпазните мерки, които сме предприели, мислейки за собсвеното си и на пациента здраве.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА НОВОРОДЕНИ ГРИЖИ

Уважаеми близки на пациентите,

Вашите близки и наши пациенти са от голямо значение за нас. Всеки един пациент, които лежи в интензивно отделение за новородени има нужда от специални грижи. За да не се създават предпоставки за застрашаване здравето на пациентите, очакваме от ваша страна да спазвате стриктно предпазните мерки, които сме предприели.

Посещението в Интензивно отделение за новородени се извършва всеки ден от 13:00 до 14:00 часа и от 20:00 до 21:00 часа. Можете да посетите пациента си в интензивно отделение за 5-10 минути в присъствие на медицинска сестра. Само при спешни случаи може да се наложи да излезете по-рано.

В случай че, Интензивно отделение за новородени не е на разположение в този ден, часа за посещение може да се промени.

За пациентите под наблюдение в Интензивно отделение за новородени, отговорният лекар информира родителите относно състоянието на бебето им всеки ден от 13:00 до 14:00 часа в чакалнята на интензивно отделение или в кабинета си.

Информация относно нуждите на пациентите можете да получите от медицинската сестра на интензивно отделение, информация относно медицинското му състояние можете да получите от доктора.

Поради специалното състояние на пациентите, лежащи в интензивно отделение се приемат само МАЙКАТА и БАЩАТА, с разрешение от доктора на интензивно отделение и съобразно часовете, определени от болничната администрация. Деца не се допускат.

Не е разрешено посещение от хора с температура, хрема, кашлица, повръщане и инфекциозен дерматит.

Няма нужда близките на пациентите да чакат постоянно в болницата. При нужда или спешен случай ще бъдат информирани по телефона.

Не чакайте на входа на интензивно отделение преди и след посещение при пациентите.

Можете да посетите пациента придружени от медицинска сестра. Когато влизате вътре, моля облечете защитна престилка, боне и маска. Свалете обувките си и обуйте чехли от стерилната зона. Измийте ръцете си или ги дезинфектирайте.

Телефоните ви трябва да са изключени от звук.

Разрешено е да снимате бебето си (без светкавица). Но не е разрешено да снимате интензивното отделение.

Не докосвайте инкубаторите, за да се избегне риска от инфекция. По време на посещение не говорете на висок тон.

След всяко посещение измивайте ръцете си, свалете защитните престилка и аксесоари, хвърлете ги в кошчето за боклук на изхода и почистете ръцете си с дезинфектант за ръце.

Благодарим ви, че ни оказвате съдействие за спазване на предпазните мерки, които сме предприели, мислейки за своето и здравето на пациента.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
 • По време на вашето пребиваване в болницата, молим да спазвате правилата, за да се запази тиха и спокойна обстановка.Придружителите трябва да носят закачена карта за придружител, която им бива връчена по време на техния престой.Пушенето в болницата е забранено.Молим, до пациента да остане само един придружител.За сигурността па пациента, молим да спазвате указанията предоставени от доктора и медицинската сестра.Диваните в стаите са разтегателни и могат да се използват като легла от придружителите.За удобство и сигурност на пациентите и придружителите, можете да получите информация за съоръженията в стаите чрез „карти за опознаване на стаята“.

  В болницата ни са монтирани системи за централно отопление и охлаждане. Можете да регулирате градусите от термостата, който е в ляво от вратата.

  Когато искате да се изкъпете, можете да поискате хавлия за баня и сушоар от медицинската сестра на етажа.

  Можете да отправите вашите предложения, благодарности и оплаквания към Отдел „Права на пациентите“ и чрез анкетните карти за оценка на удовлетвореността, които се намират в стаите и на нашата интрернет страница.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Часове за посещение

В клиниките от 09:00 до 23:00 часа

В интензивно отделение за възрастни от 11:00 до 12:00 часа (време за получаване на информация и посещение).

Според състоянието в интензивно отделение може да се направи промяна в часовете или посещението да се отмени.

В интензивно отделение за новородени посещението се прави само от майката и бащата, срещу проверка на личните карти, 2 пъти на ден от 13:00 до 14:00 часа и e 20:00 – 21:00 часа.

На кого се дава информация относно здравето на пациента?

Ако пациентът е възрастен и с ясно съзнание, информацията се дава на самия него или на роднина от първа коляно, който той посочи.

Ако пациентът не в съзнание, информация се предоставя на роднина от първа степен.

Ако пациентът е дете, информират се родителите.

Не се дава информация относно състоянието на пациента на трети лица.

Кои пациенти не трябва да бъдат посещавани?

Пациенти, които лежат в интензивно отделение

Пациенти, които са заразноболни

Пациенти с нарушена имунна система (раково болни, които са на лечение, пациенти с присаден орган, пациенти със стероидно лечение)

Пациенти, на които посещението не препоръчано от лекуващия лектор(за тези пациенти може да се получи информация от лекуващи лекар)

Кой не трябва да посещава пациентите?

Деца под 16 годишна възраст

Лица с температура, кашлица или със заразно инфекционно заболяване

Лица с хронично заболяване

Лица с нарушена имунна система

На какво трябва да се обърне внимание при посещение на пациентите?

Посещението на пациентите трябва да се извършва в определените часове.

Посещението трябва да бъде кратко, най-много 10 минути.

До всеки пациент трябва да има най-много двама посетители.

По време на посещение не трябва да се сяда на леглата на пациентите.

В случай, че забележите знак, означаващ Информация за изолация в стаята на пациента преди посещението, непременно се консултирайте с медицинската сестра.

При тези пациенти е нужно ограничение в посещенията или преди посещение трябва да се вземат предпазни мерки.

Не трябва да се пипа нищо в болничната обстановка.

Не трябва да се пипат лекарски материали като серумен комплект, кислороден манометър. Посетители трябва да дезинфектират или измият със сапун ръцете си.

Не трябва да се говори на висок тон до пациента.

По време на посещението другите пациенти не трябва да бъдат безпокоени.

Трябва да се уважава правото на лично пространство на пациентите.

Забранена е употребата на пожарните изходи и стълбища, от страна на пациенти, придружители и посетители, когато няма аварийна ситуация.

Забранено е влизането в болницата на лица употребили алкохол. Забранена е употребата на алкохол в болницата.

Ако има забелязани лица, употребили алкохол, трябва да се уведоми „Отдел за сигурност“.

Не трябва да се молите настоятелно за посещение извън определените часове.

Часовете и правилата за посещение в интензивните отделения са променливи според изискванията на самото интензивно отделение. Подобна информация се предоставя на вниманието на близките на пацинетите на входа на интензивното отделение.

ПАЦИЕТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

На вратата на пациенти, които не трябва да бъдат посещавани по тяхно лично желание или поради медицинска причина е поставен надпис „Посещението е забранено“. Това състояние трябва да бъде разяснено по тактичен начин на посетителите.

НАШИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СЕРВИЗ

Болница Ватан Чорлу работи всеки ден от 09:00 до 18:00 часа. В събота работи като поликлиника до 14:00 часа.

Спешното ни отделение работи 7 дни по 24 часа с дежурни лекари и специалисти по спешна медицина, за да се отзове на всяка здравна нужди.

КАКВО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ С ВАС ЗА ИНСТАЛАЦИЯ?

Нащата цел е да опознаете стаята си, да се настаните и за най-кратко време да се почуствате удобно. В деня на постъпането ви в болницата ще бъдете посрещнат от консултант по настаняване вболница.

Когато дойдете в болницата вземете със себе си:

Лична карта, паспорт или шофьорска книжка

Ако лекарят ви е поискал медицинки изследвания, ренгенови снимки и други резултати, списък на всички лекарства, които приемате.

ТВОЯТА СТАЯ

След приключване на процедурите по хоспитализация в нашия отдел за приемане на пациенти, вие ще бъдете настанени в стаята си от вашия консултант / медицинска сестра.

Молим да не държите храна в стаите, за да се спази контрола против инфекции. Ако нямате специална диета, можете да направите поръчка в стаята си от кафе-сладкарницата ни. (Вътрешен тел: 1031 )

ТЕЛЕФОН

В стаята ви имате на разположение личен телефон. Ваши близки, които искат да ви се обадят могат да ви намерят директно на този телефон. Телефонният номер на вашата стая е написан върху телефонния апарат.

Натиснете „0“, за да се свържете с централата.

ИНТЕРНЕТ

В болницата имате достъп до Wi-Fi мрежа.

ЦЕЛЕН ЦЕНТЪР / СИСТЕМА ЗА НАЗНАЧАНЕ НА ИНТЕРНЕТ

Кол центърът с номер 0 282 673 7373 работи 24 часа. Можете да се обадите по всяко време и да запишете час за консултация или контрелен преглед, и да бъдете информирани за услугите, които предлагаме.

Можете да си запишете час за преглед и през интернет страницата ни www.corluvatan.com и да получите информация относно отделенията в болницата ни.

ТЕЛЕВИЗИЯ

Можете да поискате помощ относно употребата на телевизора от секретаря на етажа. Молим да подържате звука на телевизора наниво, което да не безпокои здравето и спокойството на другите пациенти.

Можете да гледате предаването ни, което разказва за отделенията в болницата и леченията на различните заболявания по Канал 1.

МЪЛЧЕНИЕ

Извънредното внимание за пазене на тишина ще помогне на пациентите в техния процес на оздравяване. Молим да държите мобилните си телефони затворени или без звук по време на пребиваването ви в болницата, за да се избегне шума и предотврати негативното им въздействие върху медицинските съоръжения.

ВЕНТИЛАЦИЯ

Затоплянето и охлаждането на стаите в болницата се извършва от централна компютърна система. Посредством системата за климатизация, въздухът в сградата може да бъде прочистен без да се отварят прозорците. От друга страна температурата на всяка стая може да бъде регулирана по ваше желание, изполвайте копчето за регулация. Промяната на топлината се извършва в рамките на 20 минути. За употреба на копчетата за регулация можете да поискате помощ от консултантите по етажите.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Техническият сервиз предлага услугите си в работните часове относно повреди, които могат да възникнат в стаята ви, свързани с обурудване като телевизор, диван, шкаф, легло и т.н. За възползване от техническия сервиз е достатъчно да се обърнете към вашата медицинската сестра.

ОТГОВОРНИ ВРЪЗКИ С ПАЦИЕНТА

Отговорникът за комуникация с пациентите работи, за да осигури по-добри медицинки услуги на пациентите. Вашите мнения и препоръки са от особено значение за нас. Отговорникът за комуникация с пациентите ще помогне за по-бързото осъществяване на вашите препоръки и ще отчете вашите мнения. Моля, споделете с нас вашите мнения и препоръки (вътрешен тел: 2029-1053).

ФИЗИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ

По време на вашия престой в болницата, лекуващият лекър ще ви посещава всеки ден по 2 пъти, сутрин и вечер.

КРЕСТНИ УСЛУГИ

Когато имате нужда от медицинска помощ по какъвто и да било въпрос, моля обърнете се към медицинската сестра на етажа.

Офис на медицинските сестри се намира на 2-ри етаж: 1223 – 1227

Офис на медицинските сестри на 3-ти етаж: 1322 – 1323

СИСТЕМА ЗА ПОЗВАНЕ НА СЕСТРИ

При всяка ваша нужда, медицинските сестри ще бъдат до вас.

Система за повикване на медицинска сестра е монтирана на леглото ви и в банята, така че да може по най-бърз начин да се откликне на вашето повикване. По време на изписване от болницата, медицинските сестри ще ви информират за грижите, които трябва да се прилагат вкъщи. Поради това, моля не напускайте стаята си без да се обадите на медицинската сестра, която е отговорна за вас.

УСЛУГИ НА ПОДОВЕ / ПОЧИСТВАНЕ

Всеки ден и редовно стаята ви и обкръжаващата среда ще бъдат почиствани.

ХРАНА

Сервирането на закуска, обед и вечеря се извършва под контрол на диетолог и се извършва от специален персонал.

Часове за хранене:

Закуска: от 06:30 до 07:30 часа

Обяд: от 12:00 до 13:00 часа

Вечеря: от 17:00 до 18:00 часа.

Молим, да не се внася храна и напитки отвън. За да запазите здравето си, моля не приемайте храна и напитки отвън

КАФЕНЕ

Ние сме във ваша услуга с кафетерия и сервиране в стаите (Вътрешен тел: 1031)

ЦИГАРА

В болницата пушенето и стрикто забранено със закон.

МЯСТО НА ПОКЛОНЕНИЕ

Ние сме загрижени да посрещнем вашите нужди и нуждите на близките ви от изпълняване на религиозен, културен и духовен ритуал. Помещението за вероизповедание се намира на -1 ви етаж.

ПЛАЩАНИЯ

Консултантите на пациентите имат информация относно цените на медицинските услуги в болницата ни. Моля, уверете се, че сте разбрали правилно какво е включено в цените предварително.

За по-дълъг хоспитализиран престой може да се поиска предварително заплащане, което да бъде приспаднато по-късно при изписване от болницата. (вътрешен тел: 2029-1053)

ЕСКОРТ

Мислейки за вашето и на другите пациенти здраве в болницата, за всеки пациет се разрешава само по 1 придружител. Посетител след 23 часа във вашата стая се приема за придружител. За вашия придружител болницата ни предлага хранително меню.

ЧАСОВЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Часовете за посещения са всеки ден от 09:00 до 23:00 часа. При изключителни положения (като например интензивно отделение) моля, допитайте се до доктора или медицинската сестра. В някои отделения часовете за посещения могат да бъдат различни. В такива случаи консултантът ви ще ви даде необходимата информация.(Вътрешен тел: 1020)

ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За нас вашата сигуност е важна, така както и здравето ви.

Личната ви осведоменост относно лечебния ви план и активното ви включване в лечението ще спомогне за вашето по-бързо и по-сигурно напускане на болницата

ВАШАТА ЛЕКАРСТВА

Информирайте вашия лекар и медицинската сестра относно всякакъв вид лекарства, които ползвате и сте взели със себе си при постъпване в болницата и им ги предайте.

За вашата безопасност лекарствата, които приемате трябва да получат потвърждение от доктор и аптекар.

В обхвата на тези лекарства са хапчета изписани с или без рецепта (като аспирин или сироп за кашлица), витамини и растителни продукти.

Ако знаете, че имате алергична реакция към храна и/или лекарства, съобщете за това на доктора си и на медицинската сестра. Много е важно да знаете кои лекарства и за какво ги ползвате. Поради тази причина моля, проследявайте лекарствата, които ползвате по време на вашия престой в болницата.

ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ПЛАНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ГРИЖИ

Вашето лично участие в лечебния процес е много важно, за да знаете какво и защо се прави. По тази причина, говорете с доктора и медицинската ви сестра относно плана за лечение и грижи.

Бъдете сигурни, че сте разбрали лечението, не се стеснявайте да питате, ако не сте разбрали нещо.

Ако ви предстои операция, поискайте информация от лекуващия лекар относно операцията.

Ако имате болка, консултирайте се с медицинската сестра и доктора.

ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ И ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ

Измиването на ръцете по правилен начин е най-важната предпоставка при предотвратяване на инфекции. Поради тази причина на всички помещения за грижа за пациентите и в болничните стаи са монтирани мивки, където ръцете могат да се измият.

Измивайте ръцете си преди и след употреба на тоалетната

След като сте пипали мръсни вещи

Преди и след хранене

Преди и след докосване на превързано място

Преди влизане в стаята на пациента и след излизане, измийте ръцете си 15 секунди с вода и сапун.

Здравният персонал е длъжен да си измие ръцете преди да ви приложи процедура. При нужда, не се стеснявайте да напомните.

Ако на някое място по вашето тяло с лечебна цел са поставени сонда, инжекция, тръба, превръзка, старайте се да ги държите сухи и чисти. При положение че на тези места се появи зачервяване, болка, течение, навлажняване или разваляне на превръзката, непременно информирайте за това медицинската сестра или доктора.

Според вида на инфекцията, може да се наложи поставяне на маска, ръкавици, престилка с цел да се предпазят другите пациенти, лежащи в болницата и работещия персонал. Дори може да се ограничи достъпа на посетители.

Относно подобни ситуации, докторът и медицинската ви сестра ще ви информира за предпазните мерки, които трябва да предприемете.

ЗАГУБЕН И / ИЛИ НАМЕРЕН ПРЕДМЕТ

Длъжностните лица за сигурност в болницата се намират на изходните/входните врати и на спешен изход/вход вратите. При положение че е на лице загубена и/или намерена вещ, моля обърнете се към длъжностното лице за сигурност.

СИГУРНОСТ

Услугите за сигурност, които болницата предлага работят денонощно (24 часа) с цел да осигурят вашето спокойствие и комфорт. Длъжностните лица за сигурност, които дежурят на определените места на болницата, възпрепятстват качването на чужди хора по етажите, където лежат болните. Тяхната длъжност е да осигурят спазването на часовете за посещение, да възпрепятстват неуместни прояви в болницата и да осигурят спокойствието на пациентите и работещите в болницата. (Вътрешен тел: 2027)

УСЛУГИ ЗА ПАРКИНГ

Услугите за сигурност, които болницата предлага работят денонощно (24 часа) с цел да осигурят вашето спокойствие и комфорт. Длъжностните лица за сигурност, които дежурят на определените места на болницата, възпрепятстват качването на чужди хора по етажите, където лежат болните. Тяхната длъжност е да осигурят спазването на часовете за посещение, да възпрепятстват неуместни прояви в болницата и да осигурят спокойствието на пациентите и работещите в болницата. (Вътрешен тел: 2027)

ЛИНЕЙКА

Линейките ни са на разположение 24 часа и имате достъп до тях чрез телефон (0282) 653 51 51. В случай, че искате да ползвате линейка при изписване от болницата, обърнете се към служебното лице, което задвижва вашата процедура по изписването.

АВАРИЙЕН ПЛАН

От двете страни на болницата ни са на лице стълби за спешен изход. Спешните изходи са посочени с табели на коридора.

ИЗСЛЕДВАНЕ ОЦЕНКА НА УСЛУГИТЕ

Можете де предадете предложенията, мненията и нуждите си посредством анкетите за преценка на услугите, намиращи се на всеки етаж. Можете да поставите тези формуляри в кутиите за анкети или да ги предадете на Отговорник комуникация с пациентите. (Вътрешна линия тел: 2029)

Можете да направите преценката си посредством интернет страница ни, попълвайки формуляра в графата за мнения и предложения.

Вашите мнения имат важен принос за качеството на услугите ни. Уведомяваме ви, че стриктно ще анализираме анкетите, попълнени от вас и предварително благодарим за съдействието ви.