İnsan Kaynakları Politikamız

 • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
 • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
 • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak
 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
 • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
 • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
 • Açık iletişim ortamı sağlamak
 • Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.
 • Çalışanların şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.

Web sayfamızdaki başvuru formunu doldurabilir, info@corluvatan.com’a CV nizi gönderebilir veya Hastanemize gelerek İş Başvurusunda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

  Personel Başvuru Formu
  Kişisel Bilgiler
  Eğitim Bilgileri  İş Tecrübesi Bilgileri


  Referans Bilgileri