Sağlık Rehberi

Kemik Uzatmaları ve Kemik Deformite Koreksyonları

Günümüzde artan kaza ve yüksek enerjili travmalar, çoklu organ ve uzuv yaralanmalarına sebep olmaktadır.Her nekadar hastaların tedavileri yapılsada daha sonra kemiklerde istenmeyen açısal deformite ve kısalık oluşabilmektedir.

Çorlu Vatan Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Kliniğinde kemik deformite koreksyonları ve uzatma ameliyatları yapılabilmektedir. Kemiklerde oluşan açısal deformite 3 boyutlu planda düzeltme ve kemik kısalıklarında diğer ekstremitenin uzunluğuna erişine dek uzatma yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda 8-10 cm kadar kemik uzatma sağlanması mümkündür. Genelde uzatma ameliyatı tek seansta planlanıp yapılır, bazı durumlarda iki veya üç sensa bölünüp uygulanır.Ayrıca çocuklarda konjenital veya geçirdikleri bazı hastalıklar neticesinde ekstremite uzunluk eşitsizlikleri de tedavi edilmektedir.

     

Kemik uzatma ameliyatları genelde Eksternal (dıştan) fiksatör ile yapılmaya başlanmış olup daha sonra ,İntramedüller (kemik içi) çiviler geliştirildi.Bazen bu iki yöntem kombine edilebilmektedir.Kemiğin içine konulan motorlu akıllı çiviler ile dışardan kumanda sayesinde kemik uzatması yapılabilmektedir.Günümüzde geliştirilen ve sıkça kullanılan bilgisayar navigasyonlu 3 boyutlu kemik düzeltme ve uzatma eksternal fiksatör modelleri de mevcuttur.

Kemik uzatma ameliyatları iyi bir planlama stratejisi ile başlar.Hastanın Ortoröntgenografileri çekildikten sonra kısalık miktarı saptanır,hastaya kemiğin ne kadar ve kaç günde uzatılacağı anlatılır.Genelde tüm uzatma aparatlarında günlük kemik uzatma miktarı 1mm dir.Hastaya 10 gün arayla kontrol röntgen grafileri çekilerek uzatma esnasında oluşan yeni kemik formasyonu kontrol edilir.Hasta Fizik tedavi ve Rehabilitasyon programına alınır ,normal kemik oluşumu elde edidikten sonra tespit materyeli çıkarılır.

Kemik uzatmaları uzun süren tedavi yöntemleridir, beraberinde yüksek maliyetler getirselerde, tedavi sonunda yüz güldürücü olup, hastanın sosyal hayatına sağlam bir şekilde geri dönüş yapmasını sağlamaktadır.

Operatör Doktor Aydın GÜRBÜZ
Ortopedi Travmatoloji Uzmanı