Sağlık Rehberi

Lazer ile Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi

1) BEL VE BOYUN AĞRISININ ÖNEMİ NEDİR? 

Bel ve boyun ağrısının kendisi bir hastalık değildir. Diğer ağrılarda olduğu gibi bir hastalık belirtisidir. Bel ve boyun ağrısı, oldukça sık karşılaşılan bir sorundur, hayatın her döneminde herkeste görülebilir. Toplumun yüzde 80’inden fazlası yaşamının herhangi bir döneminde bel ağrısından şikayetçi olurlar. Bel ve boyun ağrısı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurma sıklığı toplumdan topluma değişmekle birlikte her toplumda ilk üç sıra içinde yer alır. Bel ve boyun ağrılarına yol açan hastalıklar çalışanları etkilemekte, dünyada ücret, iş gücü kaybı ve tedavi maliyeti gittikçe artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır ve çok sık görülen bir yakınma olduğu için, çoğu zaman hastalar tarafından önemsenmez. Böylece bel ağrısı ile kendini gösteren hastalıklara uzun süre tanı konulamaz. Bu durum hastalıkların zamanında tedavisini geciktirir ve geri dönmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.Bunun için bel ve boyun ağrısının iyi irdelenmesi ve nedenleri konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir.

2) BEL VEYA BOYUN FITIĞI NEDİR ?

Omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) üst üste dizilidir ve bunlar omuriliği korumak üzere bir kanal oluşturacak şekilde birbirine bağlıdır. Omurgada omurların dışında ayrıca omurilik, sinirler ve omurgaya esneklik sağlayan,disk denilen yastıkçıklar kıkırdak doku bulunur. Omurların arasındaki bu yuvarlak disklerin her birinin dış çeperi esnek ve sertçe bir dokudan oluşur. Disk dediğimiz bu kıkırdak dokunun ortası ise jelimsi bir yapıdadır.Yıpranmaya ya da bir yaralanmaya bağlı olarak, kıkırdak yapının merkezindeki jelimsi yapı diskin dış çeperini içeriden itmeye, yani fıtıklaşmaya başlar. Dış çeper üzerindeki bu baskı bel ağrısına yol açabilir. Ancak disk çok fazla yıpranmış veya şiddetli biçimde hasar görmüşse jelimsi yapı dış çeperi aşarak dışarı çıkması ile bel ve boyunfıtıkları oluşur.

3) BEL VE BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ : 

 • Bel ağrısı
 • Bacak veya ayak ağrısı
 • Bacak ve / veya ayakta uyuşukluk, karıncalanma hissi
 • Bacak ve / veya ayakta güçsüzlük
 • Tek veya her iki bacakta refleks kaybı
 • Gülerken, öksürürken ve hapşırırken ağrının kötüleşmesi
 • Yürüme ve oturmada zorlanma
 • Fıtık ilerlemişse idrarı veya büyük tuvaleti tutmakta (nadiren) zorlanma
 • Fıtık ilerlemişse dengesizlik, yürüyememe, hemen yorulma

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ:

 • Boyun ağrısı
 • Kola yayılan veya ellerde ağrı
 • Kol veya ellerde uyuşukluk, karıncalanma hissi
 • kol veya ellerde güçsüzlük
 • Refleks kaybı
 • Gülerken, öksürürken ve hapşırırken ağrının kötüleşmesi
 • Yürüme ve oturmada zorlanma
 • Fıtık ilerlemişse ve uzun süredir varsa dengesizlik, yürüyememe bozukukları

4) BEL VE BOYUN FITIĞININ SEBEBLERİ NELERDİR ?

– Çoğu kişide bel ve boyun fıtığı omurganın doğal yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Çocuklarda ve gençlerde omurların arasındaki disk dedğimiz kıkırdak dokunun su oranı oldukça yüksektir. Yaşlandıkça diskler kurumaya ve zayıflamaya başlar. Diskler küçülür ve omurlar arasındaki boşluklar azalır ve bel ve boyun fıtığı oluşumu kolaylaşır.
-Travma, kazalar, düşme
– Uygunsuz olarak ağırlık kaldırılması
– Disk üzerinde ani basınç değişikliklerine neden olabilecek hareketler, ani dönüşler
– Sigara kullanımı, şişmanlık ve kalıtsal nedenler diskteki dejenerasyonu arttırır.
Ağır egzersizler
Hareketsiz yaşam

Lomber disk hernisine en sık orta yaşlarda rastlanır. Olguların %70’i 30–50 yaş arasında iken, %10’u 60 yaşından sonra görülür . Çocukluk yaşlarında çok nadirdir Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür .

5) NE ZAMAN DOKTORA GİTMEMİZ GEREKİR.

Özellikle zorlanma ve ağır kaldırmalara bağlı oluşan bel ve boyun ağrıları normalde 2-3 günde istirahat ve basit ağrı kesiciler ile geçer eğer geçmiyorsa, bel fıtığında bacağa yayılan boyun fıtığında ise kola yayılan şikayetler varsa mutlaka bir doktora gitmeliyiz.
Nezaman acil doktora başvurmalıyız ?
– Bacağa yayılan ağrı ve uyuşmada ani bir artış varsa
– idrar yada dışkı kaçırma olayı varsa
– Ayakta ve bacakta güçsüzlük başlamışsa acil bir beyin cerrahına başvurmalıyız.

6) BEL VE BOYUN FITIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

Öncelikle klinik bir değerlendirme yapıyoruz; hasta ağrısnı tarif ediyor sonrasında çeşitli muayene yöntemleri ile işin ciddiyetini anlıyoruz. Sonrasında Radyolojik değerlendirmeye geçiyoruz; Faydalandığımız radyolojik kaynaklar, Direkt grafi, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans(MR) , Myelografi, Diskografi gibi yöntemler kullanıyoruz. Bunların her birinin birlerine farklı üstünlük ve öncelikleri var ancak bel ve boyun fıtığı teşhisinde bu gün için altın standart olan tanı yöntemimiz MR dır.

7) BEL VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR.

Hastaların bir çoğu kendilerinde bel veya boyun fıtığından şüphelen diklerinde doktorun kendilerine ameliyat önermesinden korktuklarından doktora gitmiyorlar. Şunu öncelikle belirtmeliyimki Bel ve Boyun fıtığı olan hastaların sadece %7 si ameliyatlıktır yani % 93’ü ameliyat olmadan hayatına devam eder. Bel ve Boyun Fıtıklarının tedavisinde izleyeceğimiz yolu hasta şikayeti muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri belirler. Ancak klasik bel ve boyunfıtıkları tedavisinde ; Acil cerrahi gerektirecek şartları bir kenara bıraktığımızda Öncelikle Konservatif tedaviler ile başlarız

Konservatif Tedaviler;
İlaç, İstirahat, ile başlar Fizik Tedavi ve Egsersizler ile devam eder. Bel ve boyun fıtıklarının büyük kısmı konservatif tedavi dedeğimiz cerrahi dışı tedavilerden fayda görürler

Girişimsel Cerrahi;
Eğer hastalarımız konservatif tedavilerden fayda görmüyorlar ancak açık cerrahide gerekmiyor yani açık cerrahi ile Fizik tedavi arasında kalmış hasta grubumuza ise Girişimsel cerrahiler öneriyoruz. Burada hastalarımız Anestezi almıyorlar, hastanede yatmıyorlar, riskleri çok düşük olan yöntemler kullanıyoruz.

Tetik Nokta Enjeksiyonu;
Bunlardan bir tanesi poliklinik ortamında yaptığımız tetik nokta enjeksiyonu. Bu işlemi poliklikte muayene sırasında tespit ettiğimiz kas spazmı diye adlandırabileceğimiz rahatsızlıklarda yapıyoruz.

Epidural enjeksiyon;
belden ince bir iğne ile girerek yaptığımız bir işlem. Bu daha çok bilinen bir kullanım alanı Gebelikte doğum sırasında kulalnılır

Spinal Anestezi;
Bu yöntemi bizde bazan ameliyatlarımızda kullanıyoruz. Bazende ameliyat edilmesi çok risk yaratan ve ağrısı olan hastalarda kullanıyoruz.
Eklem Sinir Bloğu; omurgada ağrıyapan elemanlardan biriside omurgaların birbirine tutunmasını sağlayan bazı eklemlerdir bunlar küçük sinir uçları içerirler ve ağrı kaynağı olabilirler. Böyle durumlarda ameliyathanede seyyar rötgen cihazı olan skopi eşliğinde eklem içine ilaç vererek bu ağrıyı ortan kaldırıyoruz.

İntradiskal ugulamalar ;
(Lazer, Radyofrekans, Hidrodiskektomi,Endoskopikdiskektomi) ; Halk arasında Lazer olarak bilinen yöntemler var ; Burda direk Bel ve Boyun Fıtıklarına müdahale ediyoruz. Termokoagülasyonun dışında Rafyofrekans gibi uygulamaları var. Özellikle başlangıç fıtıklarında hasta yararlanımı çok yüksek. O yüzden doktora gitmekte geç kalmayın diyoruz bazen hastalarımız bize lazer olabilirmiyiz diye geliyorlar ancak fıtıkları çok ilerlemiş olduğundan bu yöntemi kendilerine uygulayamıyoruz. Özellikle başlangıç boyun fıtıklarında ve bel fıtıklarında Fizik tedavi ve ilaç tedavisinden fayda görmemiş hastalarda Anestezi almadan, hastanede yatmadan 10-15 dakikalık bir işlemle güvenli olarak uygulayabiliyoruz.Bu işlemleri ameliyathanede yapıyoruz burada ;İşlemi yapacağımız yeri tespit ederken Seyyar röntgen cihazına yani Skopiye ihtiyacımız var. Bu konularda teknolojiler altarnatifler çok gelişti burada önemli olan hasta seçimi çünkü bu yöntemler her hasta için uygun değil. Tecrübeli bir ele ihtiyaç var ve doktorunuza güvenmeniz gerekir. Hangi yöntemi hangi hastada kullanacağız bu seçim doğru yapılmalı.

Örneğin ameliyat olmuş ama fayda görmemiş hastalarda Epiduraskopi dediğimiz, kuyruk sokumu kemiğinden kameralı bir sistemle girek yaptığımız lazer yöntemini seçmeyi tercih ediyoruz.
Artık hem Radyofrekans ile yakıp hemde fıtık çıkarttığımız yöntemlerde var. Bunu sadece kalem genişliğindeki bir delikten girerek yapıyoruz herhangi bir iz bile görünmüyor.
İlaç Fiziktedavi, lazer cerrahileri uygulanmış ancak fayda görmemiş hastalarda artık açık cerrahi uyguluyoruz. En çok bilinen ve uygulanan yöntem ;

Mikrodiskektomi ; yani mikroskop eşliğinde küçük bir kesiden yaptığımız bel ve boyun fıtığı ameliyatları.Eskiye göre bizlere artık daha güvenli ve hızlı cerrahi yapma imkanı sağlıyor.
Hastanemizde Mikrodiskektomi, lazer, Radyofrekans, Hidrodiskektomi, , Epiduroskopi, endoskopik intradiskal grişim tedavileri uyguluyoruz. Bunun dışında omurga tümörleri, Omurga kırık, bel kayması, kanal daralması gibi daha ciddi ve müdahele istiyen ameliyatlarıda yapmaktayız.

8) BEL VE BOYUN FITIĞINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

– Burda en önemli konu bel sırt ve boyun kaslarının kuvvetli olması ve vücüdumuzu tanımamız. Basit önlemlerle Bel ve Boyun Fıtıklarının ilerlemesini önleyebiliriz ;
-Taşıyacağımız yükleri eşit olarak her iki elimize bölmeliyiz
– hareketlerimizi önceden planlamalıyız
– Ucuz kahramanlıklar yapmalıyız, yardım istemeliyiz.
– Yerden birşey alırken eğilmememeliyiz dizlerimizi büküp çömelerek almalıyız
– Belimizle değil bacaklarımızla yükü kaldırmalıyız
– Ağırlığı mümkün olduğunca vücüdumuza yakın tutmalıyız.
– Dönmemiz gerekiyorsa başımızla değil vücudumuzla dönmeliyiz.
– Koltuğa düzgün oturmalıyız, gerekirse bel kıvrımımıza bir yastık desteği alabiliriz.
– Otururken sırtımızı düz tutacak şekilde oturmalıyız
– Ortopedik yataklar seçmeliyiz.
– Kilomuza dikkat edeceğiz,
– Sigara içmemeliyiz,
– Egsersiz yapmalıyız eğer yapamıyorsak en azından günlük 20 dakika tempolu yürüşler yada imkan varsa yüzme yapmalıyız.

Bel ve Boyun Fıtığı olan hastalırın %90 nının bu hastalık ile yaşayabildiğini unutmayalım , tabiki bunun yolu düzgün bir yaşam tarzından geçmekte. Vücudumuzu iyi tanıyıp ona göre davranmalıyız. Biz Beyin Cerrahları olarak geçmeyen ısrar eden günlük hayatımızı çekilmez hale getiren ağrılarda kol ve bacaklarda güç kayıpları başladığında devreye giriyoruz. Biraz önce konuştuk artık eskisi gibi bu hastalıkların tedavisi zor değil. Çok çeşitli lazer tedavileri, hidrodiskektomiler, endoskopik diskektomiler ve mikrodiskektomiler ile güvenli bel ve boyun fıtığı ameliyatları yapmaktayız.