Bebek Dostu Hastane
2015 yılında bebek dostu olmak için başladığımız çalışmalarımız başarı ile sonuçlandı. 2018 yılında, bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanını almış bulunmaktayız.

Anne sütünün desteklenmesi konusuna hastanemizde çalışan tüm personelimiz yürekten inanmış ve çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştirmiştir. Bakanlığımız tarafından verilen unvanlar ve hastalarımızın geri dönüşleri ile emeklerimizin karşılığını görmenin gururunu yaşamaktayız.

corlu_vatan_hastane_14445_6ff5dff5-d7ef-4ee4-9c49-a31f49ff6017
corlu_vatan_hastane_5971_dogru-emzirme
Bebek Dostu Hastane Kavramı
Anne sütünün özendirilmesine, annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru emzirme alışkanlıkları kazandırılması amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları, doğum ve çocuk hizmeti veren hastanelerde, 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatıldı. Başlatılan bu programın amacı ise emzirmenin başarılı ve kalıcı hale gelmesini sağlamak olarak belirlendi.
Belirlenen programa uygun olarak hizmet vermeye başlayan Bebek Dostu Hastaneler, anne sütü ve emzirme konusunda bilgi veren, doğum esnasından hemen sonra, bu konuda gerekli eğitimleri almış sağlık çalışanları aracılığıyla annelerin bebeklerini en iyi şekilde emzirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu sayede, bebek ile annenin duygusal yakınlaşması da en doğru şekilde gerçekleşmektedir.

Bebek Dostu Hastaneler Neden Önemlidir?

Bebek dostu hastaneler, bebek dostu olmayan hastanelere göre anne ve bebeğin arasındaki duygusal bağlılığa ve özellikle emzirmeye yüksek oranda önem vermektedir. Bebek dostu hastanelerin bir diğer özelliği ise, hastane çıkışından sonra annelerde emzirme alışkanlığının devamlılığını sağlamaktır. Bu konuda bilgilendirilmiş olan personeller tarafından ev ziyaretleri yapılarak, bebeğin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda emzirilmesi ile bilgi verilmektedir. Ayrıca bu süreçte anne ve bebeğin psikolojik ve fiziksel sağlıkları da göz önünde bulundurulmaktadır.

Prematüre Bebekler İçin En İyi Tercihtir

Prematüre bebeklerin beslenmesinin, diğer bebeklere oranla çok daha titiz olarak yapılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Anne sütünün içerisinde yer alan yağ asitleri, prematüre bebeklerin beyin ve göz gelişimine katkı sağlayıp bağışıklık sistemlerini de güçlendiriyor. Bu nedenle, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere, Bebek Dostu Hastanelerde uygulanan bilinçli yöntemler fayda sağlıyor.

Bebek Dostu Sağlık Kurumu

Gönüllülük

Kurumumuzun Bebek Dostu olabilmesi için öncelik gönüllülüktür. Kurumumuzun tüm çalışanlarınca konunun öneminin bilinip benimsenmesi, bebek dostu olma kararının verilmesi, bütün uygulamaların bir ekip çalışması bütünlüğünde ve görev dağılımı ile paylaşılması sağlanmıştır.

Bütünsellik

Doğru anne sütü uygulamaları kurumsal bir bütünlük içermektedir. Tüm sağlık çalışanları, uygulamaların hizmet alanlara aktarımında da bir bütünlük içinde davranmaktadırlar. Doğru anne sütü uygulamaları, ortak doğru mesajlar ve işlemler içermektedir.

Bilgilendirilme ve Eğitim

Bu konuda gönüllü olarak, kurumunuzun Bebek Dostu olması kararını ortaklaşa aldıktan sonra, kurum sağlık personelinin tamamının anne sütü ve emzirme konularında bilgilendirilmesi yapılmıştır.

Sağlık Personeli Eğitimleri

Kurumda görev alan tüm sağlık personellerinin anne sütü, emzirme ve BDK konularında standart eğitimleri almaları zorunlu kılınmıştır. Söz konusu eğitimlerde anne sütü ve emzirme uygulamaları ve BDK konuları, standart olarak belirlenmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca oluşturulmuş eğitim setleri ile aktarılmıştır. Bu eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak, öncelikle aday kurum olunması, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvurulması, eğitim talep edilmesi ve planlamaların yapılması gerekmektedir. Yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı ve seansları belgelendirilmiştir.

Program İçinde Yer Alan Konu Başlıkları Şöyle Sıralanabilir:

 • Anne Sütünün Önemi
 • Emzirme Nasıl Olur?
 • Emzirmenin Değerlendirilmesi
 • Bebeğe Pozisyon Verilmesi
 • Emzirmenin Gözlenmesi
 • Dinleme ve Öğrenme Becerileri
 • Sağlık Uygulamaları
 • Öz Güven Sağlama
 • Destek Olma
 • Meme ile İlgili Sorunlar
 • Meme Muayenesi
 • Memeyi Red
 • Emzirme Öyküsünün Alınması
 • Sütün Sağılması
 • Ağlama
 • DDA ve Hasta Bebeklerin Emzirilmesi
 • Anne Sütünü Artırmak ve Emzirmeye Yeniden Başlamak
 • Emzirmeyi Sürdürmek
 • Tamamlayıcı Beslenme (AS+Ek Gıdalar)

Bebek Dostu Hastane Politikalarımız

Özel Çorlu Vatan Hastanesi Emzirme Politikası için TIKLAYINIZ.

Özel Çorlu Vatan Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Emzirme Politikası için TIKLAYINIZ.