Sağlık Rehberi

Omuz Ağrısı

Omuz eklemi,  anatomik olarak hareket açıklığı oldukça geniş ve etrafı çok sayıda kas, tendon ve bağlar ile sarılmış bir eklemdir. Omuz ağrısı her yaşta görülebilir. Ağrı, omuz ekleminden, etrafındaki kapsül, tendon ve ligamanlardan kaynaklanabilir. Omuz bölgesinden kaynaklanmayan ama omuzda hissedilen ağrılara yansıyan ağrı denir. Bu bölge ağrıları araştırılırken yansıyan ağrılara neden olabilecek hastalıkları da araştırmak gerekir.

Ağrı nedenleri arasında, rotator kaf yırtıkları, omuz  sıkışma sendromu, donmuş omuz ve kalsifik tendinit hastalıkları bursit, biseps tendon iltihabı, düşme sonrası oluşan kırık ve çıkıklar, kireçlenme ile ilgili kıkırdak sorunları, tümörler ve kitleler, eklem enfeksiyonları gibi omuz eklemi kaynaklı ağrılar olabildiği gibi, yansıyan ağrı sebebi olan kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, boyun fıtığı, fibromiyalji(kas romatizması), romatizmal hastalıklar da nedenler arasındadır.

Ayrıca diyabet, Tiroit hastalıkları, Felç(inme), Göğüs ameliyatları(mastektomi) da omuz ağrıları için risk arttıran sebeplerdir.

Ağrı genellikle omuz önü ve kolun yanına doğru yayılır. Gece ağrısı vardır. Uykudan uyandırabilir ve omuz üzerine yatınca şikayet artar. Baş üstü hareketler ile ağrı provake olur. Sinsi başlayan gittikçe artan ve geçmeyen ağrı olur.

Omuz ağrısı ile başvuran hastaların omuz muayeneleri yapılır. Yansıyan ağrı kaynaklarının muayeneleri  yapıldıktan sonra ayırıcı tanı için  düz kemik grafisi, MRI, USG, EMG  gibi testler  yapılır. Çıkan sonuçlara göre tedavi planlaması yapılır. Tedaviler arasında ağrı kesici ilaç kullanımı, Fizik Tedavi Uygulamaları, Lokal Kortizon enjeksiyonları, PRP, ESWT  işlemleri ve cerrahi uygulamalar vardır.

En sık görülen omuz eklemi kaynaklı omuz ağrıları:

Omuz sıkışma(İmpingement) sendromu:

Omuzun öne, yana ve geriye hareketleri, aynı zamanda baş üstü hareketleri  ile omuz eklemini çevreleyen kaslar akromion dediğimiz omuz ekleminin üst kısmında yer alan kemiğe sürtebilir. Bu kemikteki yapısal değişiklikler,  kireçlenme ve kemik çıkıntıları sürtünme ile kası yırtabilir veya zarar verebilir. Bu da ağrıya neden olur. Bazen kemik ile kaslar arasında bulunan bursa dokusunda sıvı birikebilir ve bursit oluşur. Bu da ağrı kaynağıdır. AC eklem dediğimiz omuzun üst kısmında yer alan eklemdeki kireçlenmeler de kasları sıkıştırarak ağrıya yol açabilir. Tüm bunlar omuz sıkışma sendromu olarak adlandırılır.

Tedavisinde öncelikle  ağrı kesici ve yangı giderici ilaç kullanımı, omuzu istirahate sevk etme, baş üstü hareketleri kısıtlamak gerekir. Daha sonra gerekirse fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Bazı durumlarda lokal kortizon uygulaması da yapılabilir.  Fayda görmeyen ya da tekrarlayan hastalarda 2-3 delikten girilerek yapılan artroskopi  ameliyatı ile bölge temizlenir. Genellikle ertesi gün taburcu olunur ve daha sonra rehabilitasyon programı başlar.

Rotator kılıf(kas) yırtıkları:

Omuz sıkışma sendromuna yol açan mekanik nedenler tedavi edilmediği zaman kasları yırtabilir. Ayrıca kas yırtıkları, bazı hastalıklarda mekanik nedenler olmaksızın da olabilir. (Diyabet, tiroid hastalıkları vb). Bir de düşme gibi travmalar sonrası rotator kaf yırtıkları görülebilir.

Yırtıklarda tedavi yaklaşımı, hastanın yaşı, yaptığı iş, yırtığın büyüklüğü, tam kat olup olamaması, kasın geriye kaçıp kaçmaması(retrakte) gibi etkenlere bağlıdır. Aktif  hastalarda, genç hastalarda, tam kat yırtıklarda ilaç ve fizik tedaviye yanıt vermeyen yırtık tiplerinde yine 2-3 delikten girilerek artroskopik kaf tamiri ameliyatları uygulanır. Hasta ertesi gün taburcu olur. 3 hafta kadar omuza kısıtlama sonrası fizik tedavi başlar.

Donmuş omuz(Adeziv kapsülit):

Sinsi başlayan, gittikçe ilerleyen ve omuz hareketlerini oldukça kısıtlayan uzun süren bir omuz hastalığıdır. Harekete bağlı ağrı fazla olduğundan hasta omzunu hareket ettirmek istemez. Hareketlerini kısıtladıkça aslında omuz kapsülü daha da daralır ve hastalık ilerler. Diyabet hastalarında, tiroid hastalıklarında ve  inme sonrası daha fazla görülür.

Tedavisinde erken dönemde ağrı kesici ve yangı giderici ilaçlar, eklem içine kortizon enjeksiyonları ve sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları vardır. Bazı vakalarda artroskopik kapsül gevşetme ameliyatları yapılabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda süreç ağrılı ve uzundur.

Kalsifik tendinit:

Rotator kaf kasları içinde genellikle tekrarlayan zorlanmalar sonrası oluşan kalsiyum kristallerinin birikmesi ile meydana gelir. Evreleri vardır. Tekrarlayan ağrılı ataklar olur. Ataklarda ağrı çok şiddetlidir. Hasta omzunu hiç hareket ettiremez.

Bu evrede lokal soğuk uygulama ve omuzu askıya alma,  ağrı kesici ilaç kullanımı ve lokal kortizon enjeksiyonları gerekir. Atak geçince fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Kronik evrelerde rahatsız eden kalsiyum birikimleri artroskopik cerrahi ile çıkarılabilir.

Op.Dr. Levent TAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı