Sağlık Rehberi

Üroloji Branşı’nda Kanser Ameliyatları Laparoskopik (Kapalı) Yöntem ile yapılmaktadır

Kanserlerde “kader anı” erken tanı ve erken yapılan etkili tedavidir. Üriner sistem kanserlerinin çoğunda altın standart tedavi cerrahidir.

Üriner sistem kanserlerinde cerrahi tedaviler:

Radikal Prostatektomi:

Prostat kanserinin tedavisinde kanserli prostatın, komşuluğundaki bezlerin, dokuların tam olarak çıkartılmasıdır. İşlem esnasında bölgesel lenf bezleri de temizlenir. Hastalık evresi uygunsa sinir koruyucu cerrahi yapılarak ameliyatın sonrasında gelişebilecek yan etkiler azaltılmaya çalışılır.

Parsiyel Nefrektomi:

Böbrek tümörlerinde güncel tedavi yöntemi kanserin tam temizlenirken aynı zamanda sağlam böbrek dokusunun mümkün olduğunca korunmasıdır. Böbrekteki kitlenin boyutu ve konumu uygunsa böbrek koruyucu cerrahi yapılır.Sadece tümör ve komşuluğundan az bir böbrek dokusu çıkartılır. Böbrek korunur.

Radikal Nefrektomi:

Böbrekteki tümör kitlesinin boyutu ve yeri kısmi çıkartmaya uygun değilse böbrek etraf yağ dokusuyla beraber tam olarak çıkartılır.

Mesane TUR (Endoskopik tümör rezeksiyonu)

Mesane tümörlerinde hem tanı amacıyla hem de yüzeyel tümörlerde tedavi amacıyla yapılır. Kanserli doku mesane içinden kazınarak temizlenir. Hastalık tipi ve yaygınlığına göre kazıma ameliyatı tedavi için yeterli olabilir. Yeterli değilse mesaneye ilaç uygulamaları veya bezen de mesanenin tamamen alınması gerekebilir.

Radikal sistektomi ve üriner diversiyon (Mesanenin tamamen alınması ve yerine yeni mesane oluşturulması)

İlerlemiş ve saldırgan tipli mesane kanserlerinde mesaneyi, komşu dokuları, bölgesel lenf bezlerini tamamen almak gerekir. Aynı esnada alınan mesanenin yerine idrarın sağlıklı boşalması için yeni bir sistem oluşturulur. Çoğu zaman ince barsaktan bir parça kulanarak oluşturulan bu sistem bazen eski idrar çıkışına bağlanırken bazen karın cildine bağlanır ve torba ile kullanılır.

Radikal Orşiektomi

Testis kanserlerinde tedavinin ilk basamağı her zaman yumurtanın kordonu ve etraf dokusuyla çıkartılmasıdır. Patoloji tip ve evresine göre ek tedavi gerekliliği değerlendirilir.