Sağlık Rehberi

Vücudun Kimyasını Kan Testleri Çözüyor

Sadece 5 dakikalık bir zaman ayırarak, bir damla kanla, gelecekte olabileceğiniz hastalıklarınızı, ya da yaşadığınız küçük sorunların sebeplerini bulabilirsiniz. Gut hastalığı, böbrek yetmezliği, şeker, karaciğer fonksiyonlarınızın çalışıp çalışmadığı, romatizma, gizli sarılık, enfeksiyon gibi çok ciddi pek çok hastalık bir damla kanla ortaya çıkabiliyor.

Kan tahlilleri hastalığa ilişkin çok şey anlatır

Doktora gittiğimizde kan tahlili istenir ama bunların anlamının ne olduğunu acaba biliyor muyuz? 

Bu yazımızda kan tahlillerinde sıklıkla istenen sonuçların ne anlama geldiği açıklanacaktır. Sadece birkaç dakikalık zaman ayırarak gelecekte olabilecek birçok hastalığınızı kan tahlilleri haber verir. En azından geç kalmadan, önlemenizi alır ve daha ileri tetkikleri yaptırabilirsiniz.

 • Hemogram (Kan sayımı) : Otomatik makinalar tarafından ölçülür. Çok küçük miktarda kanı inceleyerek sonuç bildirir. Çıkan sonuçtan, kansızlık durumu (alyuvarlar) , ne çeşit bir kansızlık olduğunu veya aşırı kan yapımı durumu (polisitemi) , iltihabi durumun varlığı (lökosit), lösemi türü bir hastalığın dolaylı bulguları veya kemik iliği hastalıkları ile ilgili bilgiler (Pansitopeni), pıhtılaşma ile ilgili (trombosit) bilgiler elde edilebilir
 • Sedimantasyon: Kanın çökme hızıdır. İltihabi durumlar, romatizmal hastalıklar, mikrobik durumlar, Kan hastalıklarında, bazı kanserlerde yüksek bulunur. Aşırı kan yapımında (polisitemi) düşük çıkar
 • Üre-Bun- Kreatinin: Böbreklerin çalışmasını gösterir. Böbrek yetersizliğinde yüksek bulunur.
 • Ürik asit: Protein yıkımının son ürünüdür. Gut hastalığında ve böbrek yetersizliğinde yüksek çıkar. Aşırı proteinle beslenenlerde ve doku yıkımı olan durumlarda (kan hastalıklarında) da yüksek çıkabilir.
 • AST-ALT: Karaciğer fonksiyonlarını gösterir. AST ayrıca kalp, kas hastalıklarında ve alkol alanlarda da yüksek bulunabilir
 • Glukoz: Kan şekerini gösterir.
 • HbA1c: Son 2-3 aylık kan şeker ortalamasını gösterir, normal değeri yüzde 6’yı geçmemesi gerekir.
 • GGT-ALP: Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında yüksek çıkar. ALP aynı zamanda kemik hastalıklarını da gösterebilir. Çocuklarda ve gebelerde fizyolojik olarak yüksek bulunabilir.
 • Kolesterol- Trigliserid: Kandaki yağ oranını gösterir.
 • HDL kolesterol. Yararlı kolesterol olarak bilinir.
 • LDL kolesterol: Zararlı kolesterol olarak bilinir.
 • LDH-CK-CPK=CK MB, Troponin, Myoglobin, AST: Kalp hastalıklarını gösteren belirteçlerdir.
 • LDH CPK, AST ayrıca kas hastalıklarında da yükselebilir.
 • LDH aynı zamanda bazı kan hastalıkları ve tümörlerde de yüksek bulunabilir.
 • T protein- Albumin: Kan proteinlerini gösterir
 • Lipaz- Amilaz: Pankreas hastalıklarını gösterir ama diğer bazı hastalıklarda da yüksek olabilir.
 • Na- K- Ca- P- Mg: Kan tuz oranlarını gösterir. Normalin dışına nadiren çıkar, çıkınca da ciddi hastalıklara neden olabilir.
 • Demir- demir bağlama kapasitesi- ferritin: Kan ve depo demiri düzeylerini gösterir.
 • CRP: Yeni oluşan bir infeksiyonun veya inflamasyonun bulgusudur.
 • RF-Anti CCP- ANA=FANA, ENA : İltihaplı romatizma tarama testleridir.
 • ASO: Sadece geçirilmiş mikrobik boğaz iltihabının bir göstergesidir. Romatizma testi değildir.
 • FT3, FT4, TSH: Tiroid bezinin çalışmasını gösterir.
 • Tiroid antikorları (AntiTPO, AntiTG): Tiroid bezine karşı otoantikor varlığını sorgular.
 • PT, PTT, İNR: Kan pıhtılaşma düzeyleri ile ilgilidir.
 • HBsAg, AntiHBs: Hepatit B varlığını sorgular.
 • Anti HCV: Hepatit C varlığını sorgular.