Göğüs Hastalıkları

Тази дисциплина се занимава основно с диагностиката, лечението и проследяването на белодробни заболявания (заболявянията на дихателната система).

Лечения, които се прилагат в болницата ни:

 • Диагностика и лечение на ХОББ
 • Диагностика и лечение на рак на белия дроб
 • Диагностика и лечение на астма
 • Диагностика и лечение на алергии
 • Диагностика и лечение на бронхит
 • Диагностика и лечение на пневмония
 • Диагностика и лечение на туберколоза
 • Диагностика и лечение на професионални белодробни заболявания
 • Диагностика и лечение на сънна апнея
 • Белодробни съдови заболявания (белодробна емболия-белодробна хипертония)
 • Диагностика и лечение на плеврални заболявания
 • Диагностика и лечение на интерстициални белодробни заболявания.

Лекарите

null

Спец. Д-р Емел ХАНДЖЪ

Гръдни Болести