doktorlar-ve-hastala-ri

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde Bakım; gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir rahatsızlığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine; kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Hastanemizde A ve B grubu büyük ameliyat geçirmiş olan hastalarımızın hastanemizden taburcu olduktan sonra evde ziyaretlerini yaparak sağlık durumlarını kontrol ediyor ve sağlığına hızla kavuşması için mücadele ediyoruz. Trakya’nın ilk ruhsatlı özel Evde bakım Hizmetlerimiz ile sağlığı evinize getiriyoruz.

 • Laboratuvar Numunelerinin Alınması (PCR, antijen, antikor, kan tahlilleri ve diğer testler)
 • Evde bakım Hizmetleri
 • Bebek Bakımı ve Emzirme Eğitimi Hizmeti
 • Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen tahlilleri evinize gelerek alıyoruz. Covid-19 testleri (PCR, Antijen, Antikor) kan tahlilleri, idrar kültürü, balgam kültürü, gaita kültürü vb. tetkikler tecrübeli evde bakım ekibimiz tarafından alınmaktadır.

İ.M.(İNTRAMÜSKÜLER) ENJEKSİYON: Kas tabakası içine ilaç enjekte edilmesi.

ENJEKSİYON S.C.(SUBKUTAN): Deri altına ilaç enjekte edilmesi (Kan sulandırıcı, insülin vb.) 

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ: Kandaki tokluk veya açlık şeker seviyesinin belirlenmesi işlemidir. Bu ölçüm parmak ucundan alınan numune ile bakılır.

TANSİYON ÖLÇÜMÜ VE TAKİBİ: Hastanın genel durumu hakkında önbilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altına alınması ve hastanın takibinin yapılması.

İLAÇ UYGULAMASI: Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması.

İNTRAVENÖZ KATATER UYGULAMASI: Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için steril teknik kullanılarak damar yoluna katater uygulanması.

NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI: Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi amacıyla alternatif yol olarak burun yoluyla Nazogastrik sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

LAVMAN UYGULAMASI: Bağırsakların temizlenmesi amacıyla tıbbi uygulanmanın yapılması

ÜRİNER KATATER TAKMA VE BAKIMI: Normal yolla idrar yapamayan hastalarda, idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye katater uygulanması ve bu konuda hasta /hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

KOLOSTOMİ BAKIMI: Kolostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

İLEOSTOMİ BAKIMI: İleostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSKOPİ (PEG ) BAKIMI: Ağız yoluyla gıda alamayan, beslenmesi amacıyla alternatif yol Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG ) olan hastaların, PEG bakım ihtiyacının karşılanması, hasta ve yakınlarına eğitim verilmesi,

İNSİZYON PANSUMANI: Ameliyat sonrası yara bakımının yapılması,

DEKÜBÜT BAKIMI: Hastalarda yatak yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yara iyileşmesinin çabuklaştırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.

Bebeğin ve annenin doğum sonrası kontrolünün sağlanması, bakım gereksinimlerinin ebeveynler tarafından bilinçli ve doğru bir şekilde karşılanması ve annenin, bu süreçte kendisini psikolojik olarak daha rahat ve mutlu hissetmesinin sağlanması.

Felç (inme), yaralanma, hastalık veya yaşlılık gibi nedenlerle hareketlerdeki fonksiyonel eksilmeyi geri kazandırmak için yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulama, egzersiz gibi tedavileri; Ev ortamında, gerekli hijyen önlemlerini alarak, tecrübeli Fizyoterapistlerimiz eşliğinde hizmet verilmesi.

HİZMETLER VERİLEN ALANLAR

 • Multible Skleroz
 • Hemipleji (Felç, İnme)
 • Romatizmal Hastalıklar (Eklem Hastalıkları)
 • Geçirilmiş operasyonlar (Kalça Kırığı, Kalça ve Diz Protezi, Bel Fıtığı)
 • Yaşlılığın sebep olduğu güç kaybı, dengesizlik, eklem hareket kısıtlılığı
 • Kronik Ağrı
 • Solunum Terapisi

Hasta Hikayeleri

Videolar