doktorlar-ve-hastala-ri

Evde Bakım Hizmetleri

Evde Bakım; gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir rahatsızlığın takibinde, gerekse de herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Hastanemizde A ve B grubu büyük ameliyat geçirmiş olan hastalarımızın, hastanemizden taburcu olduktan sonra evde ziyaretlerini yaparak sağlık durumlarını kontrol ediyor ve sağlığına hızla kavuşması için mücadele ediyoruz. Trakya’nın ilk ruhsatlı özel Evde Bakım Hizmetlerimiz ile sağlığı evinize getiriyoruz.

 • Laboratuvar Numunelerinin Alınması (PCR, Antijen, Antikor, Kan Tahlilleri ve Diğer Testler)
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Bebek Bakımı ve Emzirme Eğitimi Hizmeti
 • Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Hastanın, primer hekimi tarafından uygun görülen tahlillerini evinize gelerek alıyoruz. Covid-19 testleri (PCR, Antijen, Antikor) kan tahlilleri, idrar kültürü, balgam kültürü, gaita kültürü vb. tetkikler, tecrübeli Evde Bakım ekibimiz tarafından alınmaktadır.

İ.M. (İntramüsküler) Enjeksiyon: Kas tabakası içine ilaç enjekte edilmesi.

Emjeksiyon S.C. (Subkutan): Deri altına ilaç enjekte edilmesi (Kan sulandırıcı, İnsülin vb.) 

Kan Şekeri Ölçümü: Kandaki tokluk, açlık ve şeker seviyesinin belirlenmesi işlemidir. Bu ölçüm, parmak ucundan alınan numune ile bakılır.

Tansiyon Ölçümü ve Takibi: Hastanın genel durumu hakkında ön bilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altına alınması ve hastanın takibinin yapılması.

İlaç Uygulaması: Hastaya, primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması.

İntravenöz Kateter Uygulaması: Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için steril teknik kullanılarak, damar yoluna kateter uygulanması.

Nazogastrik Sonda Uygulaması: Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi için alternatif yol olarak burun yoluyla nazogastrik sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Lavman Uygulaması: Bağırsakların temizlenmesi amacıyla tıbbi uygulamanın yapılması.

Üriner Kateter Takma ve Bakımı: Normal yolla idrar yapamayan hastalarda, idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye kateter uygulanması ve bu konuda hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Kolostomi Bakımı: Kolostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

İleostomi Bakımı: İleostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG) Bakımı: Ağız yoluyla gıda alamayan hastaların, beslenmesi amacıyla alternatif yol olarak perkütan endoskopik gastroskopi (PEG) bakımıyla ihtiyaçlarının karşılanması, hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

İnsizyon Pansumanı: Ameliyat sonrası yara bakımının yapılması.

Dekübit Bakımı: Hastalarda, yatak yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yaraların iyileşmesinin hızlandırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.

Bebeğin ve annenin doğum sonrası kontrolünün sağlanması, bakım gereksinimlerinin ebeveynler tarafından bilinçli ve doğru bir şekilde karşılanması ve annenin, bu süreçte kendisini psikolojik olarak daha rahat ve mutlu hissetmesinin sağlanması.

Felç (inme), yaralanma, hastalık veya yaşlılık gibi nedenlerle hastaların hareketlerindeki fonksiyonel eksilmeyi geri kazandırmak için yapılan elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulama, egzersiz gibi tedavilerin ev ortamında, gerekli hijyen önlemleri alınarak, tecrübeli fizyoterapistlerimiz eşliğinde uygulanması.

Hizmet Verilen Alanlar

 • Multiple Skleroz
 • Hemipleji (Felç, İnme)
 • Romatizmal Hastalıklar (Eklem Hastalıkları)
 • Daha Önce Geçirilmiş Operasyonlar (Kalça Kırığı, Kalça ve Diz Protezi, Bel Fıtığı)
 • Yaşlılığın Sebep Olduğu Güç Kaybı, Dengesizlik, Eklem Hareket Kısıtlılığı
 • Kronik Ağrı
 • Solunum Terapisi

Hasta Hikayeleri

Videolar