hakkimizda-alt-3 (1)
Hakkımızda
“Önce İnsan” felsefesiyle ilk adımı attığımız 1981 yılından bu yana, “sağlıklı yaşamak, sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanmak herkesin en temel hakkıdır” anlayışını benimseyerek, tüm hastalarımıza eşit ve en üst seviyede sağlık hizmeti sunmaya gayret ediyoruz.

Trakya’nın ilk özel sağlık kurumu olarak iş ahlakı, dürüstlük ve şefkat ile tedavi ilkelerimiz paralelinde toplum sağlığını korumak için çalışıyoruz.

1981 yılında, 2.500 m2 kapalı alanda, 29 yatak kapasitesi ve 14 hekim kadrosu ile hizmet vererek başlayan sağlık hizmeti serüvenimizi, 2014 yılının sonunda, yeni hizmet binamızın bitmesi ile birlikte bugün, 12.000 m2 kapalı alanda, 140 yatak kapasitesi ile sürdürüyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Devredilen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kur), özel sigorta şirketi, banka ve anlaşmalı olduğumuz fabrika işletmelerine tüm branşlarda sağlık hizmeti sunumuna devam ediyoruz.

Misyonumuz
Sağlık konusunda deneyimli, teknolojiyi takip eden, hastaya ve hasta yakınlarına saygılı, ülkesine hizmeti bir görev olarak benimsemiş, güler yüzlü ve samimi ekibi ile değerlerine bağlı, “Güvenilir Bir Hastane” olmayı sürdürmek.
Vizyonumuz
İnsan sağlığını en önemli değer kabul ederek, güven ve dürüstlük ilkelerinden asla taviz vermeden, tüm hizmet birimlerinde kalite gereklerine mutlak ve tam uyum doğrultusunda sağlık hizmeti vermek.
Amacımız
Misyonumuzu oluşturan Güvenilir Bir Hastane” ilkemizden taviz vermeksizin, yüksek nitelikli bakım ve tedavi hizmetlerini makul maliyetlerle hastalarımızın hizmetine sunmak. Kaliteden ödün vermeksizin hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmak için Önce İnsan” felsefesi ile hasta odaklı hastane işletmeciliğini benimseyerek, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen bir kurum olmaktır.
vision-misyon
hedefler1
Hedeflerimiz

  • Alanında en iyiler arasından seçilen doktor ve sağlık çalışanı kadrosunu oluşturmak.
  • Çalışanlarımızı başarıya teşvik eden bir altyapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme sistemi oluşturmak.
  • Kurumsal akreditasyon ile birlikte, ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonlara sahip olmak.
  • Modern ve ileri teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri kurmak ve hastaların ihtiyaçlarını multi – disiplinli bir sistem ile karşılamak.
  • Bölgesel ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunumundaki başarımızı eğitim-öğretim alanına da taşıyabilmek için üniversite hastanesi olmak adına girişimlerde bulunmak.
  • Sağlık sektöründe edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi, Trakya’nın diğer şehirlerinde açacağımız şubeler ile vatandaşların kolay ulaşımına sunmak.

Temel Değerlerimiz

  • İnsana Saygı: İnsan, düşünme, sorgulama, yaratma ve hayal etme yeteneğine sahiptir. Çorlu Vatan Hastanesi olarak bireysel farklılıklara saygı duyarak bu karakteristik özellikleri destekliyoruz. Daima arkasında olduğumuz “İnsana Saygı” felsefesi inisiyatif, eşitlik ve güven ile oluşabilir.

  • Memnuniyet: Her bireyin sahip olduğu hak ve inançlara verdiğimiz değer, hastanemizle direkt veya dolaylı olarak çalışan herkes ortak bir memnuniyeti paylaşmalıdır.