Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 03.02.2020

Sağlık konusunda deneyimli, Teknolojiyi takip eden, hastaya ve hasta yakınlarına saygılı, ülkesine hizmeti bir görev olarak benimsemiş, Güler yüzlü ve samimi ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde, yaşam biçimimiz olan “Kalite” 10-11 Aralık 2018' de Sağlık bakanlığının yapmış olduğu "Sağlıkta Kalite" denetlememiz, A Grubu Hastane olarak 97,62 puanla tescillendi.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Sistem, ülkemizdeki 1., 2. ve 3. basamak kamu, özel, üniversiteye bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Sistemin Yasal Dayanağı

Sağlıkta Dönüşüm Programında yer alan 8 ana bileşeninden 6.sı olan “ Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni kapsamında Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

2 Kasım 2011 tarihinde onaylanan 663 Sayılı KHK’nin 8. Maddesi 1. Fıkrası (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri) “ı” bendinde yer alan “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak.” görevi gereğince sistemin önemli bir kısmı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ne ilişkin çalışmalar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  kapsamında gerçekleştirilmektedir.                                                    

Kurumsal Yapı:

Sağlıkta Kalite Sisteminin kurumsal yapısı, Bakanlık merkez teşkilatından sağlık kurum ya da kuruluşlarında görevli tüm çalışanlara kadar hizmetin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır.

Kalite yönetim biriminin işleyiş prosedürü için TIKLAYINIZ.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

  • Filiz ERKAN

 

PERFORMANS GELİŞTİRME VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Sağlıkta Kalite Standartları