kalite-yonetimi-alt-gorsel
Kalite Yönetimi
Hasta ve çalışan gereksinimlerinin temel girdiler olarak ele alındığı, tüm hizmet süreçlerinin hastane yönetiminin sorumluluğunda planlandığı, kaynakların etkin yönetildiği, hizmet sunum süreçlerine ilişkin ölçüm, analiz ve iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü ve bu sayede hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetin temel çıktı olarak değerlendirildiği bir sistemdir.
Kalite Yönetim Sistemi’nin Amacı
Çalışan güvenliği, hasta güvenliği ve hizmet kullanıcı odaklılığı, kalite iyileştirme, kurumsal planlama ve performans gibi ilkeleri temel alan hastanemiz, ‘Minimum Risk, Maksimum Güvenlik ve Optimum Düzeyde Kalite’ yi sağlamaktır.

Sağlık konusunda deneyimli, teknolojiyi takip eden, hastaya ve hasta yakınlarına saygılı, ülkesine hizmeti bir görev olarak benimsemiş, güler yüzlü ve samimi ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde, yaşam biçimimiz olan “kalite” 10-11 Aralık 2018′ de Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu sağlıkta kalite değerlendirmesi sonucu, A Grubu Hastane olarak 97,62 puanla tescillenmiştir

Kalite Politikamız

 • Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda, kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını oluşturmak ve güçlendirmek.
 • Sağlık hizmetlerinde, kanıta dayalı tıbbi uygulamalar ile hasta güvenliğinde öncü uygulamaların benimsendiği mükemmeliyet merkezi olmak.
 • Kurumsal akreditasyonla birlikte, ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olmak.
 • Modern ve son teknoloji ile donatılmış tanı ve tedavi üniteleri kurmak, hastalarımızın ihtiyaçlarını multi-disipliner bir yaklaşımla karşılamak.
 • Sunduğumuz tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak, hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerine aktif katılımını sağlanmak.
 • Hastalarımızın sağlık hizmetinin yanı sıra hastanede bulundukları süre boyunca güvenli ve konforlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak.
 • Çalışanlarımız için ideal, güvenli çalışma ortamı ve alt yapıyı sağlamak,
 • Hasta/hasta yakını ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini, beklenti ve isteklerini ölçerek, sürekli iyileştirme faaliyetlerini planlamak, bu doğrultuda memnuniyet oranlarını en yüksek seviyede tutmak.
 • Çalışanlarımıza katılımcı, gelişmeye açık ve eğitim olanakları ile donatılmış ideal bir ortam sunmak.
 • İşleyişi sürekli sorgulayarak, iyileştirmeye dayalı çalışmalar yapılmasını sağlamak.
 • Sunduğumuz tüm hizmetlerde; çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun hareket edilmesini sağlamak.

Sistemin Yasal Dayanağı

 • Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda yer alan 8 ana bileşeninden 6.’sı olan “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni kapsamında bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
 • 2 Kasım 2011 tarihinde onaylanan 663 Sayılı KHK’nin 8. Maddesi 1. Fıkrası (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri) ı. bendinde yer alan “sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak” görevi gereğince sistemin önemli bir kısmı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.
 • Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ne ilişkin çalışmalar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.   

Sağlıkta Kalite Standartları

 • Performans Geliştirme ve Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ.
 • Komite Ekip Listesi için TIKLAYINIZ.
 • Sağlıkta Kalite Standartları için TIKLAYINIZ.

Kalite Yönetim Direktörü

Filiz Erkan

Kalite Birim Çalışanı

Semra Akdeniz