corlu_vatan_hastane_1487_banner5-santhosam-chest-hospital-chennai

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarının yapısı ve hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları ve idrar yollarıyla ilgilidirler. Tümörler, prostat büyümeleri ve iltihapları, erkeklerdeki kısırlıkların teşhis ve tedavisi gibi birçok konular hep ürolojinin ilgi sahası içine girmektedir. Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden istifade edilmektedir.

Hastanemizde yapılan başlıca tedaviler:

  • İnfertilite
  • Mesane Tümörü Tanı ve Tedavisi (Tur-T Ameliyatları)
  • Üroflowmetri, Ürodinami
  • Prostat Biyopsisi
  • Kapalı Böbrek Taşı Cerrahisi (Pnl)
  • Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi, Perkütan Nefrolitotripsi
  • Testis Tümorü Tanı, Tedavi ve Cerrahisi
  • Laparoskobik ve Redikal Cerrahiler
  • Prostat Tanı, Tedavi ve Cerrahisi (Tur-P)

Bölüm Doktorları