Sağlık Rehberi

EKG Nedir ve Neden Yapılır? Elektrokardiyografi (EKG) Testinin Önemi

Elektrokardiyografi (EKG), kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden ve grafik olarak gösteren bir tıbbi test ve tanı yöntemidir. Yani aslında kalbinizdeki elektriksel faaliyetleri izlemeye ve kaydetmeye yarayan bir araçtır.

EKG testi sırasında, cilt yüzeyine elektrotlar denilen küçük yapışkan pedler veya metal levhalar yerleştirilir. Bu elektrotlar, kalbiniz tarafından üretilen elektriksel sinyalleri alır ve bunları bir EKG makinesine iletir. EKG makinesi bu sinyalleri kaydeder ve bir grafik olarak gösterir. Bu grafik, kalp atışlarınızın ritmini, hızını ve düzenini değerlendirmenize yardımcı olur.

Kalbin Elektriksel Aktivitesinin Değerlendirilmesi: EKG’nin Ana Bileşenleri

EKG, kalbin elektriksel aktivitesini kaydederek çeşitli bileşenleri analiz eder. Bu bileşenler, kalbin iletim sistemini, kasılma süreçlerini ve yeniden polarizasyonunu yansıtır. İşte EKG’nin temel bileşenleri:

  1. P-R Aralığı: Kalp İletim Süresi

P-R aralığı, atriyumdan ventriküllere elektriksel sinyallerin iletim süresini belirler. Normal bir P-R aralığı, kalbin iletim sisteminin sağlıklı olduğunu gösterirken, anormal P-R aralıkları, iletim sistemi problemlerini veya kalp bloğu gibi durumların varlığını gösterebilir.

  1. QRS Kompleksi: Ventriküler Kasılma

QRS kompleksi, ventriküler kasların elektriksel aktivitesini temsil eder. Normal bir QRS kompleksi, kalbin düzgün bir şekilde kasıldığını gösterirken, anormal QRS kompleksleri, kalp kası üzerinde sorunları veya kalp yetmezliğini işaret edebilir.

  1. T Dalgası: Yeniden Polarizasyon

T dalgası, kalbin yeniden polarizasyon sürecini gösterir. Normal bir T dalgası, kalbin normal şekilde yeniden polarize olduğunu ve elektriksel aktivitesinin düzgün olduğunu gösterirken, anormal T dalgaları kalp problemlerini gösterebilir.

Bu bileşenlerin incelenmesi, kalp sağlığındaki sorunların belirlenmesi ve hastaların uygun tedaviye yönlendirilmesinde kritik öneme sahiptir.

EKG’nin Rolü: Hangi Kalp Hastalıkları Tespit Edilebilir?

EKG sonuçları, birçok önemli bilgi sağlar ve çeşitli durumlar için değerlendirilir;

  • Kalp Ritmi Bozuklukları (Aritmiler): EKG, kalp atışlarının ritmini ve düzenini değerlendirmek için kullanılır. Aritmiler, kalbin düzensiz veya anormal ritimlerle atması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, atriyal fibrilasyon gibi yaygın ritim bozuklukları EKG ile teşhis edilebilir.
  • Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamaması durumudur. EKG, kalp kasının zayıf olduğunu veya belirli bölgelerinde hasar olduğunu göstererek kalp yetmezliğinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Koroner Arter Hastalığı: Koroner arter hastalığı, kalp kasına kan akışının azaldığı veya engellendiği bir durumdur. EKG, kalp kasının oksijen alımının azaldığı bölgeleri belirleyerek koroner arter hastalığının belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Kalp Krizi (Myokardiyal İnfarktüs): Kalp krizi, kalp kasının kan akışının tamamen kesildiği veya azaldığı bir durumdur. EKG, kalp kasının elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri göstererek kalp krizini teşhis edebilir.
  • Kalp Bloğu: Kalp bloğu, kalp atışlarının normal şekilde iletilmediği bir durumdur. EKG, iletim sisteminin sağlığını değerlendirerek kalp bloğunu teşhis edebilir.
  • Kalp Kapak Hastalıkları: EKG, kalp kapaklarının işlevini ve kalbin genel elektriksel aktivitesini değerlendirerek kalp kapak hastalıklarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Hipertrofik Kardiyomiyopati: Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kasının anormal bir şekilde kalınlaştığı bir durumdur. EKG, kalp kasının elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri göstererek bu durumun teşhisine yardımcı olabilir.

Bu, EKG’nin tanıda kullanılabileceği bazı yaygın kalp hastalıklarının bir özeti ancak EKG, daha pek çok farklı kalp durumunun değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Ancak, hastanın semptomlarına ve klinik belirtilere bağlı olarak, doktor diğer testlerin ve incelemelerin yapılmasını da önerebilir.

Sonuç olarak, EKG testi hızlı, ağrısız ve etkili bir tanı yöntemidir. Genellikle rutin kontrol sırasında veya belirli semptomlar gösteren hastalarda kullanılır. EKG sonuçları, doktorların hastanın kalp sağlığı hakkında kritik bilgiler elde etmelerine yardımcı olur. Bu bilgiler, kalp ritmi, iletim sistemi durumu, kasılma süreçleri ve elektriksel aktiviteleri hakkında değerli ipuçları sağlar. EKG sonuçlarına dayanarak, doktorlar hastanın kalp sağlığındaki problemleri belirleyebilir ve uygun tedavi veya daha fazla değerlendirme için adımlar atabilir. Bu nedenle, EKG testinin düzenli olarak yapılması, kalp sağlığını korumak ve olası problemleri erken tespit etmek için önemlidir.

Kardiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Bilal GEYİK