Sağlık Rehberi

Omurga Kırıklarında Vertebroplasti Ameliyatı

Vertebroplasti, omurga kemiklerinde oluşan kırıkları tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu kırıklar, çeşitli nedenlerle oluşabilir; örneğin kemik erimesi gibi durumlar, ani travmalar veya kanser gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelebilir. Bu kırıklar, sırtınızdaki ağrıya ve hareket kısıtlamalarına neden olabilir ve yaşam kalitenizi etkileyebilir.

İşlem sırasında, doktor özel bir yöntemle kırığın olduğu bölgeye ulaşır. Bu genellikle ince bir iğne kullanılarak yapılır. Ardından, kırığın içine bir tür özel bir çimento benzeri madde enjekte edilir. Bu madde, kırığın içine yayılarak kemikleri güçlendirir ve stabilize eder. Böylece kırık bölge desteklenir ve ağrı azalır. Halk arasında bu işleme “omurga dolgusu” da denir.

Vertebroplasti işlemi genellikle lokal anestezi altında yapılır, yani hasta uyanıktır ancak işlem bölgesi uyuşturulur. İşlem sonrasında genellikle hızlı bir iyileşme görülür ve birkaç saat içinde normal günlük aktivitelere dönülebilir.

Bu işlem, omurga kırıklarından kaynaklanan ağrıyı hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için etkili bir yöntemdir. Ancak her hasta farklıdır ve vertebroplasti işleminin uygun olup olmadığını belirlemek için bir doktora danışmak önemlidir.

Vertebroplasti Ameliyatı Öncesi Süreç

Vertebroplasti ameliyatının yapılıp yapılmaması, hastanın klinik durumuna, semptomlarına, radyolojik görüntülerine ve diğer tıbbi faktörlere dayalı olarak değerlendirilir. Bu karar genellikle bir dizi adımdan oluşur ve hastanın özel durumuna göre belirlenir.

 • Hasta Değerlendirmesi: İlk olarak, hasta şikayetleri ve semptomları ile birlikte bir sağlık uzmanına başvurur. Bu, sırt ağrısı, hareket kısıtlılığı veya diğer belirtiler olabilir.
 • Fiziki Muayene: Doktor, hastanın fiziksel durumunu değerlendirir. Hastanın hareket kabiliyeti, ağrı noktaları ve omurga güçlüğü gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Görüntüleme Testleri: Görüntüleme Testleri: Radyolojik görüntüleme testleri, özellikle X-ışınları, MR veya CT taramaları, omurgadaki kırıkların konumunu ve ciddiyetini belirlemek için kullanılır.
 • Konservatif (Cerrahi Olmayan) Tedaviler: Omurga kırıklarında, doktorlar hafif vakalarda cerrahi olmayan yöntemleri tercih eder. Bu yöntemler arasında istirahat, ağrı kesiciler ve fizik tedavi bulunur. Bu tedaviler, omurganın doğal iyileşme sürecini destekler.
 • Ciddi Ağrı ve Kırık Durumunda: Eğer hastanın semptomları ciddi ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyorsa ve konservatif tedavilere yanıt vermiyorsa, doktorlar vertebroplasti gibi cerrahi müdahaleleri önerebilirler.
 • Risklerin ve Faydaların Değerlendirilmesi: Doktor, hastayı vertebroplasti işleminin potansiyel riskleri ve sağlayabileceği faydalar hakkında bilgilendirir. Bu süreç, hastanın karar verme sürecine katkıda bulunarak, tedaviye ilişkin net bir anlayış sağlar.

Sonuç olarak, vertebroplasti ameliyatının yapılıp yapılmaması, hastanın özelliklerine ve durumuna bağlıdır. Doktorlar, hastanın bireysel durumunu dikkate alarak en uygun tedavi planını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaparlar.

Vertebroplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu işlem, kırığın özel bir çimento ile sabitlenmesini ve omurga bölgesinin dengeli hale getirilmesini sağlar. İşlem, belirli bir süreç içerisinde gerçekleştirilir ve hastaların omurga sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki, vertebroplasti ameliyatı nasıl yapılır?

 1. Hasta Hazırlığı: Hastaya ameliyatın ne zaman gerçekleşeceği, ne tür bir anestezi kullanılacağı ve ameliyat sonrası ne beklenmesi gerektiği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanır. Ayrıca, hastanın tıbbi geçmişi, alerjileri ve mevcut ilaçları da gözden geçirilir.
 2. Rehberlik Röntgeni ve İğne Yerleştirme: Ameliyat sırasında, doktor özel bir rehberlik röntgen cihazı kullanarak kırığın doğru yerini belirler. Daha sonra, ince bir iğne kırık vertebraya doğru yönlendirilir. Bu iğne, çimento enjekte etmek için kullanılacaktır.
 3. Çimento Enjeksiyonu: İğne kırığa ulaştıktan sonra, doktor çimento benzeri bir maddeyi enjekte etmeye başlar. Bu madde, kırığın içine enjekte edilir ve burada sertleşerek kırığı destekler ve stabilizesini sağlar.
 4. İşlem Sonrası Bakım: Ameliyatın ardından, hasta genellikle birkaç saat gözlem altında tutulur ve ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığından emin olunur. Doktor, ameliyat sonrası dönemde izlem gerekecek ve hastanın ağrıyı kontrol altında tutmak için gerekli olan ilaçları ve egzersizleri nasıl yapacağına dair talimatlar verir.
 5. Son Kontroller: Hasta iyileşme süreci boyunca doktorlarına düzenli olarak kontrol için gelmelidir. Bu kontrollerde, ameliyat sonrası iyileşmenin değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedavi planı yeniden düzenlenebilir.

Kimler İçin Uygundur?

Vertebroplasti ameliyatı, omurga kırıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Ancak, bu ameliyat herkese uygun değildir ve belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Genel olarak, ameliyatın uygun olup olmadığına karar vermek için şu faktörler göz önünde bulundurulur:

 • Kemik Yoğunluğu: Omurga kırıklarının tedavisinde vertebroplasti ameliyatı düşünülüyorsa, hastanın kemik yoğunluğu değerlendirilir. Kemik erimesi (osteoporoz) gibi durumlar, ameliyatın uygunluğunu etkileyebilir.
 • Ağrı Şiddeti: Omurga kırığına bağlı şiddetli ağrıları olan hastalar, vertebroplasti ameliyatı için aday olabilirler. Ancak, ameliyatın ağrıyı azaltma potansiyeli ve diğer tedavi seçeneklerine göre avantajları ve riskleri değerlendirilir.
 • Diğer Tedavi Seçeneklerinin Etkisizliği: İlaç tedavisi, fizik tedavi ve diğer konservatif tedavi yöntemleri omurga kırığına bağlı ağrıları kontrol altına almakta başarısız olmuşsa, vertebroplasti ameliyatı düşünülebilir.
 • Genel Sağlık Durumu: Hastanın genel sağlık durumu, ameliyatın risklerini etkileyebilir. Özellikle, kalp, akciğer veya böbrek gibi diğer sağlık sorunları olan hastaların ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirmeden geçmesi gerekir.
 • Hastanın Yaşı: Hastanın yaşı, ameliyatın uygunluğunu etkileyebilir. Özellikle ileri yaşta olan hastalarda ameliyat riskleri artabilir.

Bu kriterlerin yanı sıra, ameliyatın yapılması gerekip gerekmediği, hastanın özel durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, vertebroplasti ameliyatı öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılır ve ameliyat kararı uzman doktor tarafından verilir.

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Oğuz ÖZEL