corlu_vatan_hastane_13378_radyoloji

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedirler.  Hastanemizde MR, BT, Mamografi, Kemik Dansitometri ve Röntgen çekimleri yapılmaktadır.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Günümüzde MR, özellikle yumuşak dokuları görüntülemede kullanılır. Merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) hastalıklarının teşhisinde, sporcu yaralanmalarında, kas iskelet sistemi, özellikle, menisküs, bel fıtığı gibi rahatsızlıkların tespitinin yanı sıra her türlü nörolojik hastalıkların değerlendirmesinde sıkça kullanılmaktadır.

MR görüntülemenin, canlı organizma üzerinde şu ana kadar kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur. Buna gebeler de dahildir; ama yine de organ gelişiminin gerçekleştiği ilk üç ayda MR çekimi önerilmez. Metal etkileşimi olan, vücudunda mıknatıs ya da metal protez taşıyan, kalp pili kullanan, göz içinde yabancı cisim bulunan ve ateşli silah yaralanması geçirmiş olan kişilerin (çoğu uyumsuz metaldir) MR cihazına girmeleri sakıncalı kabul edilir (hayati tehlike doğurabilir).

Manyetik rezonans görüntüleme süresi, inceleme yapılan bölgeye, bölge sayısına, konulan ön tanıya göre değişiklik gösterip 15 dk. ile 75 dk. arasında sürebilir.

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında, 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken oyuk ya da ”gantry” boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir.

Teknisyen, hastayı incelemenin yapılacağı odaya götürerek yapılacak incelemeye göre hastanın sırt üstü veya yüz üstü masaya yatmasını sağlar. Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir. BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Tüm BT personeli hastalara en iyi hizmeti verecek şekilde eğitilmiş olup bu konuda gerekli sertifikalara sahiptirler.

Mamografi

Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacıyla uygulanan mamografi yönteminde elde edilen sonuç, meme kanseri tanısında büyük önem taşımaktadır. Her yaştaki kadına tıbbi gereklilik halinde mamografi uygulaması yapılabilir ancak yakınması olmayan hastaların da 35-40 yaş aralığında en az 1 kez mamografi yaptırması öngörülmektedir.

Çekim yapılırken meme, cihazın iki tabakası arasında birkaç saniye süreyle hafifçe sıkıştırılır. Bu nedenle memelerin en az hassas olduğu zamanda mamografi çekilmesi, özellikle memeleri hassas kadınlara önerilir.

Kemik Dansitometri

X ışınları kullanılarak incelenen kemik bölümünde kaç gram kalsiyum ve diğer kemik minerallerinin olduğu ölçülür. Sıklıkla test omurga ve kalça kemiklerinde uygulanır. Bazen çocuk ve yetişkinlerde tüm vücut taraması da yapılmaktadır. X ışınları tıbbi görüntüleme amacıyla kullanılan en eski ve en sık kullanılan yöntemdir ve kemik mineral yoğunluğu ölçümü esnasında maruz kalınan iyonlaştırıcı radyasyon dozu çok küçüktür.

Bölüm Doktorları

null

Uzm. Dr. Bülent ŞAHİN

Radyoloji Uzmanı
null

Uzm. Dr. Erhan ÇELENK

Girişimsel Radyoloji Uzmanı