Sağlık Rehberi

Baş Ağrılarında Sinir Blokajı Tedavileri ?

Baş Ağrılarında Sinir Blokajı Tedavileri ?

Migren, ağrı nedeniyle hastaneye en fazla başvuruya sebep olan durumlardan biridir. Kadınlarda daha yaygın olmak üzere önemli sağlık sorunlarından biridir. Hastalarda yaşam kalitesini bozarak fonksiyon bozuklukları yapmakta ve yatak istirahatlerini de gerektirebilmektedir. Kullanılan ilaçların bazen yeterince etkin olamayışı, bazen de çok sık kullanım ihtiyacı olması, ilaç dışı tedavi arayışını doğurmuştur. Bazı baş ağrısı tiplerinde baş ve yüz bölgesinde birtakım sinirleri lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturarak ağrı ortadan kaldırılabilmekte veya ağrı oluşmadan önce koruyucu olarak uygulanabilmektedir.

Yapılan İşlem Nedir?

Ağrıdan sorumlu olduğu düşünülen ve başın arka kısmından geçen büyük oksipital sinir, bu amaçla en sıklıkla uyuşturulan sinirdir. Palpasyonla veya ultrasonografik olarak tespit edilen sinire lokal anestezik ilaç uygulanır. Hastanın ağrı tariflediği alana bağlı olarak supraorbital, infraorbital, supratroklear, sfenopalatin ganglion ve aurikulotemporal sinirlere de blokaj uygulanabilir. İşlem oturur veya yatar pozisyonda, ince iğnelerle, düşük miktarda lokal anestezik ilaç ile yapılır. Yüzeysel işlemlerdir ve yan etkileri bakımından oldukça güvenlidirler. İşlem sonrası kısa bir süre takipten sonra günlük yaşam aktivitelerine devam edilebilir. İlacın etki süresine bağlı olarak uygulanan bölgelerde uyuşukluk hissedilecektir. İşlemin kaç seans uygulanacağı hastalığın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tek seanstan aralıklarla uygulanan yedi seansa kadar değişen aralıkta uygulama yapılabilir.

İşlemden beklenen etki; azami 6 aya kadar ağrının ortadan kalkması, daha hafif hissedilmesi, kullanılan ilaçların sıklığında ve/veya dozlarında azalma sağlanmasıdır. Memnuniyet sağlanan hastalarda daha uzun süreli etki sağlamak için daha başka bir tedavi seçeneği olan radyofrekans uygulaması göz önüne alınabilir.
Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkileri düşük ve güvenli işlemlerdir. Nadiren enjeksiyon ilişkili sorunlar oluşabilir. Uyuşukluk geçicidir.

Kimlere Uygulanabilir, Kimlere Uygulanamaz?

Migren, yanında gerilim tipi ağrılar, düşük BOS basınçlı ağrılar, servikojenik baş ağrısı, nevraljiler ve küme baş ağrısı gibi birçok ağrı tipinde uygulanabilir. İlaç kullanamayan veya yan etkileri nedeniyle tedavi uyumunun az olduğu kimselerde, yüksek dozda ilaç kullanımı olanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda, hamilelerde ve emziren annelerde, ilaçların yetersiz olduğu hastalarda uygulanabilmektedir.

Yeni başlayan ağrılarda, nedeni bilinmeyen veya ayırıcı tanısı yapılmamış baş ağrılarında uygulanması önerilmez. Kan sulandırıcı ilaç kullanan ve ilaca duyarlılığı olan hastalarda uygulanmaz veya doktor önerisi ile program kapsamında dikkatlice uygulanabilir.