Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Evde Bakım Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 27.07.2020

EVDE BAKIM HİZMETLERİ


İletişim : 0282 6737373 - 2211

Evde bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirelemeyenler için gereklidir.

EVDE BAKIM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Daha önce ilgili hekim tarafından konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ve ortamında tetkik ve tıbbi bakım hizmetleri verilir.

Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Hastalığı ile ilgili alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir.

Lüzumlu halinde ilgili uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.

EVDE BAKIM HİZMETLERİMİZ

1. Enjeksiyon İ.M (İntramüsküler):
Kas tabakasıı içine ilaç enjekte edilmesi,

2. Enjeksiyon İ.V (İntravenöz):
Damar içine ilaç enjekte edilmesi,

3. Enjeksiyon S.C (Subkuton):
Deri altına ilaç enjekte edilmesi (Kan sulandırıcı, insülin vb.)

4. Laboratuvar Örnekleri Alınması:
Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen laboratuvar örneklerinin alınması (Kan tahlili, İdrar kültürü, Balgam kültürü, Kan kültürü, Gaita kültürü vb.)

5. Kan Şekeri Ölçümü:
Kandaki tokluk veya açlık şeker seviyesinin belirlenmesi işlemidir. Bu ölçüm parmak ucundan alınan numune ile bakılır.

6. Tansiyon Ölçümü ve Takibi:
Hastanın genel durumu hakkında önbilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altına alınması ve hastanın takibinin yapılması.

7. İlaç Uygulaması:
Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması

8. İntravenöz Katater Uygulaması:
Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için steril teknik kullanarak damar yoluna katater uygulanması.

9. Lavman Uyulamalası:
Bağırsakların temizlenmesi amacıyla yapılan tıbbi uygulamadır.

10. Nazogestrik Sonda Uygulaması:
Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi amacıyla alternatif yol alarak burun yoluyla Nazogastrik Sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

11. Üriner Katater Takma ve Bakımı:
Normal yolla idrar yapamayan hastalara, idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye kateter uygulanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

12. İleostemi Bakımı:
İleostemili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.

13. Kolostemi Bakımı:
Kolostemili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitim verilmesi.

14. Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG) Bakımı:
Ağız yoluyla gıda alamayan, beslenmesi amacıyla alternatif yol perkütan endoskoik gastroskopisi (PEG) olan hastaların, peg bakım ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

15. İnsizyon Pansuman
Ameliyat sonrası yara bakımının yapılması.

16. Dekübitus (Yatak – Bası Yarası) Bakımı:
Hastalarda bası yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yara iyileşmesinin çabuklaştırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.

17. Emzirme ve Bebek Bakım Eğitimi :
Bu eğitim, yeni doğum yapan annelerin emzirme ve bebek bakımı konusunda pratik bilgiler edinmelerine, anne ve babaların kendilerine güvenmelerine, bebek bakımında ebeveynlerin birbirine destek olmalırını sağlar.

EVDE BEBEK BAKIMI VE EMZİRME EĞİTİMİ

  • Emzirme yöntemleri ve meme bakımı,
  • Emzirme sorunları ile başetme (Bebeğin memeyi reddetmesi,bebeğin memeyi  tutamaması,etkisiz emzirme ,emzirmeye yardımcı yöntemler )
  • Bebekte gaz çıkarma teknikleri ,gaz  ile başetme eğitimi,
  • Uygulamalı bebek bakım eğitimi,
  • Bebeğin kıyafet seçimi,
  • Bebeğin oda düzeni,
  • Bebeğin kilo kontrolü,
  • Bebeğin ilk banyosunun hemşire kontrolünde yapılması,
  • Yeni doğan Yoğun Bakım ünitesinden taburcu olan bebeğin eve oryantasyonu