Sağlık Rehberi

Katarakt Nedir? Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Görme sorunu yaşayan bireyler, katarakt tanısı aldıktan sonra katarakt nedir sorusunu düşünmektedirler. Katarakt, en geniş anlamıyla gözün merceğinde meydana gelen yoğun ve bulutumsu bir alanı tarif etmektedir. Gözümüzde bulunan proteinler, mercekten retinaya net biçimde görüntü göndermesini engelleyen agregatlar oluşturduğunda katarakt meydana gelmiş denebilir. Retina, göz merceğinden gelen ışığı bir çeşit sinyale dönüştürerek çalışmaktadır. Ardından bu sinyalleri beyne ileten “optik sinire” göndermektedir. Göz merceğinde gelişen katarakt, bu sinyallerin doğru iletiminde daha ilk aşamada sorun yaratmaktadır. Katarakt yavaş gelişmektedir fakat tedavi edilmediği takdirde görüşü engelleyebilmektedir. Gözün her ikisinde de katarakt meydana gelebilir.

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Katarakt belirtileri oldukça karakteristiktir. Hastalar genellikle; bulanık görüş, geceleri görme sorunu, renkleri soluk olarak görme, parlamaya karşı artan hassasiyet, katarakttan etkilenen gözde çift görüş, reçeteli gözlükleri sık sık değiştirme ihtiyacı gibi şikayetlerle göz doktorlarına başvurmaktadırlar. Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan bireylerin göz doktorlarına danışmanları, göz sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır.

Katarakt Altında Yatan Sebepler Nelerdir?

Kataraktın sebepleri çeşitlilik gösterebilir. Vücutta oksidanların aşırı üretimi, sigara kullanımı, morötesi radyasyon, steroidlerin ve diğer ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet gibi bazı hastalıklar, travma gibi durumlar katarakt nedenleri olabilir. Katarakt altında yatan sebepler bilindiği takdirde hastalığın önlenmesi daha da kolay olmaktadır. Yüksek UV korumalı güneş gözlüğü kullanmak bile önemli ölçüde fark yaratacaktır.

Katarakt Tedavisi

Katarakt, okumak veya araba kullanmak gibi günlük aktivitelerinize devam etmenizi ciddi şekilde engellediğinde tedavi olarak katarakt ameliyatı önerilmektedir. Katarakt ameliyatı nasıl yapılır sorusu, hastalar tarafından sıkça sorulmaktadır. Katarakt ameliyatı, ameliyathane ortamında, çoğunlukla lokal anestezi altında yapılmaktadır. Ancak panik atak ve sistemik hastalıklar nedeni ile sakinleştirici (sedasyon) altında yapılmaktadır. Bu noktada çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. “Fakoemülsifikasyon” adıyla anılan bir tür cerrahi yöntem, gözün lens kısmını parçalayarak ve ardından parçaları uzaklaştırarak uygulanmaktadır. Bu yöntemde ultrason dalgalarını kullanılmaktadır. Ekstrakapsüler olarak adlandırılan cerrahi yöntem ise korneada uzun bir kesi ile lensin bulanık kısmının çıkarılmasını içerir. Ameliyattan hemen sonra doğal lensin bulunduğu yere yapay üretilmiş bir göz içi mercek yerleştirilmektedir. Bu mercekler sadece uzağı gösterebilen düz mercekler veya hem uzak hem yakını gösteren akıllı mercekler olabilir. Özel kesi teknikleri ve torik mercek alternatifi ile astigmat düzeltilebilir. Katarakt ameliyatı genellikle çok güvenlidir ve yüksek bir başarı oranına sahiptir. Katarakt cerrahisinin bazı riskleri arasında enfeksiyon, kanama, retina dekolmanı yer alır ancak tüm bu komplikasyonların insidansı %1’den azdır. Çoğu insan ameliyatlarıyla aynı gün eve gidebilir. Çoğunlukla katarakt ameliyatı sonrası hastalar oldukça memnun kalmakta ve hayat kalitelerinin yükseldiğini belirtmektedirler. Burada en önemli faktör, katarakt ameliyatının alanında uzman olan deneyimli bir ekip tarafından yapılmasıdır.

 

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Çiğdem AKDAĞ KOÇER