Bayram Fırat DAYANIKLI, Bizden Haberler

Trakyanın İlk Ruhsatlı Özel Evde Bakım Hizmetini veriyoruz!

Özel Çorlu Vatan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Bayram Fırat Dayanıklı:

“2014 Yılında yeni hizmet binamıza taşındığımızda kendimize hedefler koyduk. Hedeflerimizin de bir kısmını gerçekleştirmeye başladık bunlardan ilki de EVDE BAKIM HİZMETİ birimi oluşturarak, hastalara  evlerinde de tedavi hizmeti sunmaktı. 2017 yılı ortalarında evde bakım birimi hizmetlerimizin  temelini  atmaya başladık. İlk olarak bu hizmeti  sadece hastanemizde tedavi gören A ve B grubu ameliyat  hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerine giderek  post-up bakımlarını  yaparak başladık. Hastalarımız da bu hizmetten  çok memnun kaldılar. Talepler her geçen gün de artmaya devam etti. Sonrasında sadece bu  hizmet için ekip oluşturduk. Ön hazırlık aşamasından sonrada da  Evde Bakım Hizmetleri birimimizi kurduk ve ruhsatımızı aldık. Şu anda Trakya’nın ilk özel ruhsatlı evde bakım birimi hizmetini sunuyoruz. Evde bakım hizmetleri kapsamında  enjeksiyon, lavman yapılması, tansiyon ölçümü ve takibi, İlaç Uygulaması, Kolostomi Bakımı, Üriner Katater Uygulamaları, Dükübüt Bakımı  gibi hizmetler sunuyoruz.

Bunun için ekibimiz randevulu olarak  7 gün 24 saat hizmet veriyor. Fakat Halkımız  henüz bu konuda çok fazla bilgiye sahip değil. Evde Bakım Birimini şöyle tanımlayabiliriz, bu hizmet; gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin  verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında verilen sağlık hizmetidir. Evde Bakım hizmetinde asıl amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak ve hastalığın etkilerini en aza indirmektir. Aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyen hastalar için gereklidir.

Hastalara daha önce ilgili hekim tarafından konulmuş tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ev ortamında tetkik ve tıbbı bakım hizmetleri verilir. Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri  görevler  ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılır. Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbı cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim verilir. Lüzum halinde ise ilgili uzmanın görüşü alınarak konsültasyonu sağlanır” dedi.